KiVa Koulu

Ihmisyhteisöjen ongelma tuntuu olevan kiusaaminen. Sellaista koulua ei varmasti löydy, jossa kiusaamista ei olisi lainkaan. On tärkeää, että kiusaamiseen puututaan nopeasti ja parhaimmillaan se saadaan loppumaan jo varhaisessa vaiheessa.

Koulumme on KiVa-koulu, eli noudatamme kiusaamisen vastaista toimenpideohjelmaa. Koulussamme KiVa painottuu pitkälti ennaltaehkäisevään työhön, jota tekee koko koulun väki.
Vuoden aikana koulun arjessa näkyy erilaisia KiVa-tempauksia, joihin kaikki oppilaat pääsevät osallisiksi. Näitä tapahtumia ovat ideoimassa tukioppilaat ja KiVa-tiimi.

KiVa koulu -ohjelmaa toteutetaan kaikilla perusopetuksen luokilla seuraavasti

  • 6. luokilla KiVa-päivä ja luokanvalvojan tunnilla KiVa-teemoja soveltuvin osin
  • 7. luokalla Kiva-teemat: mm. vuorovaikutus ryhmässä, kiusaamisen muodot ja mekanismit sekä seuraukset ja vastavoimat
  • 8. ja 9. luokilla KiVa-teemoja soveltuvin osin ja 9. luokilla LUMMI-toiminta (LUMMI =LYK-kummi)

KiVa-tiimi puuttuu esille tuleviin kiusaamistapauksiin. KiVa-tiimiin kuuluvat koulupsykologit Anni Hänninen ja Lari Laakkonen, peruskoulun oppilaanohjaajat Mikko Myllylä ja Iina Penttinen, klinikkaopettajat Marko Majaniemi ja Vesa Nykänen, lehtorit Jussi-Pekka Hiltunen ja Maarit Vilkman, kuraattorit Nina Vaittinen ja Katri Engström sekä terveydenhoitaja Melina Lahtinen-Köppä. KiVa-tiimin tavoittaa Eepos-viestillä. Katso muut yhteystiedot Ota yhteyttä -sivulta.

KiVa-koulu

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella. Otimme  ohjelman käyttöön Lahden yhteiskoulussa elokuussa 2010.

KiVa Koulu -ohjelman tavoitteina on

  • uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen
  • kiusaamisen vähentäminen
  • kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimoiminen

Vanhemmat voivat tutustua KiVa Koulu materiaaliin ohjelman kotisivuilla www.kivakoulu.fi .

KiVa koulun logo.