Oppilaan poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy. Hyväksyttävä syy on sairaus ja rehtorin, apulaisrehtorin tai luokanvalvojan antama lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja, muutoin apulaisrehtori tai rehtori. Lupa on aina pyydettävä etukäteen.

Enintään kolmen päivän poissaolot anotaan luokanvalvojalta Helmen kautta. Pidemmät poissaolot anotaan apulaisrehtorilta loma-anomuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saa koulun toimistosta tai koulun verkkosivuilta kohdasta Lomakkeet. Huoltaja vastaa oppilaan opiskelusta lomamatkojen aikana.

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairauspoissaolosta luokanvalvojalle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Huoltaja selvittää opettajien Helmeen merkitsemät poissaolot viimeistään oppilaan palattua jälleen koulutyöhön.

LISÄTIETOJA POISSAOLOISTA ANTAVAT

Luokanvalvojaan saat yhteyden Helmiviestillä. Peruskoulun opettajat löydät täältä.
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Apulaisrehtori Juha Hirvonen
markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala