Rekry

Lahden yhteiskoulu on Lahden yhteiskoulun säätiön ylläpitämä yksityinen oppilaitos, joka toimii ajanmukaisissa tiloissa Lahden keskustassa. Kouluyhteisömme muodostuu peruskoulun 6.-9. luokista, lukiosta ja aikuislukiosta. Peruskoulun 750 oppilaan ja lukion 450 opiskelijan hyväksi LYK:ssa työskentelee yli 90 opettajaa.

Aikuislukiossa opiskelee tällä hetkellä noin 500 opiskelijaa, joista noin puolet koko opiskelee lukion oppimäärää ja toinen puoli aineopiskelijoina. Aikuislukiossa opettajia on noin kymmenkunta.

Koulun hallinto- ja tukipalveluhenkilökuntaa on noin 25 hengen verran; toimisto-, kirjasto, tieto- ja viestintätekniikka-, kiinteistönhuolto-, siivous- ja keittiötyöntekijöitä, tiedottaja sekä kaksi koulupsykologia ja koulukuraattoria.

Yksityisen oppilaitoksen ylläpitäjänä Lahden yhteiskoulun säätiön työnantajaliitto on Sivistystyönantajat ry. Työsopimusehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n sekä muun henkilökunnan ammattiliittojen (esim. JHL) kesken tehtyjen työehtosopimusten mukaan. Palvelussuhteen ehdoissa ei ole merkittäviä eroja kuntasektoriin verrattuna.

Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm.:

  • Hyvät täydennyskoulutusmahdollisuudet
  • Kuntosalin ja liikuntatilojen käyttöoikeus, myös viikonloppuisin ja loma-aikoina
  • Laaja työterveyshuolto
  • Tärkeimpien tietokoneohjelmistojen kotikäyttöoikeus
  • Monipuolinen virkistystoiminta