Opiskeluhuolto

Lahden yhteiskoulussa oppilaita ja opiskelijoita palvelee monipuolinen opiskeluhuolto. Opiskeluhuollon tavoitteena on oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti koko kouluyhteisön hyvinvointia ja toimintaa tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, ja se on koulun kaikkien ihmisten yhteinen tehtävä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa käytännössä esimerkiksi luokkien ryhmäytymistä tukevia toimenpiteitä, kiusaamisen vastaista työtä sekä luokkien ja koulun ilmapiiriä kartoittavia ja tukevia toimia. Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana. Se suunnittelee ja koordinoi yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa ja tekee yhteistyötä opettajien, oppilaiden, opiskelijoiden sekä vanhempien kanssa.

Oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltopalveluita ovat koulupsykologin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan palvelut. Opiskeluhuoltopalvelut ovat ilmaisia, ja nuori voi hakeutua niihin itsenäisesti tai vanhemman tai opettajan ohjaamana. Yksittäisen oppilaan tai opiskelijan tukemiseksi voidaan koota myös monialainen asiantuntijaryhmä. Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan myös sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan aina luottamuksellisesti yhdessä nuoren ja tarvittaessa hänen huoltajiensa kanssa sovitulla tavalla.

Ryhmäytymistä Pajulahti-päivässä. Kuva: Aaro Vasama.
Koulumme on vahvasti mukana KiVa -koulu hankkeessa.
Opiskeluhuolto
Jätski kaikille! Koulu tarjosi tötterön kaikille yhteiskoululaisille.
Oppilaskuntatoiminta lisää osallisuutta.