TIETOJA HAKIJALLE

Tervetuloa tutustumaan

Ennen varsinaista hakuaikaa järjestämme lukion esittelytilaisuuden maanantaina 18.1.2021 klo 18, joka lähetetään striimattuna koulun verkkosivujen kautta. Vallitsevasta epidemiatilanteesta johtuen etätilaisuus korvaa myös lukion avoimien ovien päivät.

Haku kevään yhteishaussa

Lahden yhteiskoulun lukioon haetaan sähköisesti kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Valittavana on yleislinja tai yhteiskunta- ja talouslinja. Hakemukset tulee jättää hakujärjestelmään viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä. Hakemuksen lisäksi täytetään lukion opintosuunnitelma, joka toimitetaan oman peruskoulun opinto-ohjaajan kautta Yhteiskoululle määräpäivään mennessä. Opintosuunnitelmalomakkeen saa opoilta tai sen voi tulostaa koulun verkkosivuilta.

Haku Yhteiskunta- ja talouslinjalle

Haku lukion yhteiskunta- ja talouslinjalle tapahtuu myös yhteishaun kautta. Lisäksi hakija toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä hakemuskirjeen sekä osallistuu pääsykokeeseen. Lukuaineiden keskiarvosta voi haussa saada enintään kymmenen (10) pistettä, pääsykokeesta enintään kuusi (6) pistettä. Alin hyväksyttävä lukuaineiden keskiarvo on kahdeksan (8). Yhteiskunta- ja talouslinjalle valitaan 25 opiskelijaa. Yhteiskunta- ja talouslinjalle tehdään erillinen opintosuunnitelma, joka tulee täyttää ja toimittaa Yhteiskoululle oman peruskoulun opinto-ohjaajan välityksellä ennen hakuajan päättymistä.

Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen

Lukioon hyväksyttyjen nimet tulevat Lahden yhteiskoulun verkkosivuille www.lyk.fi aikaisintaan torstaina 17.6.2021 klo 8.00.  Lukioon hyväksyttyjen tulee ottaa lukiopaikka vastaan sähköisesti Opintopolku-järjestelmässä .

Toivomme, että opiskelupaikan vastaanottoilmoitus tehtäisiin mahdollisimman pian tulosten saapumisen jälkeen. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.7.2021. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan, ilmoita siitä koulun toimistoon (03) 876 900. Toimisto on avoinna arkisin klo 8–15.30.

Opiskelupaikan hyväksymisen jälkeen valituille lähetetään lukio-opintojen alkuun orientoiva materiaalipaketti sähköpostitse.

Lukuvuosi alkaa keskiviikkona 11.8.2021. Lukion aloittavat opiskelijat tulevat kouluun klo 9.00. Tutor-opiskelijamme päivystävät koululla jo ennen säännöllisen koulutyön alkamista maanantaina 9.8. ja tiistaina 10.8.2021. Toivomme, että lukion aloittavat opiskelijat tulisivat käymään koululla jompana kumpana päivänä tekemässä lukujärjestyksiään.

LUE LISÄÄ ALTA OPISKELUSTA LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

YLEISLINJA

 

Yleislinja tarjoaa laajat mahdollisuudet opiskella ja painottaa eri oppiainekokonaisuuksia.

YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA

Linjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin.

HAKUOHJEET

 

Lahden yhteiskoulun lukioon haetaan sähköisesti toisen asteen yhteishaussa.

VAHVASTI LAHTELAINEN YKSITYISKOULU

TULE OPISKELEMAAN LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIOON!

Lahden yhteiskoulu on Lahden yhteiskoulun säätiön ylläpitämä yksityinen oppilaitos, joka on toiminut Lahdessa vuodesta 1896 alkaen. Kouluyhteisömme muodostuu perusopetuksen 6.–9 luokista, lukiosta ja aikuislukiosta. Nykyisellä paikallaan Kolkanmäellä, osoitteessa Kirkkokatu 2, koulu on seissyt vuodesta 1899. Syksystä 2019 alkaen käytössämme on myös Lahden Kansakouluna aiemmin tunnettu kiinteistö osoitteessa Vuorikatu 13 /Sibeliuksenkatu 1. Koulukiinteistömme keskellä Lahden kaupunkia ovat päivittäin noin 1500 oppilaan ja opiskelijan sekä 115 opettajan ja henkilökuntaan kuuluvan työpaikka. Opetusjärjestelyt ja laajat ajanmukaiset tilat takaavat sen, että väljyyttä ja mukavuutta riittää suuresta joukosta huolimatta.

Koulun yksityisestä luonteesta huolimatta yhteistyötä tehdään Lahden kaupungin kanssa ja opiskelu peruskoulussamme tai lukiossamme on samalla tavalla ilmaista, kuin muissakin alueen kouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa.  Myös aikuislukion opetus on ilmaista, jos opiskelija ei opiskele samanaikaisesti jossakin muussa toisen asteen oppilaitoksessa. Yhteiskoulun oman lukion opiskelijoille aikuislukion kurssit ovat hyödynnettävissä maksutta.

Opiskelijalle koulun yksityinen luonne tarkoittaa ennen kaikkea vahvaa yhteisöllisyyttä, joka syntyy tiiviistä yhteishengestä, yhteisistä tavoitteista ja pitkistä perinteistä. Yhteishenkeä lisäävät omat perinteet kuten  Linnanjuhlat, itsenäisyyspäiväjuhla ja joulujuhla, penkkarit, Vanhat tanssit sekä muut erilaiset tapahtumat ja tempaukset pitkin vuotta.

VIIHTYISÄT PUITTEET OPISKELUUN

Koulumme opiskelumyönteinen ilmapiiri, osaavat opettajat sekä ajanmukainen oppimisympäristö antavat suotuisat lähtökohdat jatko-opintoihin hakeutumiselle. Lukioaika ei kuitenkaan ole pelkkää opiskelua, vaan opintojen lomassa rakennetaan myös elämänmittaisia ystävyyssuhteita.

Lukion oppitunnit ovat pääasiassa Museo-koulurakennuksen luokissa.
Opiskeluhuolto
Manalan opiskelutiloja voi hyödyntää itsenäiseen opiskeluun esimerkiksi hyppytunnilla.
Siipi-koulurakennuksen viihtyisyyttä lisäävät oppilaiden tekemät maalaukset.
Läppäri on tärkeä työväline oppitunnilla.

LAAJA OPINTOJAKSOVALIKOIMA

Lahden yhteiskoulun lukiossa on laaja opintojaksovalikoima, josta jokainen löytää varmasti itseään kiinnostavia vaihtoehtoja. Valinnaiset opintojaksot, koulun kuoro ja orkesteri tuovat vaihtelua opiskeluun, samoin osallistuminen oppilaskunnan hallituksen toimintaan tai tutor-toimintaan. Tarjolla on muun muassa kattava valikoima kieliä, vankka paketti reaaliaineita ja luonnontieteellis-matemaattisia aineita, sekä useita opintojaksoja äidinkieltä ja kirjallisuutta. Valtakunnallisista valinnaisista ja koulukohtaisista valinnaisista opintojaksoista löytyy suuri valikoima vaihtoehtoja, esimerkiksi ilmaisutaito, eräretki, hyvinvointi ja liikennekasvatus. Tarjolla on myös runsaasti taito- ja taideaineiden opintojaksoja.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opintojaksoilla lukeminen, kirjoittaminen, kieli, kirjallisuus, suullinen viestintä ja media kytkeytyvät jokaisen opintojakson sisältöihin ja tavoitteisiin. Koulukohtaisilla valinnaisilla opintojaksoilla kerrataan yo-kirjoituksiin, syvennetään kirjallisuuden tuntemusta ja kirjoittamista, tutustutaan sanataiteen ominaispiirteisiin itse kirjoittamalla sekä tutkitaan ja arvioidaan mediaa ja sen sisältöjä kriittisesti

Lukiossamme on hyvät mahdollisuudet jatkaa peruskoulussa alkaneita kieliopintoja tai aloittaa kokonaan uusi kieli. Kielivalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet:

 • A1- kielet englanti ja saksa
 • B1- kieli ruotsi
 • B2-kielet ranska ja saksa
 • B3-kielet ranska, saksa, espanja ja venäjä

Lisäksi saksanopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ilmaiseksi Saksan valtion virallinen Sprachdiplom- kielitutkinto. Kielitutkinnon tasoja on kaksi, ja vaativamman DSD II tutkinnon suorittaminen antaa oikeuden hakea opiskelupaikkaa yliopistosta tai korkeakoulusta saksankielisellä kielialueella ilman erillistä kielikoetta.

Matematiikka kuuluu lukiossa kaikille pakollisiin aineisiin, mutta ensimmäisen, kaikille yhteisen opintojakson jälkeen laajuuden voi jokainen valita itse. Pitkästä matematiikasta on hyötyä muiden aineiden, kuten fysiikan ja kemian, opiskelussa. Lyhyen matematiikan lukijoille mahtuu paremmin muita syventäviä ja soveltavia opintojaksoja tai esimerkiksi kieliä opintosuunnitelmaansa. Niin pitkässä kuin lyhyessä matematiikassa on pakollisten opintojaksojen lisäksi tarjolla koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja.

Vaikka eri tieteiden perusopit ovat jo vuosisatojen takaa, luonnontieteiden opetus lukiossamme on kuitenkin tässä ajassa. Biologian, fysiikan, kemian ja maantieteen opintojaksoilla huomaat, miten nopeaa näiden tieteenalojen kehitys on. Kun perusasiat on opiskeltu kunnolla, voidaan muun muassa työpajoissa syventää opittua käytännön kautta. Työpajat ovat olleet hyvin suosittuja lukio-opiskelijoidemme keskuudessa. Biologian työpajassa esimerkiksi kasvatetaan mikrobeja, mitataan verensokeria, eristetään dna:ta ja risteytetään banaanikärpäsiä. Erilaiset laboratoriotyöt kuuluvat myös oleellisesti kemian ja fysiikan koulukohtaisiin opintojaksoihin. Maantieteen ja biologian työpajoissa käydään lisäksi erilaisilla retkillä ja tutustumisvierailuilla. Lajintuntemusretki Suomenlahden saaristoon tai pyöräretki keväiseen lähimetsään tuovat sopivasti vaihtelua perinteiseen luokkaopetukseen. Opintokäynnit antavat lisäksi näkymää luonnontieteiden jatko-opintoihin ja työelämään.

Myös valinnaisissa opintojaksoissa on tarjolla luonnontieteitä. Esimerkiksi tietotekniikkaa voi opiskella omien tarpeiden mukaan lyhyempinä kokonaisuuksina.

Myös yhteiskunnallisissa ja humanistisissa aineissa on laaja valikoima valtakunnallisesti ja koulukohtaisesti valinnaisia opintojaksoja. Koulukohtaisia opintojaksoja on tarjolla psykologiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa ja terveystiedossa. Hyödyllisten abiopintojaksojen lisäksi voit valita esimerkiksi kansantalouden perusteita, yrittäjyyttä tai globaaleja markkinoita käsitteleviä opintojaksoja. Hyvinvointiopintojaksolla hyvinvointia ja sen ylläpitämistä lähestytään musiikin ja psykologian näkökulmista.

Lukiossamme on tarjolla useita eri vaihtoehtoja temaattisten opintojen suorittamiseen. Temaattiset opinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja ja niiden keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Tarjolla olevat temaattiset opinnot:

 • Eräretki
 • Hyvinvointi
 • Ilmasutaito
 • Kansainvälisyys
 • Kotitalous
 • Käsityö
 • Liikennekasvatus
 • Muuttuva ilmasto ja sää

Lukiomme opintojaksovalikoimaan kuuluu laaja valikoima taito- ja taideaineiden opintojaksoja. Valitse pakollisten opintojaksojen rinnalle valtakunnallisesti valinnaisia tai koulukohtaisesti syventäviä opintojaksoja kuvataiteesta, musiikista, liikunnasta, käsitöistä, kotitaloudesta tai ilmaisutaidosta. Koulussamme toimii muun toiminnan ohella myös oma kuoroja orkesteri, jotka esiintyvät koulun juhlissa ja tilaisuuksissa ympäri vuoden. Meillä voit suorittaa lukiodiplomeja, joilla voit osoittaa oman harrastuneisuutesi ja osaamisesi kuvataiteessa, musiikissa, käsityössä ja liikunnassa. Lukiodiplomi tulee ylioppilastodistuksen liitteeksi, joten siitä on hyötyä pyrkiessäsi näiden alojen jatkokoulutukseen.

Opintojaksojen kuvauksiin voit tutustua tarkemmin oheisesta lukion opintojaksot -vihkosesta.

MUUTAKIN KUIN OPISKELUA

Erilaiset tapahtumat ja juhlat rytmittävät lukuvuotta ja tuovat vaihtelua kouluarkeen.

Ryhmäytymistä Pajulahti-päivässä. Kuva: Aaro Vasama.
Ylioppilasjuhla on lukio-opiskelun huipentuma.
Vanhat tanssit. Kuva: Aaro Vasama.
Penkkarit juhlistavat abien lukuloman alkua.
Linnanjuhlat ovat yksi lukuvuoden kohokohdista.

MUUTAKIN KUIN OPISKELUA

Vaikuta opiskelijakunnan hallituksessa

Lahden yhteiskoulun lukion oppilaskuntaa edustaa lukion opiskelijakunnan hallitus. Hallitukseen valitaan joka syksy uusia jäseniä, mutta toimintaan voi lähteä mukaan ympäri vuoden. Hallitus koostuu aktiivisista opiskelijoista, jotka kukin omalla tavallaan tuovat panoksensa toimintaan. Hallitus järjestää ympäri vuoden erilaisia tapahtumia kouluarjen ohella oppilaiden iloksi. Jäsenet tekevät yhteistyötä muiden hyväksi, ja tiiviissä porukassa myös hyvä ryhmähenki muodostuu lähes välittömästi. Tavallisimpia tapahtumia ovat aina palautuspäivänä järjestettävä kahvila, jossa opiskelijat voivat ostaa edullisesti vähän piristystä koulupäivään, oli se sitten makeaa tai suolaista.

Myös Yhteiskoulun perinteisissä Linnanjuhlissa on hallituksen suuri työpanos mukana. Kouluarjen ohella tulee eteen myös muutamia teemapäiviä, esimerkiksi halloweenina ja ystävänpäivänä hallitus on perinteisesti keksinyt pientä iloa. Lukion opiskelijakunnan hallitus tapaa noin kerran kuukaudessa ja toimii linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Hallituksen toiminnassa jokainen saa olla yhtä paljon mukana, ja siellä karttuvat organisoinnin sekä ryhmätyöskentelyn taidot. Hallituksen toiminnasta saa myös hyviä ystäviä, joten se on oikea paikka jokaiselle!

Hallitus toimii yhteistyössä rehtorin kanssa, kun pohditaan opetusjärjestelyiden ja koulun arjen toimivuuden kehittämistä.

Tutorit auttavat alkuun

Koulun tutorit – ylemmän vuositason opiskelijat – auttavat uusia opiskelijoita lukion alkaessa mm. neuvomalla lukujärjestysten teossa ja tutustuttamalla talon tapoihin. Lukion alussa järjestettävän tutustumispäivän aikana opiskelijatutorit tutustuttavat uudet opiskelijat toisiinsa hauskojen leikkien, pelien ja yhdessä tekemisen kautta. Seuraavana vuonna moni hakee itse tutoriksi, saatuaan hyvän tuen omilta tutoreiltaan.

Kurkista maailmalle opintojesi lomassa

Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun kansainvälisyystoimintaan esimerkiksi ystävyyskoulutoiminnan, projektien, erilaisten opintomatkojen ja kansainvälisyysopintojakson kautta. Maailma tulee kylään myös koulussamme opiskelevien vaihto-oppilaiden mukana ja useat opiskelijamme lähtevät itse vaihto-oppilaiksi useimmiten ensimmäisen lukiovuoden jälkeen. Esimerkkihankkeina mm. englannin kielen kurssimatka Lontooseen ja Ekoauto-projektin opintokäynti Göteborgissa. Opiskelijoita on ollut mukana eurooppalaisten yksityiskoulujen seminaareissa.

Viihtyisät ja ajanmukaiset tilat

Lahden yhteiskoulun koulurakennukset sijaitsevat aivan Lahden keskustan sydämessä, osoitteessa Kirkkokatu 2 ja Sibeliuksenkatu 1/ Vuorikatu 13. Koulullemme on erinomaiset liikenneyhteydet ja meille onkin helppo tulla mistäsuunnasta tahansa. Lukion oppitunnit pidetään pääsääntöisesti koulun vuonna 1899 valmistuneessa rakennuksessa Kirkkokadulla, jonka koulun oppilaat nimesivät 1950-luvulla "Museoksi". Nimestään huolimatta Museo on ajanmukaisesti varustettu ja vanhan koulurakennuksen ilmapiiri tekee siitä viihtyisän oppimisympäristön. Museo on myös opiskelijoidemme ylpeydenaihe!

Kirkkokadun uudemmassa koulurakennuksessa, Siivessä, opiskelijoiden käytössä ovat uudenaikaisten opetustilojen lisäksi monipuoliset liikuntatilat, kielistudio, koulukirjasto, ruokasali sekä luokat fysiikan, kemian, biologian ja tietotekniikan opetusta varten.

Syksystä 2019 alkaen opetusta tarjotaan myös Vuorikadun ja Sibeliuksenkadun kulmassa sijaitsevassa Kansakoulun toimipisteessämme.

Tietovintti on oma koulukirjastomme, joka tarjoaa opiskelijoiden käyttöön reilut 21 000 kirjaa. Lisäksi Tietovinttiin tulee noin 40 erilaista sanoma- ja aikakauslehteä. Kirjaston yhteydessä on myös lukusali ja tietokoneita tiedonhakua varten. Kouluravintola Ellissä oma keittiöhenkilökuntamme valmistaa lounaan lisäksi erilaisia välipaloja, joita voi käydä nauttimassa iltapäivisin. Välipala- ja kahviautomaatista voi hakea pientä purtavaa myös muina aikoina.

Modernia tekniikkaa

Viihtyisien tilojen lisäksi koulullamme on käytössä nykyaikaista opetustekniikkaa, kuten älynäytöt tai dataprojektorit, dokumenttikamerat ja tietokoneet, jotka löytyvät jokaisesta luokasta. Koululla on myös useita opiskelijoiden käytössä olevia tietokoneita ja koulun WLAN-yhteyttä voi hyödyntää myös omalla läppärillä, täppärillä tai muulla medialaitteella. Koulun edistyksellinen tieto-ja viestintätekniikka on myös opiskelijoidemme hyödynnettävissä. Esimerkiksi ammattitasoiset kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmat ovat opiskelijoiden käytössä koulun tietokoneilla kuvataiteen opetuksessa tai muissa projekteissa. Monia opiskelussa käytettyjä sovelluksia on mahdollista saada kotikoneisiin tai käyttää suoraan pilvipalveluna. Koulussa on käytössä myös monia sähköisiä materiaaleja tukevia ympäristöjä.

Koulun juhlissa oman tunnelmansa tuovat ammattimainen äänentoisto- ja valotekniikka.

Opot ovat apuna lukio-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelussa

Lukiossa ohjauksen tarve ja määrä kasvaa. Opinto-ohjaajien kanssa tehdään suunnitelmia paitsi lukio-ajalle myös lukion jälkeisiä jatko-opintoja ajatellen. Ohjauksessa painotetaan henkilökohtaisuutta jokaisen kohdalla niin, että opiskelija voisi lukiosta suunnata juuri itselle sopivalle tielle ylioppilaaksi pääsyn jälkeen. Valintojen teko edellyttää käsitystä vaihtoehdoista, arviota omista mahdollisuuksista ja tietoa siitä, miten edetään opintopolun seuraavaan vaiheeseen. Näitä asioita käsitellään opotunneilla, pienryhmissä ja henkilökohtaisissa opokeskusteluissa.

Opiskelijoistamme pidetään hyvää huolta

Opiskelijan käytettävissä on monipuolinen opiskeluhuolto, joka on paikan päällä lukiolaisen arjessa ja siten helposti tavoitettavissa. Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä tärkeissä kysymyksissä voi aina kääntyä opojen, aineenopettajan tai ryhmänohjaajan puoleen. Erityisopettaja toimii oppimisen ja erityisesti LuKi-asioiden tukena ja selvittelijänä. Oli asia pieni tai suuri, siitä voi aina myös keskustella koulupsykologin, -kuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa.

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

kaisa.vedenpaa[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Kaisa Vedenpää
markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala
mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Apulaisrehtori Juha Hirvonen
info[at]lyk.fi
Lahden yhteiskoulun toimisto