TIETOJA HAKIJALLE

Tervetuloa tutustumaan

Ennen varsinaista hakuaikaa, järjestämme lukion esittelytilaisuuden maanantaina 18.1.2021 klo 18, johon ovat tervetulleita niin lukiosta kiinnostuneet ysiluokkalaiset kuin vanhemmatkin. Lisäksi järjestämme lukion avoimien ovien päivät, jolloin on mahdollista tutustua tarkemmin kouluumme ja päästä seuraamaan lukion oppitunteja. Lukion avoimet -tapahtuma järjestetään 19.–20.1.2021.

Haku kevään yhteishaussa

Lahden yhteiskoulun lukioon haetaan sähköisesti kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Valittavana on yleislinja tai yhteiskunta- ja talouslinja. Hakemukset tulee jättää hakujärjestelmään viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä. Hakemuksen lisäksi täytetään lukion opintosuunnitelma, joka toimitetaan oman peruskoulun opinto-ohjaajan kautta Yhteiskoululle määräpäivään mennessä. Opintosuunnitelmalomakkeen saa opoilta tai sen voi tulostaa koulun verkkosivuilta.

Haku Yhteiskunta- ja talouslinjalle

Haku lukion yhteiskunta- ja talouslinjalle tapahtuu myös yhteishaun kautta. Lisäksi hakija toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä hakemuskirjeen sekä osallistuu pääsykokeeseen. Lukuaineiden keskiarvosta voi haussa saada enintään kymmenen (10) pistettä, pääsykokeesta enintään kuusi (6) pistettä. Alin hyväksyttävä lukuaineiden keskiarvo on kahdeksan (8). Yhteiskunta- ja talouslinjalle valitaan 25 opiskelijaa. Yhteiskunta- ja talouslinjalle tehdään erillinen opintosuunnitelma, joka tulee täyttää ja toimittaa Yhteiskoululle oman peruskoulun opinto-ohjaajan välityksellä ennen hakuajan päättymistä.

Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen

Lukioon hyväksyttyjen nimet tulevat Lahden yhteiskoulun verkkosivuille www.lyk.fi.  Lukioon hyväksyttyjen tulee ottaa lukiopaikka vastaan sähköisesti Opintopolku-järjestelmässä tai henkilökohtaisesti tuomalla peruskoulun päättötodistus koulun toimistoon. Toivomme, että opiskelupaikan vastaanottoilmoitus tehtäisiin mahdollisimman pian tulosten saapumisen jälkeen. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan määräaikaan mennessä. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan, ilmoita siitä koulun toimistoon (03) 876 900. Toimisto on avoinna arkisin klo 8–15.

Seuraa tiiviisti ilmoitteluamme ja kysy tarvittaessa lisää meiltä (yhteystiedot sivun alalaidasta) tai oman koulusi opinto-ohjaajilta.

LUE LISÄÄ ALTA OPISKELUSTA LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

YLEISLINJA

 

Yleislinja tarjoaa laajat mahdollisuudet opiskella ja painottaa eri oppiainekokonaisuuksia.

YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA

Linjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin.

HAKUOHJEET

 

Lahden yhteiskoulun lukioon haetaan sähköisesti toisen asteen yhteishaussa.

VAHVASTI LAHTELAINEN YKSITYISKOULU

TULE OPISKELEMAAN LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIOON!

Lahden yhteiskoulu on Lahden yhteiskoulun säätiön ylläpitämä yksityinen oppilaitos, joka on toiminut Lahdessa vuodesta 1896 alkaen. Kouluyhteisömme muodostuu perusopetuksen 6.–9 luokista, lukiosta ja aikuislukiosta. Nykyisellä paikallaan Kolkanmäellä, osoitteessa Kirkkokatu 2, koulu on seissyt vuodesta 1899. Syksystä 2019 alkaen käytössämme on myös Lahden Kansakouluna aiemmin tunnettu kiinteistö osoitteessa Vuorikatu 13 /Sibeliuksenkatu 1. Koulukiinteistömme keskellä Lahden kaupunkia ovat päivittäin noin 1500 oppilaan ja opiskelijan sekä 115 opettajan ja henkilökuntaan kuuluvan työpaikka. Opetusjärjestelyt ja laajat ajanmukaiset tilat takaavat sen, että väljyyttä ja mukavuutta riittää suuresta joukosta huolimatta.

Koulun yksityisestä luonteesta huolimatta yhteistyötä tehdään Lahden kaupungin kanssa ja opiskelu peruskoulussamme tai lukiossamme on samalla tavalla ilmaista, kuin muissakin alueen kouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa.  Myös aikuislukion opetus on ilmaista, jos opiskelija ei opiskele samanaikaisesti jossakin muussa toisen asteen oppilaitoksessa. Yhteiskoulun oman lukion opiskelijoille aikuislukion kurssit ovat hyödynnettävissä maksutta.

Opiskelijalle koulun yksityinen luonne tarkoittaa ennen kaikkea vahvaa yhteisöllisyyttä, joka syntyy tiiviistä yhteishengestä, yhteisistä tavoitteista ja pitkistä perinteistä. Yhteishenkeä lisäävät omat perinteet kuten  Linnanjuhlat, itsenäisyyspäiväjuhla ja joulujuhla, penkkarit, Vanhat tanssit sekä muut erilaiset tapahtumat ja tempaukset pitkin vuotta.

VIIHTYISÄT PUITTEET OPISKELUUN

Koulumme opiskelumyönteinen ilmapiiri, osaavat opettajat sekä ajanmukainen oppimisympäristö antavat suotuisat lähtökohdat jatko-opintoihin hakeutumiselle. Lukioaika ei kuitenkaan ole pelkkää opiskelua, vaan opintojen lomassa rakennetaan myös elämänmittaisia ystävyyssuhteita.

Läppäri on tärkeä työväline oppitunnilla.
Opiskeluhuolto
Manalan opiskelutiloja voi hyödyntää itsenäiseen opiskeluun esimerkiksi hyppytunnilla.
Siipi-koulurakennuksen viihtyisyyttä lisäävät oppilaiden tekemät maalaukset.
Lukion oppitunnit ovat pääasiassa Museo-koulurakennuksen luokissa.

LAAJA KURSSIVALIKOIMA

Lahden yhteiskoulun lukiossa on laaja kurssivalikoima, josta jokainen löytää varmasti itseään kiinnostavia vaihtoehtoja. Valinnaiset kurssit, koulun kuoro ja orkesteri tuovat vaihtelua opiskeluun, samoin osallistuminen oppilaskunnan hallituksen toimintaan tai tutor-toimintaan. Tarjolla on muun muassa kattava valikoima kieliä, vankka paketti reaaliaineita ja luonnontieteellis-matemaattisia aineita, sekä useita kursseja äidinkieltä ja kirjallisuutta. Valinnaisista ja koulukohtaisista kursseista löytyy suuri valikoima vaihtoehtoja, esimerkiksi  ilmaisutaito, tähtitieteenkurssi, eräkurssi, hyvinvointikurssi ja liikennekasvatus. Tarjolla on myös runsaasti taito- ja taideaineiden kursseja.

Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla lukeminen, kirjoittaminen, kieli, kirjallisuus, suullinen viestintä ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin sisältöihin ja tavoitteisiin. Koulukohtaisilla kursseilla kerrataan yo-kirjoituksiin, syvennetään kirjallisuuden tuntemusta ja kirjoittamista, tutustutaan sanataiteen ominaispiirteisiin itse kirjoittamalla sekä tutkitaan ja arvioidaan mediaa ja sen sisältöjä kriittisesti

Lukiossamme on hyvät mahdollisuudet jatkaa peruskoulussa alkaneita kieliopintoja tai aloittaa kokonaan uusi kieli. Kielivalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet:

  • A1- kielet englanti ja saksa
  • B1- kieli ruotsi
  • B2-kielet ranska ja saksa
  • B3-kielet ranska, saksa, espanja ja venäjä

Lisäksi saksanopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ilmaiseksi Saksan valtion virallinen Sprachdiplom- kielitutkinto. Kielitutkinnon tasoja on kaksi, ja vaativamman DSD II tutkinnon suorittaminen antaa oikeuden hakea opiskelupaikkaa yliopistosta tai korkeakoulusta saksankielisellä kielialueella ilman erillistä kielikoetta.

Matematiikka kuuluu lukiossa kaikille pakollisiin aineisiin, mutta ensimmäisen, kaikille yhteisen kurssin jälkeen laajuuden voi jokainen valita itse. Pitkästä matematiikasta on hyötyä muiden aineiden, kuten fysiikan ja kemian, opiskelussa. Lyhyen matematiikan lukijoille mahtuu paremmin muita syventäviä ja soveltavia kursseja tai esimerkiksi kieliä opintosuunnitelmaansa. Pitkässä matematiikassa on pakollisten kurssien lisäksi tarjolla kuusi koulukohtaista kurssia, esimerkiksi kaksi talousmatematiikan kurssia ja korkeakoulujen matematiikkaan kurkistava kurssi. Myös lyhyessä matematiikassa on valittavana kaksi koulukohtaista kurssia, joista toinen on kertauskurssi abeille.

Vaikka eri tieteiden perusopit ovat jo vuosisatojen takaa, luonnontieteiden opetus lukiossamme on kuitenkin tässä ajassa. Biologian, fysiikan, kemian ja maantieteen kursseilla huomaat, miten nopeaa näiden tieteenalojen kehitys on. Kun perusasiat on opiskeltu kunnolla, voidaan muun muassa työkursseilla syventää opittua käytännön kautta. Työkurssit ovat olleet hyvin suosittuja lukio-opiskelijoidemme keskuudessa. Biologian työkurssilla esimerkiksi kasvatetaan mikrobeja, mitataan verensokeria, eristetään dna:ta ja risteytetään banaanikärpäsiä. Erilaiset laboratoriotyöt kuuluvat myös oleellisesti kemian ja fysiikan koulukohtaisiin kursseihin. Maantieteen ja biologian työkursseilla käydään lisäksi erilaisilla retkillä ja tutustumisvierailuilla. Lajintuntemusretki Suomenlahden saaristoon tai pyöräretki keväiseen lähimetsään tuovat sopivasti vaihtelua perinteiseen luokkaopetukseen. Opintokäynnit antavat lisäksi näkymää luonnontieteiden jatko-opintoihin ja työelämään.

Myös valinnaisissa kursseissa on myös tarjolla luonnontieteitä. Esimerkiksi tähtitieteestä on tarjolla oma kiinnostava kurssinsa ja tietotekniikkaa voi opiskella omien tarpeiden mukaan lyhyempinä kokonaisuuksina.

Myös yhteiskunnallisissa ja humanistisissa aineissa on laaja valikoima syventäviä ja soveltavia kursseja. Koulukohtaisia kursseja on tarjolla psykologiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa. Hyödyllisten abikurssien lisäksi voit valita esimerkiksi Antiikin historian kurssin, kansantalouden perusteita, yrittäjyyttä tai yhteiskunta- ja talouspolitiikkaa käsitteleviä kursseja. Hyvinvointikurssilla hyvinvointia ja sen ylläpitämistä lähestytään musiikin ja psykologian näkökulmista.

Lukiossamme on tarjolla useita eri vaihtoehtoja teemaopintokurssien suorittamiseen. Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja ja niiden keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Tarjolla olevat teemaopinnot:

TO1: Monitieteellinen ajattelu

Ajattele enemmän – kirjoita paremmin
Muuttuva sää ja ilmasto
Hyvinvointikurssi

TO2: Ilmiöpohjaista työskentelyä teknologialla

Historian tutkielmakurssi
Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta
Psykologian tutkimuskurssi

TO3: Osaaminen arjessa

Kansainvälisyyskurssi
Aktiivinen kansalainen
Liikennekasvatus

Lukiomme kurssivalikoimaan kuuluu laaja valikoima taito- ja taideaineiden kursseja. Valitse pakollisten kurssien rinnalle koulukohtaisia syventäviä tai valinnaisia kursseja kuvataiteesta, musiikista, liikunnasta, käsitöistä, kotitaloudesta tai ilmaisutaidosta. Koulussamme toimii muun toiminnan ohella myös oma kuoroja orkesteri, jotka esiintyvät koulun juhlissa ja tilaisuuksissa ympäri vuoden. Meillä voit suorittaa lukiodiplomeja, joilla voit osoittaa oman harrastuneisuutesi ja osaamisesi kuvataiteessa, musiikissa, käsityössä ja liikunnassa. Lukiodiplomi tulee ylioppilastodistuksen liitteeksi, joten siitä on hyötyä pyrkiessäsi näiden alojen jatkokoulutukseen.

Valinnaisainekursseilla täydennät valtakunnallisia ja koulukohtaisia kurssivalintojasi. Valinnaisainevalikoimaamme kuuluvat mm. vieraat kielet sekä tietotekniikan, tähtitieteen, ilmaisutaidon ja kotitalouden kursseja. LYK:n erikoisuuksia ovat eräkurssi ja liikennekasvatuskurssi.

Kurssikuvauksiin voit tutustua tarkemmin oheisesta lukion kurssit -vihkosesta.

MUUTAKIN KUIN OPISKELUA

Erilaiset tapahtumat ja juhlat rytmittävät lukuvuotta ja tuovat vaihtelua kouluarkeen.

Vanhat tanssit. Kuva: Aaro Vasama.
Ryhmäytymistä Pajulahti-päivässä. Kuva: Aaro Vasama.
Penkkarit juhlistavat abien lukuloman alkua.
Linnanjuhlat ovat yksi lukuvuoden kohokohdista.
Ylioppilasjuhla on lukio-opiskelun huipentuma.

MUUTAKIN KUIN OPISKELUA

Vaikuta opiskelijakunnan hallituksessa

Lahden yhteiskoulun lukion oppilaskuntaa edustaa lukion opiskelijakunnan hallitus. Hallitukseen valitaan joka syksy uusia jäseniä, mutta toimintaan voi lähteä mukaan ympäri vuoden. Hallitus koostuu aktiivisista opiskelijoista, jotka kukin omalla tavallaan tuovat panoksensa toimintaan. Hallitus järjestää ympäri vuoden erilaisia tapahtumia kouluarjen ohella oppilaiden iloksi. Jäsenet tekevät yhteistyötä muiden hyväksi, ja tiiviissä porukassa myös hyvä ryhmähenki muodostuu lähes välittömästi. Tavallisimpia tapahtumia ovat aina palautuspäivänä järjestettävä kahvila, jossa opiskelijat voivat ostaa edullisesti vähän piristystä koulupäivään, oli se sitten makeaa tai suolaista.

Myös Yhteiskoulun perinteisissä Linnanjuhlissa on hallituksen suuri työpanos mukana. Kouluarjen ohella tulee eteen myös muutamia teemapäiviä, esimerkiksi halloweenina ja ystävänpäivänä hallitus on perinteisesti keksinyt pientä iloa. Lukion opiskelijakunnan hallitus tapaa noin kerran kuukaudessa ja toimii linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Hallituksen toiminnassa jokainen saa olla yhtä paljon mukana, ja siellä karttuvat organisoinnin sekä ryhmätyöskentelyn taidot. Hallituksen toiminnasta saa myös hyviä ystäviä, joten se on oikea paikka jokaiselle!

Hallitus toimii yhteistyössä rehtorin kanssa, kun pohditaan opetusjärjestelyiden ja koulun arjen toimivuuden kehittämistä.

Tutorit auttavat alkuun

Koulun tutorit – ylemmän vuositason opiskelijat – auttavat uusia opiskelijoita lukion alkaessa mm. neuvomalla lukujärjestysten teossa ja tutustuttamalla talon tapoihin. Lukion alussa järjestettävän tutustumispäivän aikana opiskelijatutorit tutustuttavat uudet opiskelijat toisiinsa hauskojen leikkien, pelien ja yhdessä tekemisen kautta. Seuraavana vuonna moni hakee itse tutoriksi, saatuaan hyvän tuen omilta tutoreiltaan.

Kurkista maailmalle opintojesi lomassa

Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun kansainvälisyystoimintaan esimerkiksi ystävyyskoulutoiminnan, projektien, erilaisten opintomatkojen ja kansainvälisyyskurssin kautta. Maailma tulee kylään myös koulussamme opiskelevien vaihto-oppilaiden mukana ja useat opiskelijamme lähtevät itse vaihto-oppilaiksi useimmiten ensimmäisen lukiovuoden jälkeen. Ensi kouluvuoden hankkeita ovat mm. englannin kielen kurssimatka Lontooseen ja Ekoauto-projektin opintokäynti Göteborgissa. Antiikin historian kurssi on kaivautunut parina vuonna historiaan Ateenassa ja opiskelijoita on ollut mukana eurooppalaisten yksityiskoulujen seminaareissa.

Viihtyisät ja ajanmukaiset tilat

Lahden yhteiskoulun koulurakennukset sijaitsevat aivan Lahden keskustan sydämessä, osoitteessa Kirkkokatu 2 ja Sibeliuksenkatu 1/ Vuorikatu 13. Koulullemme on erinomaiset liikenneyhteydet ja meille onkin helppo tulla mistäsuunnasta tahansa. Lukion oppitunnit pidetään pääsääntöisesti koulun vuonna 1899 valmistuneessa rakennuksessa Kirkkokadulla, jonka koulun oppilaat nimesivät 1950-luvulla "Museoksi". Nimestään huolimatta Museo on ajanmukaisesti varustettu ja vanhan koulurakennuksen ilmapiiri tekee siitä viihtyisän oppimisympäristön. Museo on myös opiskelijoidemme ylpeydenaihe!

Kirkkokadun uudemmassa koulurakennuksessa, Siivessä, opiskelijoiden käytössä ovat uudenaikaisten opetustilojen lisäksi monipuoliset liikuntatilat, kielistudio, koulukirjasto, ruokasali sekä luokat fysiikan, kemian, biologian ja tietotekniikan opetusta varten.

Syksystä 2019 alkaen opetusta tarjotaan myös Vuorikadun ja Sibeliuksenkadun kulmassa sijaitsevassa Kansakoulun toimipisteessämme.

Tietovintti on oma koulukirjastomme, joka tarjoaa opiskelijoiden käyttöön reilut 21 000 kirjaa. Lisäksi Tietovinttiin tulee noin 40 erilaista sanoma- ja aikakauslehteä. Kirjaston yhteydessä on myös lukusali ja tietokoneita tiedonhakua varten. Kouluravintola Ellissä oma keittiöhenkilökuntamme valmistaa lounaan lisäksi erilaisia välipaloja, joita voi käydä nauttimassa iltapäivisin. Välipala- ja kahviautomaatista voi hakea pientä purtavaa myös muina aikoina.

Modernia tekniikkaa

Viihtyisien tilojen lisäksi koulullamme on käytössä nykyaikaista opetustekniikkaa, kuten älynäytöt tai dataprojektorit, dokumenttikamerat ja tietokoneet, jotka löytyvät jokaisesta luokasta. Koululla on myös useita opiskelijoiden käytössä olevia tietokoneita ja koulun WLAN-yhteyttä voi hyödyntää myös omalla läppärillä, täppärillä tai muulla medialaitteella. Koulun edistyksellinen tieto-ja viestintätekniikka on myös opiskelijoidemme hyödynnettävissä. Esimerkiksi ammattitasoiset kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmat ovat opiskelijoiden käytössä koulun tietokoneilla kuvataiteen opetuksessa tai muissa projekteissa. Monia opiskelussa käytettyjä sovelluksia on mahdollista saada kotikoneisiin tai käyttää suoraan pilvipalveluna. Koulussa on käytössä myös monia sähköisiä materiaaleja tukevia ympäristöjä.

Koulun juhlissa oman tunnelmansa tuovat ammattimainen äänentoisto- ja valotekniikka.

Opot ovat apuna lukio-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelussa

Lukiossa ohjauksen tarve ja määrä kasvaa. Opinto-ohjaajien kanssa tehdään suunnitelmia paitsi lukio-ajalle myös lukion jälkeisiä jatko-opintoja ajatellen. Ohjauksessa painotetaan henkilökohtaisuutta jokaisen kohdalla niin, että opiskelija voisi lukiosta suunnata juuri itselle sopivalle tielle ylioppilaaksi pääsyn jälkeen. Valintojen teko edellyttää käsitystä vaihtoehdoista, arviota omista mahdollisuuksista ja tietoa siitä, miten edetään opintopolun seuraavaan vaiheeseen. Näitä asioita käsitellään opotunneilla, pienryhmissä ja henkilökohtaisissa opokeskusteluissa.

Opiskelijoistamme pidetään hyvää huolta

Opiskelijan käytettävissä on monipuolinen opiskeluhuolto, joka on paikan päällä lukiolaisen arjessa ja siten helposti tavoitettavissa. Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä tärkeissä kysymyksissä voi aina kääntyä opojen, aineenopettajan tai ryhmänohjaajan puoleen. Erityisopettaja toimii oppimisen ja erityisesti LuKi-asioiden tukena ja selvittelijänä. Oli asia pieni tai suuri, siitä voi aina myös keskustella koulupsykologin, -kuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa.

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

kaisa.vedenpaa[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Kaisa Vedenpää
markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala
mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Apulaisrehtori Juha Hirvonen
kirsi-marja.lagerstam[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Kirsi-Marja Lagerstam
info[at]lyk.fi
Lahden yhteiskoulun toimisto