Lukioon

Haku Lahden yhteiskoulun lukioon 2024

Lahden yhteiskoulun lukioon voi hakea yleislinjalle tai Yhteiskunta- ja talouslinjalle.

Infotilaisuus ja avoimet ovet

Ennen varsinaista hakuaikaa lukioomme pääsee tutustumaan seuraavissa tilaisuuksissa:

Lukion infotilaisuus hakijoille ja vanhemmille maanantaina 15.1.2024 klo 18.00. Linkki verkkostriimin tallenteeseen: Infotilaisuus LYK:n lukioon hakeville 15.1.2024 

Lukion avoimet ovet -tapahtuma järjestetään 16.–17.1.2024. Tapahtumassa yhdeksäsluokkalaiset pääsevät tutustumaan tarkemmin lukioomme tutor-opiskelijoiden johdolla.

Lahden yhteiskoulun lukion esittelyvideo

Hakeminen yleislinjalle

Lahden yhteiskoulun lukioon haetaan sähköisesti kevään  yhteishaussa 20.2.–19.3.2024. Hakemukset tulee jättää hakujärjestelmään viimeistään viimeisenä hakupäivänä 19.3.2024 klo 15 mennessä. Hakemuksen lisäksi täytetään lukion opintosuunnitelma, joka toimitetaan oman peruskoulun opinto-ohjaajan kautta Yhteiskoululle viimeistään viimeisenä hakupäivänä. Opintosuunnitelma-lomakkeen saa opoilta tai sen voi tulostaa koulun verkkosivuilta. Opintosuunnitelmaan tehdään alustava suunnitelma lukio-aikana opiskeltavista opintojaksoista.

Opintosuunnitelma, yleislinja 2024 (pdf)

Hakeminen yhteiskunta- ja talouslinjalle

Haku lukion yhteiskunta- ja talouslinjalle tapahtuu kevään  yhteishaussa  20.2.–19.3.2024. Hakemus pitää tallentaa hakujärjestelmään viimeisenä hakupäivänä 19.3 klo 15 mennessä. Lisäksi hakija toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä hakemuskirjeen sekä osallistuu pääsykokeeseen. Lukuaineiden keskiarvosta voi haussa saada enintään kymmenen (10) pistettä, pääsykokeesta enintään kuusi (6) pistettä. Alin hyväksyttävä lukuaineiden keskiarvo on kahdeksan (8).

Yhteiskunta- ja talouslinjalle valitaan 25 opiskelijaa.

Opintosuunnitelma, yt-linja 2024 (pdf)

Pääsykoe

Pääsykoe sisältää kirjallisia tehtäviä, jotka perustuvat peruskoulun yhteiskuntaopin sisältöihin sekä politiikan ja talouden ajankohtaisiin teemoihin. Kokeessa on monivalintakysymyksiä ja essee. Pääsykokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle. Hakijalla tulee olla kuvallinen henkilötodistus mukana pääsykokeessa. Pääsykoe järjestetään maanantaina 22.4.2024 klo 8.30–10.00 Lahden yhteiskoululla.    

Aiempien vuosien pääsykokeita voit tarkastella alla olevien linkkien kautta. Yhteiskunta- ja talouslinjan pääsykoetta ei järjestetty vuonna 2020 koronavirustilanteen vuoksi. Opiskelijavalinnat tehtiin lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Yt-linjan pääsykoekysymykset 2023 (pdf)

Yt-linjan pääsykoekysymykset 2022 (pdf)

Yt-linjan pääsykoekysymykset 2021 (pdf)

Yt-linjan pääsykoekysymykset 2019 (pdf)

Yt-linjan pääsykoekysymykset 2018 (pdf)

Yt-linjan pääsykoekysymykset 2017 (pdf)

Hakemuskirje

Hakijan tulee lähettää hakemuskirje, jossa hakija voi osoittaa motivaationsa ja suuntautuneisuutensa linjan painotusta kohtaan. Hakemus toimitetaan joko postitse osoitteeseen ”Lukion yhteiskunta- ja talouslinja, Lahden yhteiskoulun lukio, Kirkkokatu 2, 15110 Lahti” tai sähköpostitse koulun toimistoon koulu[at]lyk.fi.

Hakemuskirjeen viimeinen toimituspäivä on yhteishaun viimeinen päivä 19.3.2024. Hakemus on toimitettava klo 15 mennessä.

Todistus

Opiskelemalla yhteiskunta- ja talouslinjan kurssit opiskelija saa lukion päättötodistuksen lisäksi erillisen todistuksen linjan suorittamisesta.

Valintojen julkistaminen

Lukioon hyväksyttyjen nimet tulevat Lahden yhteiskoulun verkkosivuille www.lyk.fi tulosten valmistuttua, aikaisintaan 13.6.2024.  Lukioon hyväksyttyjen tulee ottaa lukiopaikka vastaan sähköisesti Opintopolku-järjestelmässä .

Lahden yhteiskoulun lukioon valittujen yleislinjan ja yhteiskunta‐ ja talouslinjan opiskelijoiden nimet tulevat nähtäville koulun pääsisäänkäynnin ovilla sekä Lahden yhteiskoulun verkkosivuille niiden pyrkijöiden osalta, jotka ovat antaneet yhteishaussa suostumuksensa nimen julkaisemiseen verkkosivuilla.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Lahden yhteiskouluun hyväksytyn opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan sähköisesti Opintopolku-järjestelmässä. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään 27.6.2024. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan, ilmoita siitä viipymättä koulun toimistoon (03) 876 900. Toimisto on avoinna kesäkuussa maanantaista perjantaihin klo 8–15.

Opiskelupaikan hyväksymisen jälkeen valituille lähetetään lukio-opintojen alkuun orientoiva materiaalipaketti sähköpostitse.

YLEISLINJA

 

Yleislinja tarjoaa laajat mahdollisuudet opiskella ja painottaa eri oppiainekokonaisuuksia.

YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA

Linjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin.

OPINNOT-VIHKO

Koulumme opintotarjontaan pääset tutustumaan oheisesta Opinnot-vihkosta

TULE OPISKELEMAAN LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIOON!

Lahden yhteiskoulu on Lahden yhteiskoulun säätiön ylläpitämä yksityinen oppilaitos, joka on toiminut Lahdessa vuodesta 1896 alkaen. Kouluyhteisömme muodostuu perusopetuksen 6.–9 luokista, lukiosta ja aikuislukiosta. Nykyisellä paikallaan Kolkanmäellä, osoitteessa Kirkkokatu 2, koulu on seissyt vuodesta 1899. Syksystä 2019 alkaen käytössämme on myös Lahden Kansakouluna aiemmin tunnettu kiinteistö osoitteessa Vuorikatu 13 /Sibeliuksenkatu 1. Koulukiinteistömme keskellä Lahden kaupunkia ovat päivittäin noin 1500 oppilaan ja opiskelijan sekä 115 opettajan ja henkilökuntaan kuuluvan työpaikka. Opetusjärjestelyt ja laajat ajanmukaiset tilat takaavat sen, että väljyyttä ja mukavuutta riittää suuresta joukosta huolimatta.

Koulun yksityisestä luonteesta huolimatta yhteistyötä tehdään Lahden kaupungin kanssa ja opiskelu peruskoulussamme tai lukiossamme on samalla tavalla ilmaista, kuin muissakin alueen kouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa.  Myös aikuislukion opetus on ilmaista, jos opiskelija ei opiskele samanaikaisesti jossakin muussa toisen asteen oppilaitoksessa. Yhteiskoulun oman lukion opiskelijoille aikuislukion kurssit ovat hyödynnettävissä maksutta.

Opiskelijalle koulun yksityinen luonne tarkoittaa ennen kaikkea vahvaa yhteisöllisyyttä, joka syntyy tiiviistä yhteishengestä, yhteisistä tavoitteista ja pitkistä perinteistä. Yhteishenkeä lisäävät omat perinteet kuten  Linnanjuhlat, itsenäisyyspäiväjuhla ja joulujuhla, penkkarit, Vanhat tanssit sekä muut erilaiset tapahtumat ja tempaukset pitkin vuotta.

VIIHTYISÄT PUITTEET OPISKELUUN

Koulumme opiskelumyönteinen ilmapiiri, osaavat opettajat sekä ajanmukainen oppimisympäristö antavat suotuisat lähtökohdat jatko-opintoihin hakeutumiselle. Lukioaika ei kuitenkaan ole pelkkää opiskelua, vaan opintojen lomassa rakennetaan myös elämänmittaisia ystävyyssuhteita.

Opiskeluhuolto
Siipi-koulurakennuksen viihtyisyyttä lisäävät oppilaiden tekemät maalaukset.
Läppäri on tärkeä työväline oppitunnilla.
Lukion oppitunnit ovat pääasiassa Museo-koulurakennuksen luokissa.
Manalan opiskelutiloja voi hyödyntää itsenäiseen opiskeluun esimerkiksi hyppytunnilla.

LAAJA OPINTOJAKSOVALIKOIMA

Lahden yhteiskoulun lukiossa on laaja opintojaksovalikoima, josta jokainen löytää varmasti itseään kiinnostavia vaihtoehtoja. Valinnaiset opintojaksot, koulun kuoro ja orkesteri tuovat vaihtelua opiskeluun, samoin osallistuminen oppilaskunnan hallituksen toimintaan tai tutor-toimintaan. Tarjolla on muun muassa kattava valikoima kieliä, vankka paketti reaaliaineita ja luonnontieteellis-matemaattisia aineita, sekä useita opintojaksoja äidinkieltä ja kirjallisuutta. Valtakunnallisista valinnaisista ja koulukohtaisista valinnaisista opintojaksoista löytyy suuri valikoima vaihtoehtoja, esimerkiksi ilmaisutaito, eräretki, hyvinvointi ja liikennekasvatus. Tarjolla on myös runsaasti taito- ja taideaineiden opintojaksoja.

Lukion opinnot 2024–2025 (pdf)

MUUTAKIN KUIN OPISKELUA

Erilaiset tapahtumat ja juhlat rytmittävät lukuvuotta ja tuovat vaihtelua kouluarkeen.

Ryhmäytymistä Pajulahti-päivässä. Kuva: Aaro Vasama.
Linnanjuhlat ovat yksi lukuvuoden kohokohdista.
Vanhat tanssit. Kuva: Aaro Vasama.
Penkkarit juhlistavat abien lukuloman alkua.
Ylioppilasjuhla on lukio-opiskelun huipentuma.

MUUTAKIN KUIN OPISKELUA

Vaikuta opiskelijakunnan hallituksessa

Lahden yhteiskoulun lukion oppilaskuntaa edustaa lukion opiskelijakunnan hallitus. Hallitukseen valitaan joka syksy uusia jäseniä, mutta toimintaan voi lähteä mukaan ympäri vuoden. Hallitus koostuu aktiivisista opiskelijoista, jotka kukin omalla tavallaan tuovat panoksensa toimintaan. Hallitus järjestää ympäri vuoden erilaisia tapahtumia kouluarjen ohella oppilaiden iloksi. Jäsenet tekevät yhteistyötä muiden hyväksi, ja tiiviissä porukassa myös hyvä ryhmähenki muodostuu lähes välittömästi. Tavallisimpia tapahtumia ovat aina palautuspäivänä järjestettävä kahvila, jossa opiskelijat voivat ostaa edullisesti vähän piristystä koulupäivään, oli se sitten makeaa tai suolaista.

Myös Yhteiskoulun perinteisissä Linnanjuhlissa on hallituksen suuri työpanos mukana. Kouluarjen ohella tulee eteen myös muutamia teemapäiviä, esimerkiksi halloweenina ja ystävänpäivänä hallitus on perinteisesti keksinyt pientä iloa. Lukion opiskelijakunnan hallitus tapaa noin kerran kuukaudessa ja toimii linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Hallituksen toiminnassa jokainen saa olla yhtä paljon mukana, ja siellä karttuvat organisoinnin sekä ryhmätyöskentelyn taidot. Hallituksen toiminnasta saa myös hyviä ystäviä, joten se on oikea paikka jokaiselle!

Hallitus toimii yhteistyössä rehtorin kanssa, kun pohditaan opetusjärjestelyiden ja koulun arjen toimivuuden kehittämistä.

Tutorit auttavat alkuun

Koulun tutorit – ylemmän vuositason opiskelijat – auttavat uusia opiskelijoita lukion alkaessa mm. neuvomalla lukujärjestysten teossa ja tutustuttamalla talon tapoihin. Lukion alussa järjestettävän tutustumispäivän aikana opiskelijatutorit tutustuttavat uudet opiskelijat toisiinsa hauskojen leikkien, pelien ja yhdessä tekemisen kautta. Seuraavana vuonna moni hakee itse tutoriksi, saatuaan hyvän tuen omilta tutoreiltaan.

Kurkista maailmalle opintojesi lomassa

Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun kansainvälisyystoimintaan esimerkiksi ystävyyskoulutoiminnan, projektien, erilaisten opintomatkojen ja kansainvälisyysopintojakson kautta. Maailma tulee kylään myös koulussamme opiskelevien vaihto-oppilaiden mukana ja useat opiskelijamme lähtevät itse vaihto-oppilaiksi useimmiten ensimmäisen lukiovuoden jälkeen. Esimerkkihankkeina mm. englannin kielen kurssimatka Lontooseen ja Ekoauto-projektin opintokäynti Göteborgissa. Opiskelijoita on ollut mukana eurooppalaisten yksityiskoulujen seminaareissa.

Viihtyisät ja ajanmukaiset tilat

Lahden yhteiskoulun koulurakennukset sijaitsevat aivan Lahden keskustan sydämessä, osoitteessa Kirkkokatu 2 ja Sibeliuksenkatu 1/ Vuorikatu 13. Koulullemme on erinomaiset liikenneyhteydet ja meille onkin helppo tulla mistäsuunnasta tahansa. Lukion oppitunnit pidetään pääsääntöisesti koulun vuonna 1899 valmistuneessa rakennuksessa Kirkkokadulla, jonka koulun oppilaat nimesivät 1950-luvulla "Museoksi". Nimestään huolimatta Museo on ajanmukaisesti varustettu ja vanhan koulurakennuksen ilmapiiri tekee siitä viihtyisän oppimisympäristön. Museo on myös opiskelijoidemme ylpeydenaihe!

Kirkkokadun uudemmassa koulurakennuksessa, Siivessä, opiskelijoiden käytössä ovat uudenaikaisten opetustilojen lisäksi monipuoliset liikuntatilat, kielistudio, koulukirjasto, ruokasali sekä luokat fysiikan, kemian, biologian ja tietotekniikan opetusta varten.

Syksystä 2019 alkaen opetusta tarjotaan myös Vuorikadun ja Sibeliuksenkadun kulmassa sijaitsevassa Kansakoulun toimipisteessämme.

Tietovintti on oma koulukirjastomme, joka tarjoaa opiskelijoiden käyttöön reilut 21 000 kirjaa. Lisäksi Tietovinttiin tulee noin 40 erilaista sanoma- ja aikakauslehteä. Kirjaston yhteydessä on myös lukusali ja tietokoneita tiedonhakua varten. Kouluravintola Ellissä oma keittiöhenkilökuntamme valmistaa lounaan lisäksi erilaisia välipaloja, joita voi käydä nauttimassa iltapäivisin. Välipala- ja kahviautomaatista voi hakea pientä purtavaa myös muina aikoina.

Modernia tekniikkaa

Viihtyisien tilojen lisäksi koulullamme on käytössä nykyaikaista opetustekniikkaa, kuten älynäytöt tai dataprojektorit, dokumenttikamerat ja tietokoneet, jotka löytyvät jokaisesta luokasta. Koululla on myös useita opiskelijoiden käytössä olevia tietokoneita ja koulun WLAN-yhteyttä voi hyödyntää myös omalla läppärillä, täppärillä tai muulla medialaitteella. Koulun edistyksellinen tieto-ja viestintätekniikka on myös opiskelijoidemme hyödynnettävissä. Esimerkiksi ammattitasoiset kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmat ovat opiskelijoiden käytössä koulun tietokoneilla kuvataiteen opetuksessa tai muissa projekteissa. Monia opiskelussa käytettyjä sovelluksia on mahdollista saada kotikoneisiin tai käyttää suoraan pilvipalveluna. Koulussa on käytössä myös monia sähköisiä materiaaleja tukevia ympäristöjä.

Koulun juhlissa oman tunnelmansa tuovat ammattimainen äänentoisto- ja valotekniikka.

Opot ovat apuna lukio-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelussa

Lukiossa ohjauksen tarve ja määrä kasvaa. Opinto-ohjaajien kanssa tehdään suunnitelmia paitsi lukio-ajalle myös lukion jälkeisiä jatko-opintoja ajatellen. Ohjauksessa painotetaan henkilökohtaisuutta jokaisen kohdalla niin, että opiskelija voisi lukiosta suunnata juuri itselle sopivalle tielle ylioppilaaksi pääsyn jälkeen. Valintojen teko edellyttää käsitystä vaihtoehdoista, arviota omista mahdollisuuksista ja tietoa siitä, miten edetään opintopolun seuraavaan vaiheeseen. Näitä asioita käsitellään opotunneilla, pienryhmissä ja henkilökohtaisissa opokeskusteluissa.

Opiskelijoistamme pidetään hyvää huolta

Opiskelijan käytettävissä on monipuolinen opiskeluhuolto, joka on paikan päällä lukiolaisen arjessa ja siten helposti tavoitettavissa. Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä tärkeissä kysymyksissä voi aina kääntyä opojen, aineenopettajan tai ryhmänohjaajan puoleen. Erityisopettaja toimii oppimisen ja erityisesti LuKi-asioiden tukena ja selvittelijänä. Oli asia pieni tai suuri, siitä voi aina myös keskustella koulupsykologin, -kuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa.

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

kaisa.vedenpaa[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Kaisa Vedenpää
markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala
mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Vararehtori Juha Hirvonen
info[at]lyk.fi
Lahden yhteiskoulun toimisto