Yhteiskunta- ja talouslinja

Hei ysiluokkalainen!

Sinä, joka olet kiinnostunut

 • ajankohtaisista asioista
 • taloudesta
 • yrittäjyydestä
 • oikeustieteistä
 • kansainvälisyydestä
 • kestävästä kehityksestä

Nyt sinulla on mahdollisuus painottaa opinnoissasi edellä mainittuja asioita. Lukion oppimäärän lisäksi Lahden yhteiskoulu tarjoaa mahdollisuuden laajempiin yhteiskunnallisiin opintoihin yhteiskunta- ja talouslinjalla.

Linjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin. Lisäksi yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot luovat hyvän pohjan osallistua valtakunnallisiin talouskilpailuihin (Talousguru, Generation Euro) sekä kansainväliseen toimintaan (Euroopan nuorten parlamentti).

Lukio-opintojen aikana sinulla on mahdollisuus vierailla erilaisissa tilaisuuksissa niin Lahdessa kuin pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi Pörssisäätiössä. Lisäksi oppitunneilla vierailee eri alojen asiantuntijoita. Yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot huipentuvat opiskelijoiden itse järjestämään seminaariin.

Yhteiskunta- ja talouslinjan opintojaksotarjontaan kuuluvat yhteiskuntaopin pakollisten ja valtakunnallisesti valinnaisten opintojaksojen lisäksi esimerkiksi seuraavat koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

 • Syventävä talous- ja lakitieto
  Opintojaksolla lisätään opiskelijoiden tietämystä talousasioista ja juridiikasta sekä edistetään opiskelijoiden valmiuksia hakeutua kauppa- ja oikeustieteiden jatko-opintoihin.
 • Yrittäjyyden perusteet ja käytännön yrittäjyys
  Opintojakson aikana opiskelijat voivat tutustua yrittäjyyteen ja yrityksen perustoimintoihin joko oman projektin kautta tai yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.
 • Yhteiskunta- ja talouslinjan seminaari
  Yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat järjestävät seminaaritapahtuman haluamansa teeman ympärille.
 • Globaalit markkinat
  Opintojaksolla tarkastellaan globaaleja markkinoita eri näkökulmista. Kansainvälisen yritystoiminnan kautta käsitellään kulttuureja, megatrendejä, kiertotaloutta ja kaupankäyntiä.
 • Globalisaatio ja kestävä kehitys
  Opintojaksolla tutustutaan maantieteen näkökulmasta globalisaatioon eri alueella asuvien ihmisten välillä. Globalisaatiota tarkastellaan esimerkiksi talouden, politiikan, kulttuurin, matkailun ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi perehdytään kestävän elämäntavan edellytyksiin ja haasteisiin.
 • Talousmatematiikka 2 (MAB11/MAA14)
  Tarkastellaan talouden ilmiöitä palveluntarjoajan ja kuluttajan näkökulmasta. Hyödynnetään laskin- ja taulukkolaskentaohjelmistoja taloustieteen ilmiöiden tutkimisessa. Tarjotaan valmiuksia talousmatematiikan jatko-opintoihin.

Yhteiskunta- ja talouslinjan päivä ti 18.1.2022

Yhteiskunta- ja talouslinjan abiturientit järjestävät tiistaina 18. tammikuuta 2022 teemapäivän Oikeutta onkimassa – "rikollisuus ja suomalainen oikeusjärjestelmä". Teemapäivän osallistujat ovat Suomen tunnetuimpia asiantuntijoita, kuten korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen ja Hämeen poliisilaitoksen päällikkö Marko Viitanen. Teemapäivän seminaaria voi seurata etälähetyksen kautta Lahden yhteiskoulun verkkosivuilta www.lyk.fi/yt

Teemapäivän ohjelma

klo 10.00 Seminaarin alkusanat – yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat
klo 10.10–10.30 Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen
klo 10.30–10.50 Hämeen poliisipäällikkö Marko Viitanen
klo 10.50–11.10 Yliopistonlehtori Matti Näsi, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
klo 11.15–12.00 Paneelikeskustelu: Rikollisuus ja suomalainen oikeusjärjestelmä, osallistujina Tatu Leppänen, Matti Näsi, Susanna Reinboth, Pasi Tuomaila ja Marko Viitanen

Tutustu YT-linjan esittelyvideoihin

YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJAN PÄÄSYKOE

Pääsykoe sisältää kirjallisia tehtäviä, jotka perustuvat peruskoulun yhteiskuntaopin sisältöihin sekä politiikan ja talouden ajankohtaisiin teemoihin. Pääsykoe järjestetään maanantaina 25.4.2022 klo 8.30–10.00 Lahden yhteiskoululla. Kokeessa on monivalintakysymyksiä ja essee. Pääsykokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle. Hakijalla tulee olla kuvallinen henkilötodistus mukana pääsykokeessa.

PÄÄSYKOEKYSYMYKSIÄ EDELLISILTÄ VUOSILTA

LISÄTIETOJA YT-LINJASTA ANTAVAT

markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Apulaisrehtori Juha Hirvonen
mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen