Peruskoulun opetussuunnitelma ja tuntijaot

Opetussuunitelma
Tuntijako - yleisopetus
Tuntijako - kuvataide
Tuntijako - LUMA
Tuntijako - musiikki

Lahden yhteiskoulu noudattaa Opetushallituksen laatimia perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisia perusteita (hyväksytty 22.12.2014). Opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet ovat luettavissa Opetushallituksen verkkosivulla. Koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan on kirjattu Lahden yhteiskoulun perusopetuksen keskeisimmät tavoitteet, sisällöt sekä koulun toimintaa ohjaavat päätökset, painotukset ja linjaukset.

Lahden yhteiskoulun opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (Opetushallituksen verkkosivu)