Ajankohtaista

Oppilashaku Lahden yhteiskoulun peruskouluun 2024

Oppilashaku Lahden yhteiskoulun kuvataide-, musiikki- ja matemaattis-luonnontieteellispainotteisille luokille on alkanut.

PYRKIMINEN LAHDEN YHTEISKOULUN PERUSKOULUUN 2024

Painotettu perusopetus alkaa Lahden yhteiskoulussa kuudennella tai seitsemännellä luokalla:

 • Kuvataide- ja musiikkipainotteinen opetus alkaa kuudennella luokalla
 • Matemaattis- luonnontieteellispainotteisten (LUMA-) luokkien opetus alkaa 7. vuosiluokalla.

Kaikilla peruskoulun viides- tai kuudesluokkalaisilla kotikunnasta riippumatta on mahdollisuus pyrkiä Lahden yhteiskoulun painotettuun opetukseen.

Perusopetuksesta Lahden kaupungin kanssa tehty sopimus rajoittaa kunkin painotusaineen luokalle otettavien lahtelaisten oppilaiden määrän 24:een vuosiluokkaa kohden.

Muille peruskoulun vuosiluokille oppilaita otetaan hakemuksen perusteella, jos oppilaspaikkoja on vapaana.

Opiskelu ja opintososiaaliset edut

Yhteiskoulussa opetuksesta huolehtivat 6. luokalta lähtien kuhunkin aineeseen erikoistuneet aineenopettajat. Pitkänä vieraana kielenä Yhteiskoulussa opiskellaan englantia ja saksaa.

Kaikki luokat opiskelevat jaksojärjestelmässä. Tämä merkitsee sitä, että lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joille laaditaan omat lukujärjestykset. Tämä järjestely mahdollistaa oppiaineiden opiskelun keskittämisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lahtelaiset oppilaat saavat Lahden yhteiskoulussa samat opintososiaaliset edut kuin kaupungin kouluissa. Oppilas on oikeutettu matkalippuun, jos Lahden yhteiskoulu on hänen lähikoulunsa ja koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Muussa tapauksessa huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Hakumenettely

Lahden yhteiskouluun oppilaita otetaan hakumenettelyn perusteella

 • 6. vuosiluokan kuvataide- ja musiikkipainotteista sekä
 • 7. vuosiluokan LUMA-painotteista opetussuunnitelmaa noudattaville luokille.

Huoltaja täyttää hakulomakkeen koulun verkkosivuilla.  Linkki sähköisiin hakemuksiin löytyy Peruskouluun-sivulta tai Lomakkeet-sivulta.

Sähköinen hakemus tulee tehdä viimeistään keskiviikkona 31. tammikuuta 2024. Todistusjäljennökset ja muut mahdolliset liitteet tulee toimittaa erikseen hakuaikana Lahden yhteiskoulun toimistoon.

Kaikille pyrkijöille lähetetään tieto valintapäätöksestä.

Valintakoe

Yhdenvertaisen oppilasvalinnan takaamiseksi Lahden yhteiskouluun pyrkiville järjestetään valintakokeet seuraavasti:

 • Matemaattis-luonnontieteellinen luokka torstaina 25.1.2024 klo 8.15–10.15 Salpausselän koululla
  koe on yhteinen Lahden yhteiskoulun ja Salpausselän koulun LUMA-luokille pyrkiville
 • Musiikkiluokka maanantaista perjantaihin 29.1.–2.2.2024 Lahden yhteiskoululla
  erillisen aikataulun mukaisesti. Jokaiselle musiikkiluokalle hakeneelle ilmoitetaan oma henkilökohtainen, noin 15 minuutin aika hakuajan päätyttyä.
 • Kuvataideluokka keskiviikkona 31.1.2024 klo 13–16 Lahden yhteiskoulun Kansakoululla

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Tiedotus‐ ja tutustumistilaisuus

Kutsumme kaikki lastensa opiskelusta Lahden yhteiskoulussa kiinnostuneet vanhemmat tutustumaan kouluumme keskiviikkona 10. tammikuuta 2024 klo 18.00.

Tiedotustilaisuus järjestetään koulun juhlasalissa, osoitteessa Kirkkokatu 2.

Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilasvalinnan aikataulu 2024

Tammikuu 2024
10.1. Lahden yhteiskoulun hakuinfo klo 18.00 koulun juhlasalissa

25.1. klo 8.15 matemaattis-luonnontieteellisen luokan (7.lk) valintakoe Koepaikka: Salpausselän peruskoulu, Hämeenlinnantie 3, Lahti

29.1–2.2. musiikkiluokan (6.lk) valintakokeita. Koepaikka: Musiikkiluokat, Lahden yhteiskoulu, Kirkkokatu 2.

31.1. klo 13–16 kuvataideluokan (6.lk) valintakoe. Koepaikka: Kuvataideluokat, Lahden yhteiskoulun Kansakoulu. Sibeliuksenkatu 1.

31.1. haku syksyllä 2024 alkavaan painotettuun opetukseen päättyy

Helmikuu 2024

23.2. valintapäätökset postitetaan hakijoille

Toukokuu 2024

Oppilaiden tutustumiskäynnit koululla

7.5. uusien yleisopetusluokkien oppilaiden tutustumispäivä koululla aamupäivällä 

uusien painotettujen luokkien oppilaiden tutustumispäivä koululla klo 13–15

Elokuu 2024

7.8. Lahden yhteiskoulun 129. lukuvuosi alkaa

Lisätietoa Lahden yhteiskoulun peruskouluun hakemisesta

Lahden yhteiskoulun verkkosivut www.lyk.fi/peruskouluun

Lahden yhteiskoulun toimisto avoinna maanantaista torstaihin klo 8.00–15.30, perjantaisin klo 8.00–15.00

osoite: Kirkkokatu 2, 15110 Lahti

puhelin (03) 876 900

sähköposti: info[at]lyk.fi

 

Siirry etusivulle

Lahden yhteiskoulun tukioppilas tekee sydänaiheista kasvomaalausta peruskoulun oppilaalle.
Kaksi poikaa istumassa koulun pihalla tekemässä koulutehtäviä.
Siveltimiä, maaleja ja muita maalaustarvikkeita kuvataideluokassa.
Tyttö soittaa kosketinsoitinta.
Tyttö ohjelmoi robottia oppitunnilla.