Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilaita tilanteissa, joissa oppiminen on vaikeutunut oppimisvaikeuksista, sairaspoissaoloista tai henkisistä voimavaroista johtuen. Tukea tarjotaan klinikkamuotoisena opetuksena, erityisopettajan johdolla yksin sekä pienissä ryhmissä tai luokassa samanaikaisopetuksena. Erityisopetus on kiinteä osa koulun opiskeluhuoltoa.

Lahden yhteiskoulussa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia siten, että erityisopettaja voi olla mukana opetuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa kaikilla tuen kolmella tasolla. Oppimissuunnitelmat ovat tärkeä työkalu yleistä sekä tehostettua tukea suunniteltaessa. Henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma tehdään oppilaan opiskellessa erityisen tuen piirissä.

Lukion erityisopetus painottuu lukivaikeuksien toteamiseen sekä opiskelun tukemiseen tilanteissa, joissa kurssit eivät syystä tai toisesta mene läpi. Erityisopettaja antaa myös lukilausunnot ylioppilaskirjoituksia varten.

ERITYISOPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT

sanna.ahokas[at]lyk.fi
Erityisopettaja ja S2-opettaja Sanna Ahokas (peruskoulu)
teija.welin[at]lyk.fi
Erityisopettaja Teija Welin (peruskoulu)
kirsi.lammassaari[at]lyk.fi
Erityisopettaja Kirsi Lammassaari (peruskoulu ja lukio)
sanni.puustinen[at]lyk.fi
Erityisopettaja Sanni Puustinen (peruskoulu)