Lahden yhteiskoulu on Lahden yhteiskoulun säätiön ylläpitämä yksityinen oppilaitos, joka on toiminut Lahdessa vuodesta 1896 alkaen. Kouluyhteisömme muodostuu perusopetuksen 6.–9 luokista, lukiosta ja aikuislukiosta. Nykyisellä paikallaan Kolkanmäellä, osoitteessa Kirkkokatu 2, koulu on seissyt vuodesta 1899. Syksystä 2019 alkaen käytössämme on myös Lahden Kansakouluna aiemmin tunnettu kiinteistö osoitteessa Vuorikatu 13 /Sibeliuksenkatu 1. Koulukiinteistömme keskellä Lahden kaupunkia ovat päivittäin noin 1500 oppilaan ja opiskelijan sekä 115 opettajan ja henkilökuntaan kuuluvan työpaikka. Opetusjärjestelyt ja laajat ajanmukaiset tilat takaavat sen, että väljyyttä ja mukavuutta riittää suuresta joukosta huolimatta.

Koulun yksityisestä luonteesta huolimatta yhteistyötä tehdään Lahden kaupungin kanssa ja opiskelu peruskoulussamme tai lukiossamme on samalla tavalla ilmaista, kuin muissakin alueen kouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa.  Myös aikuislukion opetus on ilmaista, jos opiskelija ei opiskele samanaikaisesti jossakin muussa toisen asteen oppilaitoksessa. Yhteiskoulun oman lukion opiskelijoille aikuislukion kurssit ovat hyödynnettävissä maksutta.

Opiskelijalle koulun yksityinen luonne tarkoittaa ennen kaikkea vahvaa yhteisöllisyyttä, joka syntyy tiiviistä yhteishengestä, yhteisistä tavoitteista ja pitkistä perinteistä. Yhteishenkeä lisäävät omat perinteet kuten peruskoulun eri luokka-asteiden järjestämän musiikki-illat, pullikset, konvettipäivät ja muut tapahtumat sekä lukiolaisten Linnanjuhlat, itsenäisyyspäiväjuhla ja joulujuhla, penkkarit, Vanhat tanssit sekä muut erilaiset tapahtumat ja tempaukset pitkin vuotta.

PERUSKOULUUN JO 6. LUOKALLE

Peruskoulussamme toimivat luokat 6–9 ja oppilasmäärä koko peruskoulussa on noin 650 oppilasta. Yleisopetuksen luokkien lisäksi tarjolla on painotettua opetusta kuvataiteessa, musiikissa ja matemaattis-luonnontieetellisissä aineissa. Kuvataide‐ ja musiikkipainotteinen opetus alkaa kuudennella luokalla ja matemaattisluonnontieteellispainotteisten (LUMA‐) luokkien opetus alkaa 7. vuosiluokalta. Kaikilla peruskoulun viidesluokkalaisilla kotikunnasta riippumatta on mahdollisuus pyrkiä Lahden yhteiskoulun painotettuun opetukseen. Yleisopetuksen luokille oppilaat tulevat lähikoulualueelta.

Yhteiskoulusssa on mahdollisuus valita pitkäksi A1-kieleksi joko englanti tai saksa. Opetuksesta vastaavat 6. luokasta lähtien kuhunkin aineeseen erikoistuneet aineenopettajat. Kaikki luokat opiskelevat jaksojärjestelmässä. Oppilaanohjaus alkaa pienryhmätoimintana jo 6.-luokalta ja jatkuu opo-tuntien ja henkilökohtaisen ohjauksen muodossa 7.–9. luokilla. Koulussamme on kokonaisvaltainen  käsitys opiskeluhuollosta ja koulullamme on myös oma koulukuraattori- ja psykologi muun oppilashuoltohenkilökunnan lisäksi. Peruskoulumme on mukana KiVa koulu -hankkeessa ja kansainvälisyystoiminnassa mm. Erasmus+ -hankkeen myötä. Kouluvuotta rytmittävät erilaiset juhlat ja tapahtumat.

LUKIO-OPISKELUN VAPAUTTA

Lahden yhteiskoulun lukiossa on mahdollisuus valita yleislinja tai yhteiskunta- ja talouslinja. Yleislinja tarjoaa laajat mahdollisuudet opiskella ja painottaa eri oppiainekokonaisuuksia. Yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin.

Lukiossa on laaja valikoima niin syventäviä kuin koulukohtaisiakin kursseja. Lukiossa toimivat myös koulun oma kuoro ja orkesteri. Opiskelijoiden on mahdollista osallistua opiskelijakunnan hallituksen tai tutor-toimintaan. Kansainvälisyys on mukana lukiossamme erilaisten opintomatkojen, projektien, kansainvälisten vieraiden ja vaihto-opiskelijoiden ja -mahdollisuuksien myötä.

Lukion opetus tapahtuu pääosin Kirkkokadun vanhassa koulurakennuksessa, Museossa. Lukiossamme opiskelee noin 450 opiskelijaa.

TÄYDENNÄ OPINTOJASI AIKUISLUKION TARJOAMILLA KOULUTUKSILLA

Lahden yhteiskoulun aikuislukio tekee omaa vahvaa koulutustehtäväänsä aikuisten lukiokoulutuksessa ja antaa hyvän lisän lahtelaiseen lukiotarjontaan. Moni lahtelainen lukiolainen käyttää myös Lahden yhteiskoulun aikuislukion palveluja. Lahden yhteiskoulun lukion opiskelijalle aikuislukion opinnot ovat käytettävissä maksutta. Aikuislukion työviikko on maanantaista torstaihin ja päivittäinen opetus alkaa klo 16.15. Aikuislukiossa on tarjolla myös etä- ja verkkokursseja. Koululla on siis toimintaa aamusta iltaan ja ympäri vuoden! Aikuislukio tarjoaa myös aikuisten perusopetusta sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA).

AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA

Koulussamme on ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. Työyhteisömme koko on noin 115 henkilöä. Opettajien lisäksi koulullamme työskentelee hallinto- ja tukipalveluhenkilökuntaa toimisto-, tvt- ja av-tehtävissä, kiinteistönhuollossa, siivouksessa, kouluravintolassa ja -kirjastossa.

Koulussamme on myös panostettu erityisesti oppilashuoltoon. Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä tärkeissä kysymyksissä voi kääntyä aina aineenopettajan, luokanvalvojan tai ryhmänohjaan puoleen. Oppimisen ja erityisesti lukiasioiden tukena ja selvittelijöinä koulussamme työskentelee myös kolme erityisopettajaa. Opot ovat apuna opintojen ja tulevaisuuden suunnittelussa. Asiasta kuin asiasta voi keskustella lisäksi koulupsykologin, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. Opetusklinikalla on tarvittaessa mahdollisuus työskentelyyn pienemmässä ryhmässä ja siten saada enemmän henkilökohtaista ohjausta ja tukea tehtävien suorittamiseen.

SAATAT OLLA KIINNOSTUNUT MYÖS NÄISTÄ