Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa voi suorittaa aikuisille tarkoitetun peruskoulun päättövaiheen oppimäärän, joka vastaa vuosiluokkia 7-9. Aikuisten perusopetukseen voidaan ottaa opiskelija, jonka oppivelvollisuus on täyttynyt tai hän on iältään vähintään 17-vuotias(*). Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelutavoitteen mukaan.

Aikuislukiossa voi

 • suorittaa peruskoulun loppuun, jos se on joskus jäänyt kesken tai sitä ei ole suoritettu
 • korottaa oman valinnan mukaan perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja
 • kerrata perusopetuksen päättövaiheen oppiaineiden tietoja ja taitoja
 • suorittaa perusopetuksen päättövaiheen opintoja.

Tavoite 1: Peruskoulu loppuun

Kun perusopetuksen oppimäärä, 46 kurssia on suoritettu, opiskelijalle kirjoitetaan perusopetuksen päättötodistus. Perusopetuksen suoritettuaan opiskelija voi hakeutua suoraan toisen asteen koulutukseen: lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Tavoite 2: Peruskoulun arvosanojen korottaminen

Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa aikaisemmin suoritetun oppiaineen päättöarvosanaa, arvosana korottuu, jos suoritettavien kurssien keskiarvo on parempi kuin päättötodistuksen päättöarvosana. Korotetuista arvosanoista saa erillisen todistuksen. Korotettua arvosanaa voi käyttää esimerkiksi seuraavassa yhteishaussa.

Tavoite 3: Peruskoulun tietojen kertaaminen

Peruskoulun tietoja voi myös kerrata ennen lukio-opintojen aloittamista. Perusopetuksen oppiaineista voi valita yhden tai useamman oppiaineen. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppiaineita ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli, B1-ruotsi
 • vieras kieli, A1-englanti
 • matematiikka
 • uskonto / elämänkatsomustieto
 • historia ja yhteiskuntaoppi
 • fysiikka ja kemia
 • biologia, maantieto ja terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • tieto- ja viestintätekniikka

Toteutus

Koulutuksen järjestäjänä on Lahden yhteiskoulun aikuislukio. Opetus toteutetaan neljänä päivänä viikossa (ma-to) klo 10.15-15.55 Lahden yhteiskoulussa, os. Kirkkokatu 2. Opiskelijalle tehdään yksilöllinen opinto-ohjelma ja lukujärjestys.

Maksut

Tavoite 1: Opiskelu on päätoimista. Opetus on maksutonta. Opiskelija on oikeutettu saamaan koulusta oppikirjat, koulupäivinä lounaan ja opiskeluhuollon palvelut.

Tavoite 2 ja 3: Opiskelu on sivutoimista. Opetus on maksutonta opetusta, jos opiskelija ei opiskele samaan aikaan muussa oppilaitoksessa. Muutoin maksu on 120 € / kurssi.

Hakeminen

Opiskelijaksi voi hakeutua joustavasti lukuvuoden aikana, jatkuvan haun periaatteella. Opiskelija ilmoittautuu opiskelijaksi Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistossa, Kirkkokatu 2. Opinto-ohjausaika sovitaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhteystiedot

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, Lahti; toimisto 03 876 9050; rehtori Riitta Yrjänä 044 0885 501; opinto-ohjaaja Enni Rantahalme 044 4885 562. Lisätietoja: https://www.lyk.fi/haku/aikuislukioon/

*) Perusopetuslaki (1998/628, 25§) määrittelee oppivelvollisuuden. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta ja päättyy silloin, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

OTA YHTEYTTÄ

Puhelin (03) 876 9050 | aikuislukio[at]lyk.fi
Aikuislukion koulusihteeri Teija Ruotsalainen
riitta.yrjana[at]lyk.fi
Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä
enni.rantahalme[at]lyk.fi
opinto-ohjaaja Enni Rantahalme