TUVA-koulutus

Lahden yhteiskoulun aikuislukion järjestämä TUVA-koulutus valmentaa lukiokoulutukseen.
Aikuislukion TUVA-koulutuksessa voi opiskella koko TUVA-koulutuskokonaisuuden, 38 viikkoa.
Koko TUVA-koulutuksen kesto on yksi vuosi.

 • Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille, jotka ovat vailla toisen asteen tutkintoa ja jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta.

HAKUKELPOISUUS

 • Lahden yhteiskoulun aikuislukion järjestämään TUVA-koulutukseen voi hakea opiskelemaan, jos hakija on
  1. oppivelvollinen[i] ja on suorittanut perusopetuksen
  2. oppivelvollinen, mutta ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona täyttää 17 vuotta
  3. suorittanut oppivelvollisuuden ja on yli 18-vuotias, ilman toisen asteen tutkintoa ja tarvitsee valmentavaa koulutusta
  4. vieraskielinen opiskelija ja on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, mutta suomen kielen taito ei ole vielä riittävä toisen asteen opintojen aloittamiseen.
 • TUVA-koulutuksessa voidaan ottaa opiskelijaksi myös hakija, jolla on erityinen syy hakeutua TUVA-koulutukseen, esimerkiksi, jos hänellä ei ole soveltuvaa koulutuspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai TUVA-koulutus on tarpeellinen jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi.

VALINTAPERUSTEET

 • Hakukelpoisuus (peruskoulun päättötodistus on)
 • Oppivelvollisuuden suorittaminen (hakija hakee 9.luokalta)
 • suomen kielen taito (suomi toisena kielenä taitotaso pitäisi olla vähintään A1.3/A2.1.)
 • Opiskelutavoitteet
  - vahvistaa osaamista perustaidoissa ja
  - valmentautua lukio-opintoihin.

TUVA-KOULUTUKSEN OSAT

TUVA-koulutus koostuu seuraavista koulutuksen osista

 • kaikille yhteinen koulutuksen osa: Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa
 • valinnaiset koulutuksen osat:
  • Perustaitojen vahvistaminen 0-30 viikkoa
  • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 0-30 viikkoa
  • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 0-20 viikkoa
  • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen 0-20 viikkoa
  • Valinnaiset opinnot 0-10 viikkoa
  • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 0-30 viikkoa

TOTEUTUS

Koulutuksen järjestäjänä on Lahden yhteiskoulun aikuislukio. Opetus toteutetaan neljänä päivänä viikossa (ma-to) klo 10.15-15.55
Lahden yhteiskoulussa.
Lukiokoulutuksen oppitunnit ovat illalla neljänä iltana viikossa (ma-to) klo 16.15 jälkeen.
Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelutavoitteen mukaan.

MALLEJA OPINTOJEN VALINTAAN

Tavoite: Perustaitojen vahvistaminen ja arvosanojen korottaminen

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa
 • Perustaitojen vahvistaminen 0-30 viikkoa
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 0-30 viikkoa

 Tavoite: Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus sekä työelämätaitojen hankkiminen

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 0-20 viikkoa
 • Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen 0-20 viikkoa

Tavoite: Lukiokoulutuksen opinnot, niihin valmentautuminen ja työelämätaitojen hankkiminen

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 0-30 viikkoa
 • Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen 0-20 viikkoa

Tavoite: Perusopetuksen suorittaminen loppuun, arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa
 • Perustaitojen vahvistaminen 0-30 viikkoa
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 0-20 viikkoa

OPINTOMAKSUT

Opiskelu on päätoimista. Opetus on maksutonta. Opiskelija on oikeutettu saamaan koulusta oppimateriaalin, koulupäivinä lounaan ja opiskeluhuollon palvelut.

HAKEMINEN

TUVA-koulutukseen haetaan pääsääntöisesti Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa hakuaikana: 20.2. – 19.3.2024.
Opiskelijaksi voi myös hakeutua täyttämällä hakulomakkeen Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistossa, Kirkkokatu 2, Lahti.

KOULUTUKSEN ALKAMINEN

TUVA-koulutus alkaa 12.8.2024 henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisella. Koulutus päättyy 30.5.2025.

YHTEYSTIEDOT

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, Lahti; aikuislukio[at]lyk.fi; toimiston puh. 044 4885 550

Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä, riitta.yrjana[at]lyk.fi; puh. 044 0885 501

Aikuislukion opinto-ohjaaja Enni Rantahalme, enni.rantahalme[at]lyk.fi; puh. 044 4885 562.

[i] Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen tutkinnon (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 2 §).

TUVA-koulutukseen hakeminen

 1. Haku hakuaikana 20.2.-19.3.2024 Opintopolku.fi –palvelun kautta opintopolku.fi tai
 2. Tuo hakemus suoraan aikuislukion toimistoon aikavälillä 20.2.-19.3.2024 klo 15.00.
 3. Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen lukuvuoden aikana (jos koulutuksessa on tilaa), viimeistään viikkoa ennen alkavaa opetusjaksoa.
  Hakemus toimitetaan suoraan Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistoon, Kirkkokatu 2, Lahti.
  TUVA-opinnot suositellaan aloitettavaksi 12.8.2024, mutta opinnot voi aloittaa myös joustavasti lukuvuoden aikana. Kaikki hakeneet kutsutaan haastatteluun hakuajan päätyttyä.