PYRKIMINEN LAHDEN YHTEISKOULUN PERUSKOULUUN

Painotettu perusopetus alkaa Lahden yhteiskoulussa kuudennella tai seitsemännellä luokalla.

  • Kuvataide‐ ja musiikkipainotteinen opetus alkaa kuudennella luokalla.
  • Matemaattis-luonnontieteellispainotteisten (LUMA‐) luokkien opetus alkaa 7. vuosiluokalta.

Kaikilla peruskoulun viides- tai kuudesluokkalaisilla kotikunnasta riippumatta on mahdollisuus pyrkiä Lahden yhteiskoulun painotettuun opetukseen. Perusopetuksesta Lahden kaupungin kanssa tehty sopimus rajoittaa kunkin painotusaineen luokalle otettavien lahtelaisten oppilaiden määrän 24:een vuosiluokkaa kohden.

Muille peruskoulun vuosiluokille oppilaita otetaan hakemuksen perusteella, jos oppilaspaikkoja on vapaana.

TIEDOTUS- JA TUTUSTUMISTILAISUUS

Kutsumme kaikki lastensa opiskelusta Lahden yhteiskoulussa kiinnostuneet vanhemmat tutustumaan kouluumme keskiviikkona 10. tammikuuta 2024 klo 18.00. Tiedotustilaisuus järjestetään koulun juhlasalissa, osoitteessa Kirkkokatu 2.

HAKUMENETTELY

Lahden yhteiskouluun oppilaita otetaan hakumenettelyn perusteella

  • 6. vuosiluokan kuvataide‐ ja musiikkipainotteista sekä
  • 7. vuosiluokan LUMA‐painotteista opetussuunnitelmaa noudattaville luokille.

Huoltaja täyttää hakulomakkeen koulun verkkosivuilla.
Sähköinen hakemus tulee tehdä viimeistään keskiviikkona 31. tammikuuta 2024. Kaikille pyrkijöille lähetetään tieto valintapäätöksestä.

Hakemuksen kuvataide-, musiikki- ja LUMA-luokalle voi tehdä vain hakuaikana, muina aikoina sähköinen haku on suljettu. Yleisopetuksen luokille voi hakea ympäri vuoden. 

HAKUAIKA

Hakemukset ja niihin liittyvät todistukset tulee toimittaa Yhteiskouluun viimeistään keskiviikkona 31. tammikuuta 2024. Kaikille pyrkijöille lähetetään tieto valintapäätöksestä 23.2.2024.

VALINTAKOKEET

Yhdenvertaisen oppilasvalinnan takaamiseksi Lahden yhteiskouluun pyrkiville järjestetään valintakokeet seuraavasti:

Matemaattis-luonnontiedepainotteisen luokan valintakoe järjestetään torstaina 25.1.2024 klo 8.15 Salpausselän peruskoululla, osoitteessa Hämeenlinnantie 3, Lahti . Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeeseen otetaan mukaan kynä, pyyhekumi ja viivoitin. Kokeessa on kaksi osiota: matematiikka- ja luonnontiedeosio. Koe on yhteinen Lahden yhteiskoulun ja Salpausselän koulun LUMA-luokille pyrkiville, mutta molempiin kouluihin haetaan erikseen. Jos hakija haluaa hakea molempiin kouluihin, hakulomake tulee täyttää  kumpaankin kouluun erikseen.

Kuvataiteen valintakoe järjestetään keskiviikkona 31.1.2024 klo 13–16. Koepaikka: Kuvataideluokat, Lahden yhteiskoulun Kansakoulu. Sibeliuksenkatu 1.  Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kuvataiteen valintakokeessa on kolme pienimuotoista tehtävää. Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan pala muovailuvahaa, vesi-/peitevärit (perusvärit, vähintään 6 väriä), 2 sivellintä, 2 kynää (eri kovuus eli pehmeä ja kova) sekä pyyhekumi. Mikäli itseltäsi ei löydy kaikkia, kannattaa kysyä nykyisestä koulusta lainamahdollisuutta. Koululla on myös rajallinen määrä värejä ja välineitä lainaksi. Varaa aikaa kolme tuntia.

Musiikin valintakokeet järjestetään maanantaista perjantaihin 29.1.–2.2.2024 erillisen aikataulun mukaisesti. Koepaikka: Musiikkiluokat, Lahden yhteiskoulu. Kirkkokatu 2. Valintakokeen aika ilmoitetaan huoltajalle sähköpostitse. Valintakoe kestää noin 15–20 minuuttia ja siinä annetaan näyte laulussa, rytmin- ja melodiantoistossa sekä soitossa. Jos oppilas antaa soittonäytteen, niin mukaan tulee ottaa oma soitin. Jos pyrkijällä ei ole soittoharrastusta, soittonäytteen voi antaa koulu- tai bändisoittimella. Koululta löytyy nokkahuilu, ukulele sekä bändi- ja laattasoittimia.

VALINTAPERUSTEET

PAINOTETTU OPETUS

Kuvataideluokat

Kuvaluokilla luovuus päästetään valloilleen!

Lahden yhteiskoulun kuvataidepainotteiset luokat perustettiin vuonna 1971. Siitä lähtien Lahden yhteiskoulun peruskoulussa on voinut opiskella kuvataidetta laajennetun oppimäärän mukaisesti. Kuvataideluokilla syvennytään taiteen maailmaan perusteellisemmin kuin tavallisilla luokilla ja käytetään monipuolisempia ja vaativampia tekniikoita. Kuvataideluokat tekevät usein myös erilaisia retkiä. Kuvataideluokkien oppilaat ovat usein jo valmiiksi kuvataiteellisesti harrastuneita, mikä mahdollistaa tavoitteellisen ja vaativankin työskentelyn kuvataiteen oppitunneilla.

Kuvataideluokalle pyritään valintatestien kautta. Valintatesti on kaikille hakijoille pakollinen. Valintestin osa-alueet ovat piirustus-, maalaus- ja muovailu. Valintatestissä arvioidaan teknisen osaamisen lisäksi myös esimerkiksi persoonallista ilmaisua, mielikuvituksen ja värien käyttöä sekä aiheen sommittelua ja mittasuhteiden hallintaa. Tehtävät vaihtuvat vuosittain.

Kuvataideluokkien toiminta näkyy päivittäin koulumme arjessa, sillä kuva-luokkien oppilaiden töitä voi ihastella koulumme vitriineistä. Juhlapäivinä kuvataide saa usein vastuulleen juhlatilojen koristelun järjestämisen. Kuvataideopettajien Pietari Kellokummun, Pirjo Marjomäki-Carluccion ja Hannu Polkutien yhteinen taiteellinen valtakunta on Kansakoulurakennuksen pohjakerros, jossa sijaitsevat modernit ja viihtyisät kuvataideluokat. Luokkatilojen lämmin, kodinomainen ja taiteellisia yksityiskohtia pursuileva tunnelma herättää varmasti inspiraatiota nuorissa taiteilijoissamme.

OPISKELU YHTEISKOULUSSA

Yhteiskoulussa opetuksesta huolehtivat kuudennelta luokalta lähtien kuhunkin aineeseen erikoistuneet aineenopettajat. Pitkänä vieraana kielenä Yhteiskoulussa opiskellaan englantia ja saksaa. Kaikki luokat opiskelevat jaksojärjestelmässä. Tämä merkitsee sitä, että lukuvuosi on jaettu lukion tapaan viiteen jaksoon, joille laaditaan omat lukujärjestykset. Tämä järjestely mahdollistaa oppiaineiden opiskelun keskittämisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opintososiaaliset edut ja koulumatkaliput

Lahtelaiset oppilaat saavat Lahden yhteiskoulussa samat opintososiaaliset edut kuin kaupungin kouluissa. Oppilas on oikeutettu matkalippuun, jos Lahden yhteiskoulu on hänen lähikoulunsa ja koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä. Muussa tapauksessa huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Luokanvalvojat

Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja. Luokanvalvoja on oppilaan lähiope, jonka tehtäviin kuuluvat mm. oppilaiden opastaminen koulun käytänteisiin, ohjaaminen koulunkäyntiin, elämäntilanteeseen ja luokan sosiaalisiin tilanteisiin littyvissä asioissa, tiedottaminen tärkeistä asioista sekä yhteydenpito oppilaan vanhempiin tarvittaessa. Oppilaat tapaavat luokanvalvojan viikoittain luokanvalvojan tuokiossa ja jakson päättyessä luokanvalvojan tunnilla.

Opiskeluhuolto

Koulussamme on kokonaisvaltainen käsitys opiskeluhuoltotyöstä. Niinpä hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen kuuluu koko kouluyhteisölle, niin koulun kaikille työntekijöille kuin myös itse oppilaille. Oppilaat voivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin mm. oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan kautta. Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä tärkeissä kysymyksissä voi aina kääntyä luokanvalvojan, opon tai aineenopettajan puoleen. Opot ovat apuna myös valinnaisainevalinnoissa, työelämään tutustumisjaksoissa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Oppimisen ja erityisesti lukiasioiden tukena ja selvittelijänä koulussamme on erityisopettaja. Asiasta kuin asiasta voi keskustella lisäksi koulukuraattorin, koulupsykologin ja terveydenhoitajan kanssa. Opiskeluhuoltoon liittyy myös kiusaamista vastustava KiVa-koulu hanke ja KiVa-tiimi. Lue lisää Lahden yhteiskoulun opiskeluhuollosta.

KiVa-koulu

Lahden yhteiskoulu on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on ehkäistä kiusaamista ja puuttua siihen tehokkaasti. Oppilaille kerrotaan kiusaamisen vastaisesta koulusta heti lukuvuoden alussa. Kaikilla kuudesluokkalaisilla on KiVa-päivä syyslukukauden aikana.  Seitsemäsluokkalaisille järjestetään lukuvuoden aikana neljä teemaa, joista ensimmäiset teematunnit pidetään 1. jaksossa opo -tunneilla luokanvalvojan kanssa. 7.-luokkalaisten oma luokanvalvoja on mukana kaikilla teematunneilla. Lue lisää KiVa-koulusta. KiVa-kouluun voi tutustua tarkemmin ohjelman kotisivuilla www.kivakoulu.fi

Kerhotoiminta

Lahden yhteiskoulussa on koulupäivien jälkeen toteutettavaa kerhotoimintaa, joka on tarkoitettu pääasiassa 6. luokkalaisille, mutta kerhoihin saavat osallistua myös muiden luokka-asteiden oppilaat. Kerhojen tapaamiset ovat iltapäivisin koulun tiloissa, yleensä kerran viikossa tai kahdessa viikossa muutaman tunnin kerrallaan. Kerhojen ohjaajina toimivat Lahden yhteiskoulun opettajat ja tällä hetkellä toimivia kerhoja ovat ilmaisutaito-, käsityö-, kotitalous-, teknologia- ja bändikerho. Kerhot aloittavat toimintansa syksyisin ja aloituksesta tiedotetaan oppilaille. Tutustu tarkemmin kerhotoimintaan.

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

mikko.myllyla[at]lyk.fi
Oppilaanohjaaja Mikko Myllylä
julia.uuttu[at]lyk.fi
Oppilaanohjaaja Julia Uuttu
markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala