TIETOJA HAKIJALLE

Painotettu perusopetus alkaa Lahden yhteiskoulussa kuudennella tai seitsemännellä luokalla. Kuvataide‐ ja musiikkipainotteinen opetus alkaa kuudennella luokalla ja matemaattis-luonnontieteellispainotteisten (LUMA‐) luokkien opetus alkaa 7. vuosiluokalta.

Kaikilla peruskoulun viidesluokkalaisilla kotikunnasta riippumatta on mahdollisuus pyrkiä Lahden yhteiskoulun painotettuun opetukseen. Perusopetuksesta Lahden kaupungin kanssa tehty sopimus rajoittaa kunkin painotusaineen luokalle otettavien lahtelaisten oppilaiden määrän 24:een vuosiluokkaa kohden.

Muille peruskoulun vuosiluokille oppilaita otetaan hakemuksen perusteella, jos oppilaspaikkoja on vapaana.

Tiedotus- ja tutustumistilaisuus

Kutsumme kaikki lastensa opiskelusta Lahden yhteiskoulussa kiinnostuneet vanhemmat tutustumaan kouluumme verkkolähetyksen välityksellä keskiviikkona 13. tammikuuta 2021 klo 18.00. Tiedotustilaisuus järjestetään verkkolähetyksenä osoitteessa www.lyk.fi. Esityksen voit katsoa myös jälkikäteen tallenteena.

Pyrkiminen Lahden yhteiskouluun

Tutustu oheiseen tiedotteeseen saadaksesi lisätietoja pyrkimisestä Lahden yhteiskouluun tulevalle lukuvuodelle. Uuden lukuvuoden hakutiedotteet julkaistaan aina edellisen talven aikana.

HAKUMENETTELY

Lahden yhteiskouluun oppilaita otetaan hakumenettelyn perusteella kuvataide‐ ja musiikkipainotteista sekä LUMA‐painotteista opetussuunnitelmaa noudattaville luokille. Kouluun pyritään siten, että huoltaja täyttää yhden hakulomakkeen ja toimittaa sen oppilaan nykyiseen kouluun tai Yhteiskouluun. Hakulomakkeita saa kaikista lahtelaisista ja tietyistä ympäristökuntien alakouluista. Lomakkeen voi hakea myös koulumme toimistosta tai tulostaa suoraan koulun verkkosivuilta kohdasta Lomakkeet. 

Hakemukset tulee toimittaa Yhteiskouluun viimeistään perjantaina 29. tammikuuta 2021. Kaikille pyrkijöille lähetetään tieto valintapäätöksestä.

Valintakokeet

Yhdenvertaisen oppilasvalinnan takaamiseksi Lahden yhteiskouluun pyrkiville järjestetään valintakokeet seuraavasti:

Kuvataiteen valintakoe järjestetään maanantaina 1.2.2021 klo 13–16. Koepaikka: Kuvataideluokat, Lahden yhteiskoulun Kansakoulu. Sibeliuksenkatu 1.  Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kuvataiteen valintakokeessa on kolme pienimuotoista tehtävää. Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan pala muovailuvahaa, vesi-/peitevärit (perusvärit, vähintään 6 väriä), 2 sivellintä, 2 kynää (eri kovuus eli pehmeä ja kova) sekä pyyhekumi. Mikäli itseltäsi ei löydy kaikkia, kannattaa kysyä nykyisestä koulusta lainamahdollisuutta. Koululla on myös rajallinen määrä värejä ja välineitä lainaksi. Varaa aikaa kolme tuntia.

Musiikin valintakokeet järjestetään maanantaista perjantaihin 1.-5.2.2021 erillisen aikataulun mukaisesti. Koepaikka: Musiikkiluokat, Lahden yhteiskoulu. Kirkkokatu 2. Valintakokeen aika ilmoitetaan huoltajalle tekstiviestitse. Valintakoe kestää noin 15–20 minuuttia ja siinä annetaan sekä laulu- että rytmin- ja melodiantoistonäyte. Jos oppilas antaa harrastuneisuusosiossa vapaaehtoisen soittonäytteen, niin mukaan tulee ottaa oma soitin.

Matemaattis-luonnontiedepainotteisen luokan valintakoe järjestetään tiistaina 2.2.2021 klo 13.00. Koepaikka: Lahden yhteiskoulu, Kirkkokatu 2. Valintakokeeeseen otetaan mukaan kynä, pyyhekumi ja viivoitin. Kokeessa on kaksi osiota: matematiikka- ja luonnontiedeosio. Lahden yhteiskoulun ja Lahden kaupungin Salpausselän peruskoulun valintatesti matemaattis-luonnontieteellisille luokille on yhteinen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

TUTUSTU PERUSKOULUUMME TARKEMMIN

Kansakoulun viihtyistä tilat saadaan oppilaiden käyttöön elokuussa 2019.
Lukion oppitunnit ovat pääasiassa Museo-koulurakennuksen luokissa.
Siipi-koulurakennus
Siipi-koulurakennuksen viihtyisyyttä lisäävät oppilaiden tekemät maalaukset.
Vappukonsertti

OPISKELU YHTEISKOULUSSA

Yhteiskoulussa opetuksesta huolehtivat kuudennelta luokalta lähtien kuhunkin aineeseen erikoistuneet aineenopettajat. Pitkänä vieraana kielenä Yhteiskoulussa opiskellaan englantia ja saksaa. Kaikki luokat opiskelevat jaksojärjestelmässä. Tämä merkitsee sitä, että lukuvuosi on jaettu lukion tapaan viiteen jaksoon, joille laaditaan omat lukujärjestykset. Tämä järjestely mahdollistaa oppiaineiden opiskelun keskittämisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opintososiaaliset edut ja koulumatkaliput

Lahtelaiset oppilaat saavat Lahden yhteiskoulussa samat opintososiaaliset edut kuin kaupungin kouluissa. Oppilas on oikeutettu matkalippuun, jos Lahden yhteiskoulu on hänen lähikoulunsa ja koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä. Muussa tapauksessa huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Luokanvalvojat

Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja. Luokanvalvoja on oppilaan lähiope, jonka tehtäviin kuuluvat mm. oppilaiden opastaminen koulun käytänteisiin, ohjaaminen koulunkäyntiin, elämäntilanteeseen ja luokan sosiaalisiin tilanteisiin littyvissä asioissa, tiedottaminen tärkeistä asioista sekä yhteydenpito oppilaan vanhempiin tarvittaessa. Oppilaat tapaavat luokanvalvojan viikoittain luokanvalvojan tuokiossa ja jakson päättyessä luokanvalvojan tunnilla.

Opiskeluhuolto

Koulussamme on kokonaisvaltainen käsitys opiskeluhuoltotyöstä. Niinpä hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen kuuluu koko kouluyhteisölle, niin koulun kaikille työntekijöille kuin myös itse oppilaille. Oppilaat voivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin mm. oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan kautta. Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä tärkeissä kysymyksissä voi aina kääntyä luokanvalvojan, opon tai aineenopettajan puoleen. Opot ovat apuna myös valinnaisainevalinnoissa, työelämään tutustumisjaksoissa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Oppimisen ja erityisesti lukiasioiden tukena ja selvittelijänä koulussamme on erityisopettaja. Asiasta kuin asiasta voi keskustella lisäksi koulukuraattorin, koulupsykologin ja terveydenhoitajan kanssa. Opiskeluhuoltoon liittyy myös kiusaamista vastustava KiVa-koulu hanke ja KiVa-tiimi. Lue lisää Lahden yhteiskoulun opiskeluhuollosta.

KiVa-koulu

Lahden yhteiskoulu on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on ehkäistä kiusaamista ja puuttua siihen tehokkaasti. Oppilaille kerrotaan kiusaamisen vastaisesta koulusta heti lukuvuoden alussa. Kaikilla kuudesluokkalaisilla on KiVa-päivä syyslukukauden aikana.  Seitsemäsluokkalaisille järjestetään lukuvuoden aikana neljä teemaa, joista ensimmäiset teematunnit pidetään 1. jaksossa opo -tunneilla luokanvalvojan kanssa. 7.-luokkalaisten oma luokanvalvoja on mukana kaikilla teematunneilla. Lue lisää KiVa-koulusta. KiVa-kouluun voi tutustua tarkemmin ohjelman kotisivuilla www.kivakoulu.fi

Kerhotoiminta

Lahden yhteiskoulussa on koulupäivien jälkeen toteutettavaa kerhotoimintaa, joka on tarkoitettu pääasiassa 6. luokkalaisille, mutta kerhoihin saavat osallistua myös muiden luokka-asteiden oppilaat. Kerhojen tapaamiset ovat iltapäivisin koulun tiloissa, yleensä kerran viikossa tai kahdessa viikossa muutaman tunnin kerrallaan. Kerhojen ohjaajina toimivat Lahden yhteiskoulun opettajat ja tällä hetkellä toimivia kerhoja ovat ilmaisutaito-, käsityö-, kotitalous-, teknologia- ja bändikerho. Kerhot aloittavat toimintansa syksyisin ja aloituksesta tiedotetaan oppilaille. Tutustu tarkemmin kerhotoimintaan.

MUUTAKIN KUIN OPPITUNTEJA

Kuvistunti ulkona.
Kasvomaalausta
Teknisen työn touhussa
Oppitunti pihalla
Videokerho käynnissä

PAINOTETTU OPETUS

KUVATAIDELUOKAT
LUMA-LUOKAT
MUSIIKKILUOKAT

Kuvataideluokat

Kuvaluokilla luovuus päästetään valloilleen!

Lahden yhteiskoulun kuvataidepainotteiset luokat perustettiin vuonna 1971. Siitä lähtien Lahden yhteiskoulun peruskoulussa on voinut opiskella kuvataidetta laajennetun oppimäärän mukaisesti. Kuvataideluokilla syvennytään taiteen maailmaan perusteellisemmin kuin tavallisilla luokilla ja käytetään monipuolisempia ja vaativampia tekniikoita. Kuvataideluokat tekevät usein myös erilaisia retkiä. Kuvataideluokkien oppilaat ovat usein jo valmiiksi kuvataiteellisesti harrastuneita, mikä mahdollistaa tavoitteellisen ja vaativankin työskentelyn kuvataiteen oppitunneilla.

Kuvataideluokalle pyritään valintatestien kautta. Valintatesti on kaikille hakijoille pakollinen. Valintestin osa-alueet ovat piirustus-, maalaus- ja muovailu. Valintatestissä arvioidaan teknisen osaamisen lisäksi myös esimerkiksi persoonallista ilmaisua, mielikuvituksen ja värien käyttöä sekä aiheen sommittelua ja mittasuhteiden hallintaa. Tehtävät vaihtuvat vuosittain.

Kuvataideluokkien toiminta näkyy päivittäin koulumme arjessa, sillä kuva-luokkien oppilaiden töitä voi ihastella koulumme vitriineistä. Juhlapäivinä kuvataide saa usein vastuulleen juhlatilojen koristelun järjestämisen. Kuvataideopettajien Pietari Kellokummun, Pirjo Marjomäki-Carluccion ja Hannu Polkutien yhteinen taiteellinen valtakunta on Kansakoulurakennuksen pohjakerros, jossa sijaitsevat modernit ja viihtyisät kuvataideluokat. Luokkatilojen lämmin, kodinomainen ja taiteellisia yksityiskohtia pursuileva tunnelma herättää varmasti inspiraatiota nuorissa taiteilijoissamme.

Matemaattis-luonnontieteelliset luokat

Lahden yhteiskoulun matemaattis-luonnontieteelliset luokat perustettiin vuonna 1996.

Luma-luokalla opiskellaan luonnontieteitä eli matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä osin myös biologiaa ja maantietoa laajennetun oppimäärän mukaan. Laajennettu oppimäärä tarkoittaa matematiikan kohdalla sitä, että matematiikkaa opiskellaan syvällisemmin kuin tavallisella luokalla ja opiskeluun kuuluu myös ylimääräisiä matematiikan osa-alueita. Esimerkiksi yhdeksännen luokan keväällä luma-luokkalaiset opiskelevat usein jo lukion pitkän matematiikan ensimmäisten kurssien asioita. Fysiikassa luma-luokkalaiset opiskelevat tavallisen opetussuunnitelman lisäksi esimerkiksi tähtitiedettä. Biologiassa ja maantiedossa tunteja ei ole sen enempää kuin tavallisilla luokillakaan, mutta oppisisältöjä opiskellaan hivenen tavallista syvällisemmin.

Luma-luokilla oppilaat pääsevät myös toteuttamaan erilaisia luonnontieteisiin liittyviä projekteja, retkiä ja vierailuja, joihin tavallisilla luokilla ei olisi mahdollisuutta. Matematiikkaan liittyy myös monia kilpailuja, joihin luma-luokkalaiset osallistuvat aktiivisesti. Sellaisia ovat valtakunnallinen Peruskoulun matematiikkakilpailu, kansainvälinen matematiikan Kenguru-kilpailu sekä pohjoismainen MatCup-kilpailu. Koulumme luma-luokat ovat menestyneet kilpailuissa erinomaisesti.

Fysiikan oppitunneilla järjestetään yhdeksäsluokkalaisille joka vuosi vierailuretki Helsingin yliopiston tähtitieteen laitokselle. Onpa silloin tällöin käyty koko luokan voimin tarkastelemassa empiirisesti oikeaakin tähtitaivasta. Kemiaan liittyy puolestaan 8.luokalla toteutettava Teollisuus tutuksi -kurssi, jonka puitteissa vieraillaan aina jossakin teollisuuslaitoksessa tai firmassa. Viime aikoina vierailuja on tehty esimerkiksi vedenpuhdistamolle, jätelaitokselle ja Kuusakoski Oy:ön.

Syksystä 2017 alkaen seitsemännestä luokasta starttaavalle luma-luokalle voi pyrkiä kuka tahansa matematiikasta ja luonnontieteestä kiinnostunut kuudennen luokan oppilas. Luma-luokille valitaan joka vuosi 32–36 oppilasta. Kiinnostus on ollut joka lukuvuosi suurta ja enimmillään hakijoita on ollut jopa 130.

Lahden yhteiskoulun ja Lahden kaupungin Salpausselän peruskoulun matemaattis‐luonnontiedepainotteisten luokkien opetus alkaa seitsemännellä vuosiluokalla. Molempien koulujen LUMA‐opetukseen haetaan yhteisessä haussa, jonka valintatesti on myös yhteinen. 

Valintatesti on kaikille hakijoille pakollinen. Valintatesti sisältää kaksi osiota: Matematiikka‐osion ja Luonnontiede‐osion, joiden perusteella muodostetaanjokaisen LUMA‐luokalle pyrkivän hakupisteet seuraavasti: Matematiikka‐osio max. 40 p ja Luonnontiede‐osio max. 20 p. Nämä pisteet lasketaan yhteen. Valintatestin maksimipistemääräksimuodostuu 60 pistettä.

Musiikkiluokat

Lahden yhteiskoulussa on ollut musiikkiluokkia jo vuodesta 1969.

Musaluokalle voi hakea kuka tahansa peruskoulun viidesluokkalainen. Hakija voi olla lahtelainen tai lähikuntien asukas. Musiikkiluokan oppilasvalinnat tehdään valintatestin perusteella, mikä on pakollinen kaikille hakijoille. Valintatesti kestää noin 15‐20 minuuttia. Musiikkiluokalle pyrkivän hakupisteet muodostetaan valintatestin osioiden perusteella seuraavasti:

  • laulunäyte max. 6 p
  • rytmin‐ ja melodiantoisto max. 5 p
  • harrastuneisuus tai soittonäyte max. 4 p

Nämä pisteet lasketaan yhteen. Maksimipistemäärä on 15 pistettä. Jokaiselle musiikkiluokalle hakeneelle ilmoitetaan oma henkilökohtainen aika valintatestiin hakuajan päätyttyä.

Musaluokkalaiset opiskelevat koulun musiikkitunneilla samat asiat kuin muutkin luokat, mutta perusteellisemmin. Musaluokalla opiskellaan esimerkiksi musiikin teoriaa laajemmin kuin tavallisella luokalla. Musaluokkalaiset myös soittavat tunneilla bändisoittimilla pienissä bändeissä sekä harjoittelevat moniäänistä laulamista. Musaluokkalaisilta odotetaan oppitunneilla oma-aloitteisempaa ja itsenäisempää toimintaa kuin tavallisten luokkien oppilailta.

Musaluokkalaiset osallistuvat ahkerasti koulun juhlien musiikkiohjelman tekemiseen. Joka juhlan musiikkiosuudesta vastaa aina tietty luokka-aste, esimerkiksi joulujuhlan musiikista vastaa 8musa-luokat.

Lukuvuosittain järjestettävissä musailloissa musaluokkalaiset esiintyvät yleisölle koulun juhlasalissa sekä pienemmissa bändeissä että koko luokka yhdessä. Musailtojen ohjelmistoon kuuluu niin cover-kappaleita kuin yhteislaulujakin. Musailtojen yleisöksi ovat tervetulleita kaikki opettajat, oppilaat, ystävät sekä sukulaiset.

Muuten musaluokkien toiminta on hyvin luokkakohtaista. Jotkut musaluokat ovat tehneet oman levyn tai musikaalin. Lisäksi musaluokkalaiset voivat osallistua koulun kuoron tai orkesterin toimintaan.

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

marianne.leikas[at]lyk.fi
Oppilaanohjaaja Marianne Leikas
mikko.myllyla[at]lyk.fi
Oppilaanohjaaja Mikko Myllylä
markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala