Seniorit

Lahden yhteiskoulun entisillä opiskelijoilla on oma yhdistys, Lahden yhteiskoulun seniorit ry. Yhdistys vaalii koulun perinteitä ja toimii koulun ja sen entisten opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä tarjoaa kanavan senioreiden väliselle yhteydenpidolle. Yhdistys järjestää Lyk-päivän vuosittain marraskuussa. Päivän ohjelmaan kuuluu tilaisuuksia oppilaille ja Vuoden Lykkiläisen julkistaminen. Kevään ylioppilasjuhlissa yhdistys jakaa kaksi seniorien stipendiä, toinen päivälukion ja toinen aikuislukion ylioppilaalle. Valkolakkiseniorit viiden vuosikymmenen takaa esittävät juhlassa riemuylioppilaiden tervehdyksen uusille ylioppilaille.

Senioriyhdistyksen toiminnasta tiedotetaan näillä verkkosivuilla, sähköpostitse ja kirjeitse niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia.

Historia

Lahden yhteiskoulun entisiä oppilaita kutsuttiin lehti-ilmoituksella toukokuussa 1969 keskustelemaan kahden vuoden päästä vietettävän koulun 75-vuotisjuhlan järjestämisestä ja mahdollisen juhlajulkaisun toimittamisesta.

Kutsua noudattaneet koulun seniorit valitsivat toimikunnan rovasti Väinö Hovilan johdolla valmistelemaan entisiä oppilaita edustavan yhdistyksen perustamista.

Lokakuun 19. päivänä 1969 pidettiin Lahden yhteiskoulun senioriyhdistyksen perustava kokous. Paikalla oli 32 entistä oppilasta. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin DI Jarl Salminen. Yhdistysrekisteriin Lahden yhteiskoulun seniorit ry merkittiin maaliskuussa 1970.

Seuraavana vuonna koulu vietti 75-vuotisjuhlaansa. Seniorit olivat aktiivisesti mukana juhlan järjestelyissä. Suunnitelmasta oppilasmatrikkelin julkaisemiseksi jouduttiin lyhyen valmisteluajan vuoksi luopumaan. Sen asemesta yhdistys toimitti juhlakirjan "Lahden yhteiskoulu 75 vuotta". Seniorit toimeenpanivat myös keräyksen 51 vuotta koulun uskonnonopettajana toimineen Wilhelm Björklundin muotokuvan maalauttamiseksi. Muotokuva paljastettiin ja luovutettiin koululle 75-vuotisjuhlassa. Juhlaesitelmän piti seniori, vuorineuvos Martti Hovi.

Sittemmin senioriyhdistys maalautti ja luovutti koululle rehtori Aarne O. Rautiaisen (1977), lehtori Karin Björklundin (1985) ja rehtori Matti Kuukan (1994) muotokuvat sekä lehtori Simo ”Simppa” Ahtolaa esittävän pronssipään (1983).

Koulun täyttäessä 85 vuotta 1981 senioriyhdistys julkaisi oppilasmatrikkelin, jonka toimittamisesta päävastuun kantoi koulun entinen oppilas ja opettaja, FM Karin Björklund. Vuosijuhlassa juhlapuheen piti seniori, YK:n apulaispääsihteeri Helvi Sipilä.

90-vuotisjuhlassa 1986 juhlapuhujana oli seniori, toimitusjohtaja Pekka Luhtanen. Entiset oppilaat huolehtivat myös juhlajumalanpalveluksesta.

Senioriyhdistys lahjoitti 90-vuotiaalle koululle Lyk-seniorin, professori Aarre Heinosen ja taiteilija Risto Leppäsen Lahti-aiheiset maalaukset.

Seniorit olivat näkyvästi mukana myös koulun juhliessa 100-vuotista taivaltaan marraskuussa 1996. Seniori Pertti ”Pertsa” Reponen sanoitti entiselle koululleen oman Lyk-laulun ja koulun seniorioppilaista koostunut orkesteri esiintyi Konserttitalossa. Juhlapuheen piti seniori, professori Juhani Jaakkola ja entiset oppilaat vastasivat myös oppilaskonventista ja juhlajumalanpalveluksesta.

Lahden yhteiskoulun seniorit ry:n puheenjohtajina ovat toimineet diplomi-insinööri Jarl Salminen (1969-1971), filosofian maisteri Irja Simula (1971-1974), asessori Sirkka Lankinen (1974-1999), varatuomari Paula Kurki-Suonio (1999-2007), kouluneuvos Matti Kuukka (2007-2010), Lahden konservatorion rehtori Eero Pulkkinen (2010-2017) ja asianajaja Marja-Liisa Starckjohann (2017-).

Vuoden lykkiläinen

Yhdistyksen hallitus nimeää vuosittain koulun entisten oppilaiden tai koulun palveluksessa olleiden keskuudesta Vuoden Lykkiläisen, jonka työura, yhteiskunnallinen toiminta tai muut saavutukset ovat kannustavia ja myönteisiä esimerkkejä koulun oppilaille ja opiskelijoille.

Ensimmäiseksi Vuoden lykkiläiseksi valittiin 2007 Lahden yhteiskoulun senioreiden kunniapuheenjohtaja, asessori Sirkka Lankinen.

Vuoden 2008 Vuoden lykkiläiseksi valittiin vuorineuvos Pekka Luhtanen.

Vuonna 2009 Vuoden lykkiläiseksi valittiin kauppatieteiden maisteri Onerva Vartiainen.

Vuoden lykkiläinen 2010 on liikunnan ja terveystiedon opettaja Eira Leppänen.

Vuoden 2011 vuoden lykkiläinen on professori Heikki Hiilamo.

Vuoden 2012 lykkiläinen on kaupunginjohtaja Kari Salmi.

Vuonna 2013 vuoden lykkiläiseksi valittiin tanssitaiteilija Riitta Vainio.

Vuoden lykkiläinen 2014 on koripalloilijana hienosti menestynyt, Pohjois-Haagan yhteiskoulun apulaisrehtori Lea Hakala. 

Suomen Ranskan suurlähettiläs Risto Piipponen on Vuoden 2015 Lykkiläinen.

Muusikko Martti Peippo valittiin vuoden 2016 Vuoden Lykkiläiseksi.

Vuoden lykkiläinen 2017 on diplomi-insinööri Axel Weinreich.

Elokuva- ja tv-tuottaja Milla Bruneau on Vuoden lykkiläinen 2018.

Vuoden lykkiläiseksi 2019 on valittu uutisankkuri Ripsa Koskinen-Papunen.

Toimitusjohtaja Topi Paananen on valittu Vuoden lykkiläiseksi 2020.

Toimitusjohtaja Marina Erhola on valittu Vuoden lykkiläiseksi 2021.

Seniorin Riento

Hallitus

  • Marja-Liisa Starckjohann, puheenjohtaja
  • Eija Villberg, varapuheenjohtaja
  • Aune Kirjola, sihteeri, rahastonhoitaja
  • Leila Laaksonen
  • Pirkko Larjo
  • Harri Lindholm
  • Markku Moisala
  • Eero Pulkkinen
  • Martti Visuri
  • Riitta Yrjänä

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat 8-10 jäsentä sekä koulun rehtori ja vararehtori. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Jäsenyys

Lahden yhteiskoulun Senioriyhdistyksen jäseneksi voi liittyä oheisella lomakkeella.

Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki jäsenmaksunsa maksaneet Lahden yhteiskoulun ja sen aikuislukion entiset opiskelijat sekä entiset ja nykyiset opettajat.

Jäseneksi liitytään maksamalla joko vuosijäsenmaksu 15 € tai ainaisjäsenmaksu 100 € tilille (Nordea) FI65 1085 3000 3115 55, NDEAFIHH.

Yhteydenpitoa varten tarvittavat tiedot tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille, Aune Kirjolalle, aune.kirjola[at]lahdentilikeskus.fi tai osoitteeseen Kirkkokatu 2, 15110 Lahti.

Lahden yhteiskoulun seniorit ry säännöt