Luokanvalvojan tunti 30.5.2024

Luokanvalvojan tunti 30.5.2024

Luokanvalvojan tunnin tiedote 30.5.2024 Lukuvuoden viimeinen lv-tunti Torstain koulupäivä päätetään lv-tuntiin. Perjantain 31.5. ohjelma Liikuntapäivän ohjelma ja ruokailu lajikohtaisen ohjeistuksen ja aikataulun mukaan. Ohjeet liikunnan blogissa. Kotiluokkiin kokoonnutaan klo 15.45, joista siirrytään seuraamaan klo 16 alkavaa kevätjuhlaa juhlasaliin. Oppilaskaappien tyhjentäminen Oma kaappi tulee tyhjentää kesän ajaksi. Muista laittaa muistiin kaappisi sijainti ja numerolukollisen kaapin avauskoodi. Luokanvalvoja huolehtii 9. luokan oppilaskaappien luovutuksesta. Avaimet palautetaan toimistoon Katrille. Todistusten jako lauantaina 1.6. Todistukset jaetaan kotiluokissa klo 8.30 alkaen. Vuosikirjat Todistusten jaon yhteydessä lauantaina…
Lue lisää
Peruskoulun 5. jaksotiedote

Peruskoulun 5. jaksotiedote

Peruskoulun 5. jaksotiedote ilmestyy jaksojen vaihteessa. Jaksotiedotteesta löytyvät 5. jakson tärkeät päivämäärät ja tapahtumat, sekä tietoa esimerkiksi retkipäivästä 28.5.  ja loppukevään konsertti- ja teatterivierailuista. Toivomme, että huoltajat tutustuvat jaksotiedotteeseen huolellisesti. Tutustu peruskoulun 5. jakson jaksotiedotteeseen (pdf) Jaksotiedotteet on jaetaan peruskoulun oppilaille ja lukion opiskelijoille sekä huoltajille sähköisesti. Siirry takaisin peruskoulun sivuille Siirry takaisin peruskoulun jaksotiedotteet kokoavalle sivulle
Lue lisää
Peruskoulun oppilaan poissaolot

Peruskoulun oppilaan poissaolot

Oppilaan poissaolot Perusopetuslaki velvoittaa oppilaan osallistumaan opetukseen, johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilasta velvoitetaan myös suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti. Oppivelvollisuuslain mukaisesti oppilaan huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Vastaavasti koulun velvollisuus on seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Koulumme kasvatustavoitteisiin kuuluu oppilaittemme totuttaminen säännölliseen työskentelyyn ja kasvattaminen vastuuseen omasta opiskelustaan. Poissaolojen valvonta on osa tätä kasvatustyötä. Mahdollisten poissaolojen kohdalla toimitaan…
Lue lisää