Maahanmuuttajat / vieraskieliset

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille / vieraskielisille

Maahanmuuttaja / vieraskielinen voi suorittaa aikuisille tarkoitetun peruskoulun päättövaiheen oppimäärän (vastaa vuosiluokkia 7-9) Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelutavoitteen mukaan. Maahanmuuttajaopiskelija voi:

 • suorittaa peruskoulun loppuun, jos se on joskus jäänyt kesken tai sitä ole suoritettu
 • korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja
 • kerrata perusopetuksen tietoja.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu opiskelijalle, joka
- on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot tai
- ei ole suorittanut perusopetusta loppuun.

Aikuisten perusopetus sopii sekä nuorille että aikuisille opiskelijoille.

Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen tutkinnon (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 2 §).

Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa oppivelvollisuutta, jos

 • on oppivelvollinen ja on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, mutta suomen kielen taito ei ole vielä riittävä toisen asteen opintojen aloittamiseen
 • on oppivelvollinen, mutta ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona täyttää 17 vuotta.

Aikuisten perusopetus sopii myös aikuisopiskelijoille (yli 18-vuotias), jos

 • on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot tai
 • ei ole suorittanut perusopetusta loppuun.

Tavoite 1: Peruskoulu loppuun aikuisten perusopetuksessa

Kun perusopetuksen oppimäärä, 46 kurssia on suoritettu, opiskelijalle kirjoitetaan perusopetuksen päättötodistus. Perusopetuksen jälkeen voi hakeutua TUVA-koulutukseen tai suoraan toisen asteen koulutukseen: lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Tavoite 2: Peruskoulun arvosanojen korottaminen on mahdollista TUVA-koulutuksen tai aikuisten lukiokoulutuksen aikana

Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa aikaisemmin suoritetun oppiaineen päättöarvosanaa, arvosana korottuu, jos suoritettavien kurssien keskiarvo on parempi kuin päättötodistuksen päättöarvosana. Korotetuista arvosanoista saa erillisen todistuksen. Korotettua arvosanaa voi käyttää esimerkiksi seuraavassa yhteishaussa.

Tavoite 3: Peruskoulun tietojen vahvistaminen on mahdollista TUVA-koulutuksen tai aikuisten lukiokoulutuksen aikana

Peruskoulun tietoja voi vahvistaa TUVA-koulutuksen aikana tai aikuisten lukiokoulutuksessa ennen lukio-opintojen aloittamista. Kertaaminen on hyvä opiskelutavoite ennen TUVA-koulutuksen tai lukiokoulutuksen aloittamista. Perusopetuksen oppiaineista voi valita yhden tai useamman oppiaineen. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppiaineita ovat:

 • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli, B1-ruotsi
 • vieras kieli, A1-englanti
 • matematiikka
 • uskonto / elämänkatsomustieto
 • historia ja yhteiskuntaoppi
 • fysiikka ja kemia
 • biologia, maantieto ja terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • tieto- ja viestintätekniikka

Toteutus

Koulutuksen järjestäjänä on Lahden yhteiskoulun aikuislukio. Opetus toteutetaan neljänä päivänä viikossa (ma-to) klo 10.15-15.55 Lahden yhteiskoulussa. Opiskelijalle tehdään yksilöllinen opinto-ohjelma ja lukujärjestys.

Opintomaksut

Tavoite 1: Opiskelu on päätoimista. Opetus on maksutonta. Opiskelija on oikeutettu saamaan koulusta oppimateriaalin, koulupäivinä lounaan ja opiskeluhuollon palvelut.

Tavoite 2 ja 3: Opiskelu on päätoimista, jos opiskelija opiskelee TUVA-koulutuksessa tai aikuisten lukiokoulutuksessa. Opetus on maksutonta. Opiskelija on oikeutettu saamaan koulusta oppimateriaalin, koulupäivinä lounaan ja opiskeluhuollon palvelut.

Huomio! Opiskelu katsotaan sivutoimiseksi ja maksulliseksi aineopiskeluksi, jos opiskelija ei ole TUVA-koulutuksen eikä aikuisten lukiokoulutuksen opiskelija. Aineopiskelumaksu on 150 € / kurssi.

Hakeminen

Opiskelijaksi voi hakeutua joustavasti lukuvuoden aikana, jatkuvan haun periaatteella. Opiskelija ilmoittautuu opiskelijaksi Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistossa, Kirkkokatu 2.
Opinto-ohjausaika sovitaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhteystiedot

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, Lahti; aikuislukio[at]lyk.fi; toimiston puh. 044 4885 550
Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä, riitta.yrjana[at]lyk.fi, puh. 044 0885 501
Aikuislukion opinto-ohjaaja Enni Rantahalme, enni.rantahalme[at]lyk.fi, puh. 044 4885 562.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Lahden yhteiskoulun aikuislukion järjestämä TUVA-koulutus valmentaa lukiokoulutukseen.
Aikuislukion TUVA-koulutuksessa voi opiskella koko TUVA-koulutuskokonaisuuden, 38 viikkoa.
Koko TUVA-koulutuksen kesto on yksi vuosi.

 • Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille, jotka ovat vailla toisen asteen tutkintoa ja jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta.

HAKUKELPOISUUS

 • Lahden yhteiskoulun aikuislukion järjestämään TUVA-koulutukseen voi hakea opiskelemaan, jos hakija on
  1. oppivelvollinen[i] ja on suorittanut perusopetuksen
  2. oppivelvollinen, mutta ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona täyttää 17 vuotta
  3. suorittanut oppivelvollisuuden ja on yli 18-vuotias, ilman toisen asteen tutkintoa ja tarvitsee valmentavaa koulutusta
  4. vieraskielinen opiskelija ja on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, mutta suomen kielen taito ei ole vielä riittävä toisen asteen opintojen aloittamiseen.
 • TUVA-koulutuksessa voidaan ottaa opiskelijaksi myös hakija, jolla on erityinen syy hakeutua TUVA-koulutukseen, esimerkiksi, jos hänellä ei ole soveltuvaa koulutuspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai TUVA-koulutus on tarpeellinen jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi.

VALINTAPERUSTEET

 • Hakukelpoisuus (peruskoulun päättötodistus on)
 • Oppivelvollisuuden suorittaminen (hakija hakee 9.luokalta)
 • suomen kielen taito (hyvä suomen kielen taito)
 • Opiskelutavoitteet
  - vahvistaa osaamista perustaidoissa ja
  - valmentautua lukio-opintoihin.

TUVA-KOULUTUKSEN OSAT

TUVA-koulutus koostuu seuraavista koulutuksen osista

 • kaikille yhteinen koulutuksen osa: Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa
 • valinnaiset koulutuksen osat
  • Perustaitojen vahvistaminen 0-30 viikkoa
  • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 0-30 viikkoa
  • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 0-20 viikkoa
  • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen 0-20 viikkoa
  • Valinnaiset opinnot 0-10 viikkoa
  • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 0-30 viikkoa

TOTEUTUS

Koulutuksen järjestäjänä on Lahden yhteiskoulun aikuislukio. Opetus toteutetaan neljänä päivänä viikossa (ma-to) klo 10.15-15.55 Lahden yhteiskoulussa.
Lukiokoulutuksen valmentavat opinnot järjestetään iltaopetuksena klo 14.15-20.05.
Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelutavoitteen mukaan.

MALLEJA OPINTOJEN VALINTAAN

Tavoite: Perustaitojen vahvistaminen ja arvosanojen korottaminen

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa
 • Perustaitojen vahvistaminen 0-30 viikkoa
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 0-30 viikkoa

 Tavoite: Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus sekä työelämätaitojen hankkiminen

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 0-20 viikkoa
 • Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen 0-20 viikkoa

Tavoite: Lukiokoulutuksen opinnot, niihin valmentautuminen ja työelämätaitojen hankkiminen

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 0-30 viikkoa
 • Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen 0-20 viikkoa

Tavoite: Perusopetuksen suorittaminen loppuun, arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa
 • Perustaitojen vahvistaminen 0-30 viikkoa
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 0-20 viikkoa

 OPINTOMAKSUT

Opiskelu on päätoimista. Opetus on maksutonta. Opiskelija on oikeutettu saamaan koulusta oppimateriaalin, koulupäivinä lounaan ja opiskeluhuollon palvelut.

HAKEMINEN

TUVA-koulutukseen haetaan pääsääntöisesti Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa hakuaikana: 20.2. – 19.3.2024.
Opiskelijaksi voi myös hakeutua täyttämällä hakulomakkeen Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistossa, Kirkkokatu 2, Lahti.

KOULUTUKSEN ALKAMINEN

TUVA-koulutus alkaa 12.8.2024 opinto-ohjauksella. Koulutus päättyy 30.5.2025.

 YHTEYSTIEDOT

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, Lahti; aikuislukio[at]lyk.fi; toimiston puh. 044 4885 550

Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä, riitta.yrjana[at]lyk.fi; puh. 044 0885 501

Aikuislukion opinto-ohjaaja Enni Rantahalme, enni.rantahalme[at]lyk.fi; puh. 044 4885 562.

[i] Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen tutkinnon (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 2 §).

TUVA-koulutukseen hakeminen

 1. Haku hakuaikana 20.2.-19.3.2024 Opintopolku.fi –palvelun kautta opintopolku.fi tai
 2. Tuo hakemus suoraan aikuislukion toimistoon aikavälillä 20.2.-19.3.2024 klo 15.00 mennessä.
 3. Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen lukuvuoden aikana (jos koulutuksessa on tilaa), viimeistään viikkoa ennen alkavaa opetusjaksoa.
  Hakemus toimitetaan suoraan Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistoon, Kirkkokatu 2, Lahti.
  TUVA-opinnot suositellaan aloitettavaksi 12.8.2024, mutta opinnot voi aloittaa myös joustavasti lukuvuoden aikana.
  Hakijalle voidaan tehdä tarvittaessa haastattelu tai opiskelijavalintatestejä ennen opintojen alkua.Kaikki hakeneet kutsutaan haastatteluun hakuajan päätyttyä.

Hakulomakkeen löydät alta. Voit hakea sen myös aikuislukion toimistosta.

Hakulomake toimitetaan hakuaikana aikuislukion toimistoon. Lomakkeen voi toimittaa myös postitse.

Valintapäätös

 1. Kutsu haastatteluun lähetetään hakijalle hakuajan päätyttyä.
 2. Hakijoiden haastattelut huhtikuun aikana. Haastatteluaika on kutsussa.
 3. Opiskelijavalintapäätökset ilmoitetaan hakijoille 13.6.2024.
 4. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan Opintopolussa viimeistään 27.6.2024 klo 15.00 mennessä.
 5. TUVA-koulutus alkaa 12.8.2024 opinto-ohjauksella.

TUVA-koulutuksen opas lv. 2023-2024

Lukuvuoden 2023-2024 sekä 2024-2025 periodit

Lukuvuosi 2023-2024

 • 1.periodi alkaa 21.8.2023
 • 2.periodi alkaa 2.10.2023
 • 3.periodi alkaa 20.11.2023
 • 4.periodi alkaa 17.1.2024
 • 5.periodi alkaa 6.3.2024
 • 6.periodi alkaa 18.4.2024

Lukuvuosi 2024-2025

 • 1.periodi alkaa 19.8.2024
 • 2.periodi alkaa 30.9.2024
 • 3.periodi alkaa 18.11.2024
 • 4.periodi alkaa 15.1.2025
 • 5.periodi alkaa 4.3.2025
 • 6.periodi alkaa 14.4.2025

OTA YHTEYTTÄ

aikuislukio[at]lyk.fi
Aikuislukion toimisto, koulusihteeri Teija Ruotsalainen
riitta.yrjana[at]lyk.fi
Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä
enni.rantahalme[at]lyk.fi
Aikuislukion opinto-ohjaaja Enni Rantahalme
johanna.kivekas[at]lyk.fi
Aikuislukion erityisopettaja Johanna Kivekäs