Lukio

TYÖ- JA LOMA-AJAT

Lahden yhteiskoulun 129. lukuvuosi alkaa 7.8.2024 ja päättyy 31.5.2025.

TIEDOTTEET

Lukion ryhmänohjaajan tuokion tiedotteet ja jaksotiedotteet

KOEVIIKOT JA ARVIOINTIPÄIVÄT

Koeviikkojen työjärjestykset sekä arviointipäivien ja uusintakokeiden aikataulut on koottu tänne.

VANHEMPAINILLAT

Myös lukiossa järjestetään vanhempainiltoja, jokaisella luokkatasolla on omat vanhempainillat. Aiheena vanhempainilloissa on muun muassa ylioppilaskirjoitukset ja jatko-opinnot.

YLIOPPILASTUTKINTO

Abiturienteille on koottu oma tietopankki ylioppilaskirjoituksista ja niihin liittyvistä asioista.

LOMAKKEET

Kaikki lomakkeet on koottu omalle sivulleen. Osan lomakkeista voit täyttää myös sähköisesti. Voit myös tulostaa lomakkeen. Lomakkeita saa myös koulun toimistosta.

OPINTOJEN SUUNNITTELU

Lukio-opintojesi pohdinta alkaa opintosuunnitelman tekemisellä. Opintosuunnitelmakortille tehdään kurssien esivalinta koko lukiota ajatellen. Valintoja täsmennetään lukion alkaessa ja opiskelun aikana.

LUKIODIPLOMIT

Lukiolaisena sinulla on mahdollista suorittaa musiikin, käsityön, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomit.

OPINTO-OHJAUS

Lukion opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoita lukio-opinnoissa monissa erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Opinto-ohjaaja tekee opiskelijoiden kanssa suunnitelmia sekä lukio-opintoja että lukion jälkeistä elämää varten.

OPISKELUHUOLTO

Lukiolaista palvelee monipuolinen opiskeluhuolto. Opiskeluhuolto pitää huolta opiskelijoiden oppimisesta sekä psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

UUSINTAKOKEET

Opiskelijalla on oikeus korottaa sekä hyväksyttyä että hylättyä arvosanaa kunkin oppiaineen arviointikriteereiden mukaan. Uusintakuulusteluja järjestetään lukuvuoden aikana kolme kertaa: tammi-, huhti- ja elokuussa.

POISSAOLOT JA LOMAN ANOMINEN

Poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy: sairaus tai rehtorin tai ryhmänohjaajan antama lupa. Lupa poissaoloon on aina pyydettävä etukäteen. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, muutoin rehtori tai vararehtori.

Stetoskooppi, kuumemittari ja otoskooppi.

KANSAINVÄLISYYS

Lukiomme kansainvälinen toiminta koostuu opintomatkoista ulkomaille, Erasmus+-yhteistyöstä ja ystävyyskoulutoiminnasta. Lisäksi koulustamme lähtee vuosittain opiskelijoita vaihto-oppilaiksi ympäri maailmaa ja vastavuoroisesti meillä opiskelee joka vuosi monia ulkomaisia vaihto-opiskelijoita

LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Tutustu lukion opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma eli OPS on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään.