Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa voi suorittaa aikuisille tarkoitetun peruskoulun päättövaiheen oppimäärän, joka vastaa vuosiluokkia 7-9.  Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelutavoitteen mukaan.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu opiskelijalle, joka
- on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot tai
- ei ole suorittanut perusopetusta loppuun.

Aikuisten perusopetus sopii sekä nuorille että aikuisille opiskelijoille.

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 2 §: Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen tutkinnon.

 • Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, mutta suomen kielen taito ei ole vielä riittävä toisen asteen opintojen aloittamiseen, voi suorittaa oppivelvollisuuttaan aikuisten perusopetuksessa.
 • Oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää 17 vuotta, voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten perusopetukseen.

Aikuisten perusopetuksessa voi

 • suorittaa peruskoulun loppuun, jos se on joskus jäänyt kesken tai sitä ei ole suoritettu
 • korottaa oman valinnan mukaan perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja
 • vahvistaa perusopetuksen päättövaiheen oppiaineiden tietoja ja taitoja
 • suorittaa perusopetuksen päättövaiheen opintoja.

Tavoite 1: Peruskoulu loppuun aikuisten perusopetuksessa

Kun perusopetuksen oppimäärä, 46 kurssia on suoritettu, opiskelijalle kirjoitetaan perusopetuksen päättötodistus. Perusopetuksen suoritettuaan opiskelija voi hakeutua suoraan toisen asteen koulutukseen: lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Tavoite 2: Peruskoulun arvosanojen korottaminen aikuisten perusopetuksessa

Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa aikaisemmin suoritetun oppiaineen päättöarvosanaa jossakin oppiaineessa, on opiskelijan suoritettava aikuislukiossa määritellyt peruskoulun 9.luokkaa vastaavat kurssit. Opettaja arvioi, onko päättöarvosana korottunut vai ei. Korotetuista arvosanoista saa erillisen todistuksen. Korotettua arvosanaa voi käyttää esimerkiksi seuraavassa yhteishaussa.

Tavoite 3: Peruskoulun tietojen vahvistaminen aikuisten perusopetuksessa

Peruskoulun tietoja voi vahvistaa ennen lukio-opintojen aloittamista. Perusopetuksen oppiaineista voi valita yhden tai useamman oppiaineen. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppiaineita ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli, B1-ruotsi
 • vieras kieli, A1-englanti
 • matematiikka
 • uskonto / elämänkatsomustieto
 • historia ja yhteiskuntaoppi
 • fysiikka ja kemia
 • biologia, maantieto ja terveystieto

Toteutus

Koulutuksen järjestäjänä on Lahden yhteiskoulun aikuislukio. Opetus toteutetaan neljänä päivänä viikossa (ma-to) klo 10.15-15.55 Lahden yhteiskoulussa. Opiskelijalle tehdään yksilöllinen opinto-ohjelma ja lukujärjestys.

Opintomaksut

Opiskelu on päätoimista, jos opiskelija suorittaa peruskoulun oppimäärää ja tavoitteena on peruskoulun päättötodistus. Opetus on maksutonta. Opiskelija on oikeutettu saamaan koulusta oppimateriaalit, koulupäivinä lounaan ja opiskeluhuollon palvelut.

HUOMIO! Peruskoulun yksittäisiä aineita ja kursseja opiskelevalle kuuluu aineopiskelumaksu, joka on 150 € / kurssi. Lisäksi oppimateriaali on maksullista. Opiskeluun ei kuulu koululounas eikä opiskeluhuollon palvelut.

Hakeminen

Opiskelijaksi voi hakeutua joustavasti lukuvuoden aikana, jatkuvan haun periaatteella. Opiskelija ilmoittautuu opiskelijaksi Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistossa, Kirkkokatu 2. Opinto-ohjausaika varataan suoraan opinto-ohjaaja Enni Rantahalmeelta puh. 044 488 5562 tai sähköposti: enni.rantahalme[at]lyk.fi

Yhteystiedot

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, Lahti; aikuislukio[et]lyk.fi; toimiston puh. 044 4885 550; rehtori Riitta Yrjänä 044 0885 501; opinto-ohjaaja Enni Rantahalme 044 4885 562.

Lisätietoja tästä.

OTA YHTEYTTÄ

Puhelin (03) 876 9050 | aikuislukio[at]lyk.fi
Aikuislukion koulusihteeri Teija Ruotsalainen
riitta.yrjana[at]lyk.fi
Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä
enni.rantahalme[at]lyk.fi
opinto-ohjaaja Enni Rantahalme