På Svenska

Grundlägging av stiftelsen

Historia är skapad av individer. Över ett århundrade sen - i år 1896 - det var gjort av inflytelserika män i Lahtis. Bland annat J.K. Paasikivi, kommande president av Finland, var med i gruppen, som grundade Lahden yhteiskoulu, den första lantliga mellanskola i Finland.

Det var ett mycket anmärkningsvärd händelse att få mellanskola till Lahtis. Då var Lahtis ett litet stad med mindre än 1 000 invånare. Nu hade dom en ny skola i ett centralt ställe vid kyrkan.

Byggnader och deras underhållning

Lahden yhteiskoulu har alltid varit en privat skola. I början var Lahden yhteiskoulu regerat av föräldrarråd och efter året 1950 av Stiftelsen av Lahden Yhteiskoulu. Tomten och den första skolbyggnaden var donationer från stadet i år 1951. Utvigdningsbyggnad Siipi (Flygel) var byggd i sju skifte i år 1956, 1958, 1964, 1988, 1993, 2001 och 2005. Den gamla skolbyggnaden Museo (Museet) blev färdig i år 1899 och det var helt renoverad under åren 1994 och 1995.

Sedan 2019 har Lahden yhteiskoulu undervisat i byggnaden Kansakoulu som ligger i Vuorikatu bara hundra meter bort.

Utvigdning av funktioner

Gymnasiet för vuxna -enhet i Lahden yhteiskoulu var grundat i år 1963. Det var det första gymnasiet för vuxna utanför huvudstadsområdet.

Omfattande helhet

Lahden yhteiskoulu är en helhet, som består av grundskolans klasser sex, sju, åtta och nie, gymnasiet och gymnasiet för vuxna. Skolan har över 1 600 elever och 150 andra studenter, som studerar bara ett par ämne vid gymnasiet för vuxna. Skolan erbjuder arbete för över 100 lärare och andra personal medlemmar.

Rikhaltig läröplan

Undervisningsprogram bjuder ett utförligt urval av valfria ämne båda i grundskola och i båda två gymnasier. Man kan välja mellan sex främmande språk: engelska, svenska, latin, franska, tyska och ryska. Vid gymnasiet studierna i fysik, kemi och biologi kan fördjupas med praktiska kurser. I psykologi undersökningskurser gör eleverna bekanta med vetenskapligt forskning. Konst och oakademiska ämne bjuder extra projekt, verkstäder och kreativa skrivningskurser.

Vid grundskolan elever kan ta del i fördjupande kurser i matematik och svensk språk. Alla eleverna lär sig att använda dator. Grundskolan har också speciella klasser, som specialiserar sig i musik, bildkonst och matematik. Eleverna för dessa kurser väljas genom ett speciellt val.

Resultat

Lahden yhteiskoulu har fått ett speciellt premier för bäst resultat bland skolorna i landskapet Häme. Flertalet av eleverna sträver efter att fortsätta sina studier vid universitet eller någon annan hörskola. Enligt statistikerna cirka 50 % av studenterna i Lahden yhteiskoulu har lyckats att få studieplats på högskolsnivå. Procentet är en av de högsta i hela Finland.

KONTAKTA OSS

Telefon: +358 3 876 900   |   E-mail: koulu[at]lyk.fi
Rektorn Markku Moisala