Uusien oppilaiden LYK-passipäivät

Uusien oppilaiden LYK-passipäivät

Yhteiskoulun uudet kuudes- ja seitsemäsluokkalaiset suorittavat LYK-passia torstaina ja perjantaina 11.–12.8. Koulupäivä alkaa molempina päivinä kello 8, ja päättyy kello 13 mennessä. LYK-passipäivinä ei ole normaalia opetusta, vaan uudet oppilaat pääsevät tutustumaan uuteen kouluun rauhassa tukioppilaiden johdolla. Luokanvalvojat, opettajat ja koulun muu henkilökunta tulevat myös tutuksi LYK-passipäivien aikana, samoin koulurakennukset ja tilat, kuten koulukirjasto Tietovintti ja kouluravintola Elli. Oppilaat tutustutetaan koulun tietojärjestelmien käyttöön ja he saavat käyttöönsä LYK-tunnukset. Aikaa on varattu myös luokkien ryhmäytymiseen ja uusiin luokkakavereihin tutustumiseen. Työjärjestyksen mukainen…
Lue lisää
Uuden oppilaan erityisruokavalion ilmoittaminen

Uuden oppilaan erityisruokavalion ilmoittaminen

Yhteiskoulussa aloittavien peruskoulun oppilaiden ja lukion opiskelijoiden tulee tehdä ilmoitus erityisruokavaliosta kouluravintola Elliin. Opintojaan koulussa jatkavien oppilaiden ja opiskelijoiden ei tarvitse tehdä keittiölle uutta ilmoitusta, ellei jo ilmoitettuihin tietoihin ole tullut päivityksen tarvetta. Ilmoitus erityisruokavaliosta tehdään sähköisesti täytettävällä lomakkeella, joka löytyy koulun verkkosivuilta osoitteesta https://www.lyk.fi/lomakkeet/ Ilmoituksen voi toimittaa tulostettuna suoraan kouluravintolaan tai lähettää sähköisesti osoitteeseen ravintolaelli@lyk.fi . Ilmoituksen erityisruokavaliosta voi tehdä terveydellisiin-, eettisiin- tai uskonnollisiin syihin vedoten. Terveydellisten syiden vuoksi erikoisruokavaliosta ilmoittavan tulee lisäksi toimittaa keittiöön lääkärin tai kouluterveydenhoitajan todistus.…
Lue lisää
Peruskoulun monialaiset oppimiskokonaisuudet 2022–2023

Peruskoulun monialaiset oppimiskokonaisuudet 2022–2023

Peruskoulun opetussuunnitelmassa määritellään, että jokaisella vuosiluokalla toteutetaan lukuvuoden aikana jonkinlainen monialainen oppimiskokonaisuus. Niiden tavoitteena on auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta oppilaat voivat hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämänsä kannalta. Monille oppilaille erilaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet ovatkin jo tuttuja aiemmilta kouluvuosilta. Kuluvan lukuvuoden ensimmäinen monialainen oppimiskokonaisuus on jo heti kouluvuoden alussa, jolloin uudet yhteiskoululaiset tutustuvat kouluun suorittamalla LYK-passin ensimmäisten koulupäivien aikana. Monialaiset oppimiskokonaisuudet vuosiluokittain 6. luokka: ”Minä…
Lue lisää
Vanhempainillat 2022–2023

Vanhempainillat 2022–2023

Vanhempainiltoja järjestetään kaikilla luokka-asteilla, 6. –8. luokilla kerran lukuvuodessa ja  9. luokalla kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä ja keväällä. Luokka-asteiden yhteisistä vanhempainilloista lähetetään kutsu oppilaan mukana vanhemmille kotiin. Vanhempainilloissa käsitellään kullakin luokka-asteella olevia ajankohtaisia asioita; 6. luokalla koulun aloitusta uudessa koulussa, 7. luokalla valinnaisainevalintoja ja 9. luokalla yhteishakua ja peruskoulun jälkeistä koulutusta. 8. luokan vanhempainillassa on usein vieraileva luennoitsija puhumassa ajankohtaisista aiheista. Koulu toivoo vanhempien osallistuvan aktiivisesti vanhempainiltoihin ja toivottaa kaikki vanhemmat tervetulleiksi koulun tilaisuuksiin. Luokka-asteiden yhteisten vanhempainiltojen lisäksi luokanvalvojat järjestävät myös…
Lue lisää
Lukuvuoden 2022–2023 koulupäivät ja lomat

Lukuvuoden 2022–2023 koulupäivät ja lomat

Syyslukukausi 10.8.–22.12.2022 Syysloma 22.–30.10.2022 Lauantaikoulupäivä 3.12.2022 Joululoma 23.12.2022–8.1.2023 Kevätlukukausi 9.1.–3.6.2023 Talviloma 25.2.–5.3.2023 Pääsiäisvapaa 7.–10.4.2023 Helatorstaivapaa 18.–21.5.2023 Lauantaikoulupäivä 3.6.2023 Juhlat ja tapahtumat 10.8.2022 Lukuvuoden avajaiset ja avajaiskirkko 3.12.2022 Itsenäisyysjuhla ja syksyn yo-juhla 22.12.2022 Joulukirkko ja todistusten jako 2.6.2023 Peruskoulun kevätjuhla 3.6.2023 Todistusten jako ja kevään yo-juhla Lisää lukuvuoden tapahtumia on tapahtumakalenterissa. Lahden yhteiskoulun työ- ja lomapäivät 2022-23 (pdf)
Lue lisää
Peruskoulun kerhotoiminta

Peruskoulun kerhotoiminta

Lahden yhteiskoulussa järjestetään koulupäivien jälkeen toteutettavaa kerhotoimintaa, joka on tarkoitettu 6.-7. luokkalaisille. Kerhoihin saavat osallistua myös muiden luokka-asteiden oppilaat. Kerhojen tapaamiset ovat iltapäivisin koulun tiloissa, yleensä kerran viikossa tai kahdessa viikossa muutaman tunnin kerrallaan. Kerhojen ohjaajina toimivat Lahden yhteiskoulun opettajat ja henkilökunnan jäsenet. Tällä hetkellä toimivia kerhoja ovat: draamaprojekti draamaryhmä Vilmiö käsityökerho kotitalouskerho teknologiaryhmä bändikerho pesisryhmä Kerhot aloittavat toimintansa syksyisin ja niistä tiedotetaan oppilaille luokanvalvojan tuokiossa, ilmoitustauluilla sekä koulun verkkosivuilla.
Lue lisää
LYK:n kuvisluokat täyttää 50 vuotta

LYK:n kuvisluokat täyttää 50 vuotta

LYK ART since 1971 Lahden yhteiskoulun kuvisluokat täyttävät tänä vuonna pyöreitä lukemia. Pandemiatilanteen vuoksi vuoksi kaikki koululla pidettävät juhlat ja luokkakokoukset on peruttu, mutta koululla työskentelevät kuvisopettajat haluaisivat kuulla kuvisluokkien alumneista videotervehdyksen muodossa. Sinä entinen Taivaan kuvisluokkalainen!, - kuvaa siis muutaman minuutin sähköinen tervehdys nykyisille oppilaillemme. Päädyitkö opiskelemaan taidealaa tai muuta, mistä kuvisluokilta oli hyvä ponnistaa? Kerro vapaamuotoisessa tervehdyksessäsi itsestäsi, projekteistasi, opiskelusta, ammatistasi, taiteen harrastamisesta tai muistoista Taivaassa. Kuvisopettajat odottavat videotasi, kuulemisiin! Videosi voi olla aivan omannäköisesi. Tarvittaessa voit myös…
Lue lisää
KiVa Koulu

KiVa Koulu

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella. Otimme  ohjelman käyttöön Lahden yhteiskoulussa elokuussa 2010. KiVa Koulu -ohjelman tavoitteina on uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen kiusaamisen vähentäminen kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimoiminen KiVa koulu -ohjelmaa toteutetaan kaikilla perusopetuksen luokilla seuraavasti 6. luokilla KiVa-päivä ja luokanvalvojan tunnilla KiVa-teemoja soveltuvin osin. 7. luokalla Kiva-teemat: mm. vuorovaikutus ryhmässä, kiusaamisen muodot ja mekanismit sekä seuraukset ja vastavoimat. 8. ja 9. luokilla KiVa-teemoja soveltuvin osin. KiVa-tiimi…
Lue lisää