Maahanmuuttajat / vieraskieliset

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille / vieraskielisille

Maahanmuuttaja / vieraskielinen voi suorittaa aikuisille tarkoitetun peruskoulun päättövaiheen oppimäärän (vastaa vuosiluokkia 7-9) Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa. Aikuisten perusopetukseen voidaan ottaa opiskelija, jonka oppivelvollisuus on täyttynyt tai hän on iältään vähintään 17-vuotias*). Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelutavoitteen mukaan. Maahanmuuttajaopiskelija voi:

 • suorittaa peruskoulun loppuun, jos se on joskus jäänyt kesken tai sitä ole suoritettu
 • korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja
 • kerrata perusopetuksen tietoja.

Tavoite 1: Peruskoulu loppuun

Perusopetuksen oppimäärä on 46 kurssia. Kun kokonaisuus on suoritettu, opiskelija saa perusopetuksen päättötodistuksen. Tämän jälkeen opiskelija voi hakea lukiokoulutuksen valmistavaan koulutukseen (LUVA) tai suoraan toisen asteen koulutukseen: lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Tavoite 2: Peruskoulun arvosanojen korottaminen

Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa aikaisemmin suoritetun oppiaineen päättöarvosanaa, arvosana korottuu, jos suoritettavien kurssien keskiarvo on parempi kuin päättötodistuksen arvosana. Korotetuista arvosanoista saa erillisen todistuksen. Korotettua arvosanaa voi käyttää esimerkiksi seuraavassa yhteishaussa.

Tavoite 3: Peruskoulun tietojen kertaaminen

Peruskoulun tietoja voi myös kerrata. Kertaaminen on hyvä opiskelutavoite ennen LUVA-koulutuksen tai lukiokoulutuksen aloittamista. Perusopetuksen oppiaineista voi valita yhden tai useamman oppiaineen. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppiaineita ovat:

 • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli, B1-ruotsi
 • vieras kieli, A1-englanti
 • matematiikka
 • uskonto / elämänkatsomustieto
 • historia ja yhteiskuntaoppi
 • fysiikka ja kemia
 • biologia, maantieto ja terveystieto
 • tieto- ja viestintätaidot
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • työelämään tutustuminen

Toteutus

Koulutuksen järjestäjänä on Lahden yhteiskoulun aikuislukio. Opetus toteutetaan neljänä päivänä viikossa (ma-to) klo 10.15-15.55 Lahden yhteiskoulussa, os. Kirkkokatu 2. Opiskelijalle tehdään yksilöllinen opinto-ohjelma ja lukujärjestys.

Maksut

Tavoite 1: Opiskelu on päätoimista. Opetus on maksutonta. Opiskelija on oikeutettu saamaan koulusta oppikirjat, koulupäivinä lounaan ja opiskeluhuollon palvelut.

Tavoite 2 ja 3: Opiskelu on sivutoimista. Opetus on maksutonta opetusta, jos opiskelija ei opiskele samaan aikaan muussa oppilaitoksessa. Muutoin maksu on 120 € / kurssi.

Hakeminen

Opiskelijaksi voi hakeutua joustavasti lukuvuoden aikana, jatkuvan haun periaatteella. Opiskelija ilmoittautuu opiskelijaksi Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistossa, Kirkkokatu 2. Opinto-ohjausaika sovitaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhteystiedot Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, Lahti; toimisto 03 876 9050; rehtori Riitta Yrjänä 044 0885 501; opinto-ohjaaja Enni Rantahalme 044 4885 562. Lisätietoja: https://www.lyk.fi/haku/aikuislukioon/

[*)] Perusopetuslaki (1998/628, 25§) määrittelee oppivelvollisuuden. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta ja päättyy silloin, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

 

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA)

LUVA-koulutuksen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien ja vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen ja menestyä lukio-opinnoissa. Tavoitteena on, että opiskelija hakeutuu lukioon valmistavan koulutuksen jälkeen.  LUVA -koulutuksen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajan opiskelutaitoja, lisätä tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, syventää eri tiedonalojen käsitteiden, ajattelutapojen ja ilmaisun hallintaa, vahvistaa tiedonhankintaa ja –soveltamistaitoja sekä tieto- ja viestintäteknistä osaamista.

LUVA-koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä, vieraita kieliä, matematiikkaa ja luonnontieteitä, yhteiskuntatietoa ja kulttuurintuntemusta ja tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tutustutaan työelämään. Opiskelija saa myös opinto-ohjausta opintojensa aikana.

Kesto ja laajuus

Opintojen laajuus on vähintään 50 opintopistettä. Aikuislukiossa koulutus toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Lukuvuodessa on yhteensä 6 jaksoa. LUVA-koulutus on suositeltavaa aloittaa 1. jaksosta, mutta koulutukseen voi hakeutua opiskelijaksi myös lukuvuoden aikana, ennen uuden jakson alkua.

Pääsyvaatimukset

 1. Hakija on nuori tai aikuinen maahanmuuttaja tai vieraskielinen.
 2. Hakijalla on riittävä suomen kielen peruskielitaito (perustaso A2.2).
 3. Pohjakoulutusvaatimuksena perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaava oppimäärä tai vastaavat tiedot ja / tai taidot. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka on jo suorittanut lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulututkinnon.
 4. Hakijan tavoitteena on jatkaa opiskelua lukiossa valmistavan koulutuksen jälkeen.

Toteutus, hakeminen ja opintomaksut

Kouluviikko on nelipäiväinen: maanantaista torstaihin. Opetusta on päivällä klo 10.15-15.55 välisenä aikana. Opiskelija voi LUVA -koulutuksen aikana tarvittaessa suorittaa, kerrata tai korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Lukujärjestys on yksilöllinen. Opiskelijaksi voi hakeutua joustavasti lukuvuoden aikana, jatkuvan haun periaatteella. Opetus on maksutonta, jos opiskelija ei opiskele samaan aikaan muussa oppilaitoksessa. Opiskelija on oikeutettu opintotukeen.

LUVA-koulutukseen hakeminen

 1. Haku hakuaikana 23.2.-23.3.2021 Opintopolku.fi –palvelun kautta opintopolku.fi tai
 2. Tuo hakemus suoraan aikuislukion toimistoon aikavälillä 23.2.-23.3. klo 15.00 mennessä.
 3. Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen lukuvuoden aikana, viimeistään viikkoa ennen alkavaa opetusjaksoa.
  Hakemus toimitetaan suoraan Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistoon, Kirkkokatu 2, Lahti.
  LUVA-opinnot suositellaan aloitettavaksi 23.8.2021, mutta opinnot voi aloittaa myös joustavasti lukuvuoden aikana.
  Hakijalle voidaan tehdä tarvittaessa haastattelu tai opiskelijavalintatestejä ennen opintojen alkua.

Hakulomakkeen löydät alta. Voit hakea sen myös aikuislukion toimistosta.

Hakulomake toimitetaan hakuaikana aikuislukion toimistoon. Lomakkeen voi toimittaa myös postitse.

Valintapäätös

 1. Kutsu haastatteluun lähetetään hakijalle 30.3.2021 mennessä.
 2. Hakijoiden haastattelut huhti-toukokuun aikana. Haastatteluaika on kutsussa.
 3. Opiskelijavalintapäätökset ilmoitetaan hakijoille 17.6.2021.
 4. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 23.6.2021 klo 15.00 mennessä.
 5. Opinnot alkavat maanantaina 23.8.2021.

Lukuvuoden 2020-2021 jaksot

 • 1.jakso alkaa 24.8.2020
 • 2.jakso alkaa 5.10.2020
 • 3.jakso alkaa 23.11.2020
 • 4.jakso alkaa 25.1.2021
 • 5.jakso alkaa 15.3.2021
 • 6.jakso alkaa 26.4.2021

Lukuvuoden 2021-2022 periodit

 • 1.periodi alkaa 23.8.2021
 • 2.periodi alkaa 4.10.2021
 • 3.periodi alkaa 22.11.2021
 • 4.periodi alkaa 20.1.2022
 • 5.periodi alkaa 10.3.2022
 • 6.periodi alkaa 25.4.2022

OTA YHTEYTTÄ

aikuislukio[at]lyk.fi
Aikuislukion toimisto, koulusihteeri Teija Ruotsalainen
riitta.yrjana[at]lyk.fi
Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä
enni.rantahalme[at]lyk.fi
Aikuislukion opinto-ohjaaja Enni Rantahalme