Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa voi suorittaa aikuisille tarkoitetun peruskoulun päättövaiheen oppimäärän, joka vastaa vuosiluokkia 7-9. Aikuisten perusopetukseen voidaan ottaa opiskelija, jonka oppivelvollisuus on täyttynyt tai hän on iältään vähintään 17-vuotias(*). Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelutavoitteen mukaan.

Aikuislukiossa voi

 • suorittaa peruskoulun loppuun, jos se on joskus jäänyt kesken tai sitä ole suoritettu
 • korottaa oman valinnan mukaan perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja
 • kerrata perusopetuksen päättövaiheen oppiaineiden tietoja ja taitoja
 • suorittaa perusopetuksen päättövaiheen opintoja.

Tavoite 1: Peruskoulu loppuun

Kun perusopetuksen oppimäärä, 46 kurssia on suoritettu, opiskelijalle kirjoitetaan perusopetuksen päättötodistus. Perusopetuksen suoritettuaan opiskelija voi hakeutua suoraan toisen asteen koulutukseen: lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Tavoite 2: Peruskoulun arvosanojen korottaminen

Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa aikaisemmin suoritetun oppiaineen päättöarvosanaa, arvosana korottuu, jos suoritettavien kurssien keskiarvo on parempi kuin päättötodistuksen päättöarvosana. Korotetuista arvosanoista saa erillisen todistuksen. Korotettua arvosanaa voi käyttää esimerkiksi seuraavassa yhteishaussa.

Tavoite 3: Peruskoulun tietojen kertaaminen

Peruskoulun tietoja voi myös kerrata ennen lukio-opintojen aloittamista. Perusopetuksen oppiaineista voi valita yhden tai useamman oppiaineen. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppiaineita ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli, B1-ruotsi
 • vieras kieli, A1-englanti
 • matematiikka
 • uskonto / elämänkatsomustieto
 • historia ja yhteiskuntaoppi
 • fysiikka ja kemia
 • biologia, maantieto ja terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Koulutuksen järjestäjänä on Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2. Peruskoulun oppimäärää suorittava saa oppikirjat lainaksi koulusta. Muu opiskelumateriaali hankitaan itse. Opiskelijaksi voi hakeutua joustavasti lukuvuoden aikana, jatkuvan haun periaatteella. Opetus on maksutonta, jos opiskelija ei opiskele samaan aikaan muussa oppilaitoksessa.

*) Perusopetuslaki (1998/628, 25§) määrittelee oppivelvollisuuden. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta ja päättyy silloin, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

OTA YHTEYTTÄ

Puhelin (03) 876 9050 | aikuislukio[at]lyk.fi
Aikuislukion koulusihteeri Teija Ruotsalainen
riitta.yrjana[at]lyk.fi
Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä
enni.rantahalme[at]lyk.fi
opinto-ohjaaja Enni Rantahalme