Erityisopetus

Erityisopetus Lahden yhteiskoulussa

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilaita tilanteissa, joissa oppiminen on vaikeutunut oppimisvaikeuksista, sairaspoissaoloista tai henkisistä voimavaroista johtuen. Tukea tarjotaan klinikkamuotoisena opetuksena, erityisopettajan johdolla yksin sekä pienissä ryhmissä tai luokassa samanaikaisopetuksena. Koulullamme toimii myös pienluokka. Erityisopetus on kiinteä osa koulun opiskeluhuoltoa.

Lahden yhteiskoulussa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia siten, että erityisopettaja voi olla mukana opetuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa kaikilla tuen kolmella tasolla. Oppimissuunnitelmat ovat tärkeä työkalu yleistä sekä tehostettua tukea suunniteltaessa. Henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma tehdään oppilaan opiskellessa erityisen tuen piirissä.

Lukion erityisopetus painottuu lukivaikeuksien toteamiseen sekä opiskelun tukemiseen tilanteissa, joissa opintojaksot eivät syystä tai toisesta mene läpi. Erityisopettaja antaa myös lukilausunnot ylioppilaskirjoituksia varten.

Erityisopettajien vastuuluokat

Sanna Haverinen, Kortteeri-luokka, Kansakoulun pohjakerros

 • 6–7Y

Maria Kettunen, TV4-luokka, Siipi 3. kerros

 • 7C,
 • 8A, 8D, 8kuva1, 8kuva2, 8luma1, 8musa2
 • 9A, 9E, 9kuva2, 9luma2, 9musa2

Kirsi Lammassaari, TV2-luokka, Siipi 3. kerros

 • 7A, 7D, 7musa1
 • 8C, 8E
 • 9C
 • lukio

Anu Torppala, Kansakoulun pohjakerros

 • 7B, 7E, 7kuva1, 7kuva2, 7musa2
 • 8B, 8luma2, 8musa1
 • 9B, 9D, 9F, 9kuva1, 9luma1, 9musa1

Sanna Solajoki, suomi toisena kielenä -opetus 

ERITYISOPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT

sanna.haverinen[at]lyk.fi
Erityisluokanopettaja Sanna Haverinen (pienluokka, peruskoulu)
maria.kettunen[at]lyk.fi
Laaja-alainen erityisopettaja Maria Kettunen (peruskoulu)
johnna.kivekas[at]lyk.fi
Laaja-alainen erityisopettaja Johanna Kivekäs (aikuislukio)
kirsi.lammassaari[at]lyk.fi
Laaja-alainen erityisopettaja Kirsi Lammassaari (peruskoulu ja lukio)
sanna.solajoki[at]lyk.fi
Laaja-alainen erityisopettaja ja S2-opettaja Sanna Solajoki (peruskoulu)
anu.torppala[at]lyk.fi
Laaja-alainen erityisopettaja Anu Torppala (peruskoulu)