KiVa Koulu

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella. Otimme  ohjelman käyttöön Lahden yhteiskoulussa elokuussa 2010.

KiVa Koulu -ohjelman tavoitteina on

  • uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen
  • kiusaamisen vähentäminen
  • kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimoiminen

KiVa koulu -ohjelmaa toteutetaan kaikilla perusopetuksen luokilla seuraavasti

  • 6. luokilla KiVa-päivä ja luokanvalvojan tunnilla KiVa-teemoja soveltuvin osin.
  • 7. luokalla Kiva-teemat: mm. vuorovaikutus ryhmässä, kiusaamisen muodot ja mekanismit sekä seuraukset ja vastavoimat.
  • 8. ja 9. luokilla KiVa-teemoja soveltuvin osin.

KiVa-tiimi puuttuu esille tuleviin kiusaamistapauksiin. KiVa-tiimiin kuuluvat koulupsykologi Lari Laakkonen, peruskoulun oppilaanohjaajat Marianne Leikas, Mikko Myllylä ja Julia Uuttu, klinikkaopettaja Marko Majaniemi, lehtorit Jussi-Pekka Hiltunen ja Maarit Vilkman, kuraattori Nina Vaittinen ja terveydenhoitaja Melina Lahtinen-Köppä. KiVa-tiimin tavoittaa Eepos-viestillä. Katso muut yhteystiedot Ota yhteyttä -sivulta.

Vanhemmat voivat tutustua KiVa Koulu materiaaliin ohjelman kotisivuilla www.kivakoulu.fi .

KiVa koulun logo.