Maahanmuuttajat

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille

Maahanmuuttaja voi suorittaa aikuisille tarkoitetun peruskoulun päättövaiheen oppimäärän (vastaa vuosiluokkia 7-9) Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa. Aikuisten perusopetukseen voidaan ottaa opiskelija, jonka oppivelvollisuus on täyttynyt tai hän on iältään vähintään 17-vuotias. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelutavoitteen mukaan. Maahanmuuttajaopiskelija voi:

 • suorittaa peruskoulun loppuun, jos se on joskus jäänyt kesken tai sitä ole suoritettu
 • kerrata perusopetuksen päättövaiheen oppiaineiden tietoja ja taitoja
 • suorittaa perusopetuksen päättövaiheen yksittäisiä opintoja.

Tavoite 1: Peruskoulu loppuun

Perusopetuksen oppimäärä on 46 kurssia. Kun kokonaisuus on suoritettu, opiskelijalle saa perusopetuksen päättötodistuksen. Tämän jälkeen maahanmuuttaja voi hakea lukiokoulutuksen valmistavaan koulutukseen (LUVA) tai suoraan toisen asteen koulutukseen: lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Tavoite 2: Peruskoulun tietojen kertaaminen

Peruskoulun tietoja voi myös kerrata. Kertaaminen on hyvä opiskelutavoite ennen LUVA-koulutuksen tai lukiokoulutuksen aloittamista. Perusopetuksen oppiaineista voi valita yhden tai useamman oppiaineen. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppiaineita ovat:

 • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli, B1-ruotsi
 • vieras kieli, A1-englanti
 • matematiikka
 • uskonto / elämänkatsomustieto
 • historia ja yhteiskuntaoppi
 • fysiikka ja kemia
 • biologia, maantieto ja terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • työelämään tutustuminen

Toteutus, hakeminen ja opintomaksut

Kouluviikko on nelipäiväinen: maanantaista torstaihin. Opetusta on päivällä klo 10.15-15.55. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Lukujärjestys on yksilöllinen. Opiskelijaksi voi hakeutua joustavasti lukuvuoden aikana, jatkuvan haun periaatteella. Opetus on maksutonta, jos opiskelija ei opiskele samaan aikaan muussa oppilaitoksessa. Peruskoulun oppimäärää suorittava saa oppikirjat lainaksi koulusta. Muu opiskelumateriaali hankitaan itse.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA)

LUVA-koulutuksen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien ja vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen ja menestyä lukio-opinnoissa. Tavoitteena on, että opiskelija hakeutuu lukioon valmistavan koulutuksen jälkeen.  LUVA -koulutuksen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajan opiskelutaitoja, lisätä tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, syventää eri tiedonalojen käsitteiden, ajattelutapojen ja ilmaisun hallintaa, vahvistaa tiedonhankintaa ja –soveltamistaitoja sekä tieto- ja viestintäteknistä osaamista.

LUVA-koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä, vieraita kieliä, matematiikkaa ja luonnontieteitä, yhteiskuntatietoa ja kulttuurintuntemusta ja tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tutustutaan työelämään. Opiskelija saa myös opinto-ohjausta opintojensa aikana.

Kesto ja laajuus

Opintojen laajuus on 25 kurssia. Aikuislukiossa koulutus toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Lukuvuodessa on yhteensä 6. jaksoa. LUVA-koulutus on suositeltavaa aloittaa 1. jaksosta, mutta koulutukseen voi hakeutua opiskelijaksi myös ennen muiden jaksojen alkua.

Pääsyvaatimukset

 1. Hakija on nuori tai aikuinen maahanmuuttaja tai vieraskielinen.
 2. Hakijalla on riittävä suomen kielen peruskielitaito (perustaso A2.2).
 3. Pohjakoulutusvaatimuksena perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaava oppimäärä tai vastaavat tiedot ja / tai taidot. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka on jo suorittanut lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulututkinnon.
 4. Hakijan tavoitteena on jatkaa opiskelua lukiossa valmistavan koulutuksen jälkeen.

Toteutus, hakeminen ja opintomaksut

Kouluviikko on nelipäiväinen: maanantaista torstaihin. Opetusta on päivällä klo 10.15-15.55 välisenä aikana. Opiskelija voi LUVA -koulutuksen aikana tarvittaessa suorittaa, kerrata tai korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Lukujärjestys on yksilöllinen. Opiskelijaksi voi hakeutua joustavasti lukuvuoden aikana, jatkuvan haun periaatteella. Opetus on maksutonta, jos opiskelija ei opiskele samaan aikaan muussa oppilaitoksessa. Opiskelija hankkii opiskelumateriaalin itse.

LUVA-koulutukseen hakeminen

 1. Haku hakuaikana 19.5.-21.7.2020 Opintopolku.fi –palvelun kautta opintopolku.fi tai
 2. Tuo hakemus suoraan aikuislukion toimistoon aikavälillä 1.6.-18.6. ja 27.7.-7.8.2020.

Hakulomakkeen löydät alta. Voit hakea sen myös aikuislukion toimistosta.

Hakulomake toimitetaan hakuaikana aikuislukion toimistoon. Lomakkeen voi toimittaa myös postitse.

Valintapäätös

Opiskelijavalintapäätökset ilmoitetaan hakijoille 3.8.2020. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14.8.2020 klo 15.00 mennessä. Opinnot alkavat 17.8.2020.

Lukuvuoden 2019-2020 jaksot

 • 1.jakso alkaa 19.8.2019
 • 2.jakso alkaa 30.9.2019
 • 3.jakso alkaa 18.11.2019
 • 4.jakso alkaa 13.1.2020
 • 5.jakso alkaa 2.3.2020
 • 6.jakso alkaa 15.4.2020

OTA YHTEYTTÄ

aikuislukio[at]lyk.fi
Aikuislukion toimisto, koulusihteeri Teija Ruotsalainen
riitta.yrjana[at]lyk.fi
Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä
enni.rantahalme[at]lyk.fi
Aikuislukion opinto-ohjaaja Enni Rantahalme