Maahanmuuttajat / vieraskieliset

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille / vieraskielisille

Maahanmuuttaja / vieraskielinen voi suorittaa aikuisille tarkoitetun peruskoulun päättövaiheen oppimäärän (vastaa vuosiluokkia 7-9) Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelutavoitteen mukaan. Maahanmuuttajaopiskelija voi:

 • suorittaa peruskoulun loppuun, jos se on joskus jäänyt kesken tai sitä ole suoritettu
 • korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja
 • kerrata perusopetuksen tietoja.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu opiskelijalle, joka
- on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot tai
- ei ole suorittanut perusopetusta loppuun.

Aikuisten perusopetus sopii sekä nuorille että aikuisille opiskelijoille.

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 5 §: Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen tutkinnon.

 • Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, mutta suomen kielen taito ei ole vielä riittävä toisen asteen opintojen aloittamiseen, voi suorittaa oppivelvollisuuttaan aikuisten perusopetuksessa.
 • Oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää 17 vuotta, voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten perusopetukseen.

Tavoite 1: Peruskoulu loppuun

Perusopetuksen oppimäärä on 46 kurssia. Kun kokonaisuus on suoritettu, opiskelija saa perusopetuksen päättötodistuksen. Tämän jälkeen opiskelija voi hakea lukiokoulutuksen valmistavaan koulutukseen (LUVA) tai suoraan toisen asteen koulutukseen: lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Tavoite 2: Peruskoulun arvosanojen korottaminen

Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa aikaisemmin suoritetun oppiaineen päättöarvosanaa, arvosana korottuu, jos suoritettavien kurssien keskiarvo on parempi kuin päättötodistuksen arvosana. Korotetuista arvosanoista saa erillisen todistuksen. Korotettua arvosanaa voi käyttää esimerkiksi seuraavassa yhteishaussa.

Tavoite 3: Peruskoulun tietojen kertaaminen

Peruskoulun tietoja voi myös kerrata. Kertaaminen on hyvä opiskelutavoite ennen LUVA-koulutuksen tai lukiokoulutuksen aloittamista. Perusopetuksen oppiaineista voi valita yhden tai useamman oppiaineen. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppiaineita ovat:

 • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli, B1-ruotsi
 • vieras kieli, A1-englanti
 • matematiikka
 • uskonto / elämänkatsomustieto
 • historia ja yhteiskuntaoppi
 • fysiikka ja kemia
 • biologia, maantieto ja terveystieto
 • tieto- ja viestintätaidot
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • työelämään tutustuminen

Toteutus

Koulutuksen järjestäjänä on Lahden yhteiskoulun aikuislukio. Opetus toteutetaan neljänä päivänä viikossa (ma-to) klo 10.15-15.55 Lahden yhteiskoulussa, os. Kirkkokatu 2. Opiskelijalle tehdään yksilöllinen opinto-ohjelma ja lukujärjestys.

Maksut

Tavoite 1: Opiskelu on päätoimista. Opetus on maksutonta. Opiskelija on oikeutettu saamaan koulusta oppikirjat, koulupäivinä lounaan ja opiskeluhuollon palvelut.

Tavoite 2 ja 3: Opiskelu on sivutoimista. Opetus on maksutonta opetusta, jos opiskelija ei opiskele samaan aikaan muussa oppilaitoksessa. Muutoin maksu on 120 € / kurssi.

Hakeminen

Opiskelijaksi voi hakeutua joustavasti lukuvuoden aikana, jatkuvan haun periaatteella. Opiskelija ilmoittautuu opiskelijaksi Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistossa, Kirkkokatu 2. Opinto-ohjausaika sovitaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhteystiedot Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, Lahti; toimisto 03 876 9050; rehtori Riitta Yrjänä 044 0885 501; opinto-ohjaaja Enni Rantahalme 044 4885 562. Lisätietoja: https://www.lyk.fi/haku/aikuislukioon/

 

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA)

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus on tarkoitettu nuorille tai aikuisille maahanmuuttajalle tai vieraskieliselle opiskelijalle. Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan kielellisiä valmiuksia suomen kielessä sekä vieraassa kielessä. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijan opiskelutaitoja ja muita lukiokoulutuksessa tarvittavia valmiuksia. Tavoitteena on myös antaa valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa ja lisätä opiskelijan tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista.

Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa LUVA -koulutusta järjestetään sekä nuorille että aikuisille maahanmuuttajille ja vieraskielisille. Opetus toteutetaan suomen kielellä. Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty ulkomaalaislain 161 §:ssä tarkoitettu oleskelukortti. Vieraskielisellä tarkoitetaan henkilöä, jonka äidinkieli on väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestöviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) tarkoittamassa väestötietojärjestelmässä muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Kesto ja laajuus

Opintojen laajuus on vähintään 50 opintopistettä. Aikuislukiossa koulutus toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Lukuvuodessa on yhteensä 6 jaksoa. LUVA-koulutus on suositeltavaa aloittaa 1. jaksosta, mutta koulutukseen voi hakeutua opiskelijaksi myös lukuvuoden aikana, ennen uuden jakson alkua.

Pääsyvaatimukset
LUVA- koulutukseen voidaan ottaa henkilö,

 • joka on maahanmuuttaja tai vieraskielinen
 • jolla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen kielellä
 • jonka tavoitteena on lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen valmistavan koulutuksen jälkeen ja
 • joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa.

 Toteutus, hakeminen ja opintomaksut

Kouluviikko on nelipäiväinen: maanantaista torstaihin. Opetusta on päivällä klo 10.15-15.55 välisenä aikana. Opiskelija voi LUVA -koulutuksen aikana tarvittaessa suorittaa, kerrata tai korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Lukujärjestys on yksilöllinen. Opiskelijaksi voi hakeutua joustavasti lukuvuoden aikana, jatkuvan haun periaatteella. Opetus on maksutonta, jos opiskelija ei opiskele samaan aikaan muussa oppilaitoksessa. Opiskelija on oikeutettu opintotukeen.

LUVA-koulutukseen hakeminen

 1. Haku hakuaikana 23.2.-23.3.2021 Opintopolku.fi –palvelun kautta opintopolku.fi tai
 2. Tuo hakemus suoraan aikuislukion toimistoon aikavälillä 23.2.-23.3. klo 15.00 mennessä.
 3. Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen lukuvuoden aikana, viimeistään viikkoa ennen alkavaa opetusjaksoa.
  Hakemus toimitetaan suoraan Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistoon, Kirkkokatu 2, Lahti.
  LUVA-opinnot suositellaan aloitettavaksi 23.8.2021, mutta opinnot voi aloittaa myös joustavasti lukuvuoden aikana.
  Hakijalle voidaan tehdä tarvittaessa haastattelu tai opiskelijavalintatestejä ennen opintojen alkua.

Hakulomakkeen löydät alta. Voit hakea sen myös aikuislukion toimistosta.

Hakulomake toimitetaan hakuaikana aikuislukion toimistoon. Lomakkeen voi toimittaa myös postitse.

Valintapäätös

 1. Kutsu haastatteluun lähetetään hakijalle 30.3.2021 mennessä.
 2. Hakijoiden haastattelut huhti-toukokuun aikana. Haastatteluaika on kutsussa.
 3. Opiskelijavalintapäätökset ilmoitetaan hakijoille 17.6.2021.
 4. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 23.6.2021 klo 15.00 mennessä.
 5. Opinnot alkavat maanantaina 23.8.2021.

Kurssikuvaukset aikuisten perusopetus ja LUVA-koulutus lv. 2021-2022

Lukuvuoden 2021-2022 periodit

 • 1.periodi alkaa 23.8.2021
 • 2.periodi alkaa 4.10.2021
 • 3.periodi alkaa 22.11.2021
 • 4.periodi alkaa 20.1.2022
 • 5.periodi alkaa 10.3.2022
 • 6.periodi alkaa 25.4.2022

OTA YHTEYTTÄ

aikuislukio[at]lyk.fi
Aikuislukion toimisto, koulusihteeri Teija Ruotsalainen
riitta.yrjana[at]lyk.fi
Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä
enni.rantahalme[at]lyk.fi
Aikuislukion opinto-ohjaaja Enni Rantahalme
johanna.kivekas[at]lyk.fi
Aikuislukion erityisopettaja Johanna Kivekäs