KiVa Koulu

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella. Otimme LYK:ssa KiVa-ohjelman käyttöön elokuussa 2010.

KiVa Koulu ohjelman tavoitteina on

  • Uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen
  • Kiusaamisen vähentäminen
  • Kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimoiminen

KiVa Koulu -ohjelmaa toteutetaan kaikilla perusopetuksen luokilla seuraavasti

  • 6. luokilla tunteja em. teemoista soveltuvin osin.
  • 7. luokalla Kiva-teemat mm. vuorovaikutus ryhmässä, kiusaamisen muodot ja mekanismit sekä seuraukset ja vastavoimat.
  • 8. ja 9. luokilla em. teemoja soveltuvin osin.

KiVa-tiimi puuttuu esille tuleviin kiusaamistapauksiin. KiVa-tiimiin kuuluvat koulupsykologi Lari Laakkonen, peruskoulun oppilaanohjaajat Marianne Leikas ja Mikko Myllylä, klinikkaopettaja Marko Majaniemi, lehtorit Jussi-Pekka Hiltunen ja Maarit Vilkman, kuraattori Maija Halme ja terveydenhoitaja Melina Lahtinen-Köppä.

Vanhemmat voivat tutustua KiVa Koulu materiaaliin ohjelman kotisivuilla www.kivakoulu.fi.