Oppilaan poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy. Hyväksyttävä syy on sairaus ja rehtorin, apulaisrehtorin tai luokanvalvojan antama lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja, muutoin apulaisrehtori tai rehtori. Lupa on aina pyydettävä etukäteen Eeposviestillä.

Enintään kolmen päivän poissaolot anotaan luokanvalvojalta Eepoksen kautta. Pidemmät poissaolot anotaan apulaisrehtorilta loma-anomuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saa koulun toimistosta tai koulun verkkosivuilta kohdasta Lomakkeet. Huoltaja vastaa oppilaan opiskelusta lomamatkojen aikana.

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairauspoissaolosta Eepoksessa heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Huoltaja selvittää opettajien Eepokseen merkitsemät poissaolot viimeistään oppilaan palattua jälleen koulutyöhön.

LISÄTIETOJA POISSAOLOISTA ANTAVAT

Luokanvalvojaan saat yhteyden Eeposviestillä. Peruskoulun opettajat löydät täältä.
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Apulaisrehtori Juha Hirvonen
markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala