TYÖ- JA LOMA-AJAT

Lahden yhteiskoulun 128. lukuvuosi alkaa 9.8.2023 ja päättyy 1.6.2024.

TIEDOTTEET

Peruskoulun luokanvalvojan tuokion tiedotteet ja jaksotiedotteet

VANHEMPAINILLAT

Vanhempainiltoja järjestetään kaikilla luokka-asteilla, 6. ja 8. luokilla kerran lukuvuodessa ja 7. ja 9. luokalla kaksi kertaa lukuvuodessa.

OPPILAANOHJAUS

Oppilaanohjaajat neuvovat ja ohjaavat valinnaisaineiden valinnassa, työelämään tutustumisjaksoissa (TET), jatko-opinnoissa sekä koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvissä asioissa, ongelmissa ja huolissa.

OPISKELUHUOLTO

Peruskoulussa oppilasta palvelee monipuolinen opiskeluhuolto. Tukea on saatavilla niin oppilaiden oppimiseen sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

LOMAKKEET

Kaikki lomakkeet on koottu omalle sivulleen. Osan lomakkeista voit täyttää myös sähköisesti. Voit myös tulostaa lomakkeen. Lomakkeita saa myös koulun toimistosta.

POISSAOLOT JA LOMAN ANOMINEN

Oppilaan poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy. Hyväksyttävä syy on sairaus ja rehtorin tai luokanvalvojan antama lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja, muutoin rehtori tai vararehtori. Lupa on aina pyydettävä etukäteen.

KiVa KOULU

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. KiVan on tutkimuksissa todettu olevan yksi tehokkaimmin kiusaamista ehkäisevistä ohjelmista. Olemme olleet KiVa Koulu -ohjelmassa mukana jo yli 10 vuoden ajan.

KERHOTOIMINTA

Koulussamme on koulupäivien jälkeen toteutettavaa kerhotoimintaa, joka on tarkoitettu pääasiassa kuudesluokkalaisille, mutta kerhoihin saavat osallistua myös muiden luokka-asteiden oppilaat.

Peruskoulun oppilaan LYK-kalenteri avoinna olevan vihkon päällä.

OPETUSSUUNNITELMA JA TUNTIJAOT

Tutustu peruskoulun opetussuunnitelmaan ja tuntijakoihin. Opetussuunnitelma eli OPS on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Tuntijaosta näet mitä aineita minäkin vuonna kuuluu lukujärjestykseen.

KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA

Lahden yhteiskoulun kansainvälisyystoiminta koostuu opintomatkoista ulkomaille, Erasmus+ -yhteistyöstä sekä vaihto-oppilas- ja ystävyyskoulutoiminnasta.

Karttapallo.

SAATAT OLLA KIINNOSTUNUT MYÖS NÄISTÄ

AJANKOHTAISTA PERUSKOULUSSA