Ajankohtaista

Peruskoulun monialaiset oppimiskokonaisuudet 2022–2023

Peruskoulun opetussuunnitelmassa määritellään, että jokaisella vuosiluokalla toteutetaan lukuvuoden aikana jonkinlainen monialainen oppimiskokonaisuus. Niiden tavoitteena on auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta oppilaat voivat hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämänsä kannalta. Monille oppilaille erilaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet ovatkin jo tuttuja aiemmilta kouluvuosilta. Kuluvan lukuvuoden ensimmäinen monialainen oppimiskokonaisuus on jo heti kouluvuoden alussa, jolloin uudet yhteiskoululaiset tutustuvat kouluun suorittamalla LYK-passin ensimmäisten koulupäivien aikana.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet vuosiluokittain

  • 6. luokka: ”Minä osaan ja opin” – oppimaan oppiminen ja tapakasvatus: LYK-passin suoritus 11.–12.8.2022 ja tukioppilaiden KiVa-päivä 5.10.2022.
  • 7.  luokka: Arjen taidot ja elämänhallinta: TET eli työelämään tutustuminen, MOVE-testaus ja retki Heurekaan 30.5.2023.
  • 8. luokka: Kulttuurien moninaisuus: Joulujuhlan valmistelua syyslukukauden aikana sekä Taidetestaajat-vierailu Lahden kaupunginteatteriin 20.4.2023.
  • 9. luokka: Aktiivinen kansalainen: Yrityskylä-vierailu ja ilmastonmuutosaiheinen pajapäivä 15.12.2022 aamupäivällä.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tapahtumat on jaettu lukuvuoden aikana eri jaksoihin. Näiden teemojen lisäksi kaikki peruskoulun oppilaat osallistuvat yhteiseen Tehdään hyvää -teemaan, joka järjestetään kaksipäiväisenä kokonaisuutena lokakuun alussa, 11–12.10.2022. Huoltajia tiedotetaan Tehdään hyvää -teemapäivistä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.