Oppilaan poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy. Hyväksyttävä syy on sairaus ja rehtorin, vararehtorin tai luokanvalvojan antama lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja, muutoin vararehtori tai rehtori. Lupa on aina pyydettävä etukäteen.

Enintään kolmen päivän poissaolot anotaan luokanvalvojalta Eepoksen kautta. Pidemmät poissaolot anotaan apulaisrehtorilta loma-anomuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saa koulun toimistosta tai koulun verkkosivuilta kohdasta Lomakkeet.  Mikäli poissaoloaika ylittää kolme koulupäivää, oppilaan tulee esittää etukäteen luokanvalvojalle suunnitelma  koulutehtävien hoidosta poissaolon aikana. Poissaoloajan tehtävien selvittäminen ja suorittaminen ovat huoltajan vastuulla. 

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairauspoissaolosta Eepoksessa heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Huoltaja selvittää opettajien Eepokseen merkitsemät poissaolot viimeistään oppilaan palattua jälleen koulutyöhön. Koulupäivän voi keskeyttää vain rehtorin, opettajan tai terveydenhoitajan luvalla.

LISÄTIETOJA POISSAOLOISTA ANTAVAT

Luokanvalvojaan saat yhteyden Eeposviestillä. Peruskoulun opettajat löydät täältä.
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Vararehtori Juha Hirvonen
markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala