Hei ysiluokkalainen!

  • Oletko kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista?
  • Haluatko oppia lisää taloudesta?
  • Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä?
  • Haluatko tietää enemmän yrittäjyydestä?
  • Oletko tuleva oikeustieteilijä?

Jos vastaat johonkin kysymykseen KYLLÄ, sinulla on nyt mahdollisuus painottaa opinnoissasi kiinnostuksen kohteitasi. Lukion yleisen oppimäärän lisäksi Lahden yhteiskoulu tarjoaa mahdollisuuden laajempiin yhteiskunnallisiin opintoihin yhteiskunta- ja talouslinjalla.

Linjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin. Lisäksi yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot luovat hyvän pohjan osallistua valtakunnallisiin talouskilpailuihin (Talousguru, Generation Euro) sekä kansainväliseen toimintaan (Euroopan nuorten parlamentti). Yhteiskunta- ja talouslinjalaiset vierailevat erilaisissa tilaisuuksissa sekä tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.

Yhteiskunta- ja talouslinjan kurssitarjontaan kuuluvat yhteiskuntaopin pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien lisäksi esimerkiksi seuraavat koulukohtaiset kurssit:

Kansantalouden perusteita - Kurssi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden syventää opiskelijoiden tietämystä kansantaloudesta.

Yrittäjyyden perusteet ja käytännön yrittäjyys - Kurssin aikana opiskelijat voivat tutustua yrittäjyyteen ja yrityksen perustoimintoihin joko oman projektin kautta tai yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Yhteiskunta- ja talouspolitiikan kurssi - Kurssi keskittyy ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. Samalla opiskellaan erilaisten tilastojen ja graafisten kuvioiden tulkitsemista.

Aktiivinen kansalainen - Kurssi mahdollistaa tutustumisen erilaisiin kansalaisjärjestöihin sekä vapaaehtoistyöhön. Lisäksi tutustutaan Suomen asemaan kansainvälisenä toimijana.

Globalisaatio ja kestävä kehitys - Kurssilla tutustutaan maantieteen näkökulmasta globalisaatioon eri alueella asuvien ihmisten välillä. Globalisaatiota tarkastellaan esimerkiksi talouden, politiikan, kulttuurin, matkailun ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi perehdytään kestävän elämäntavan edellytyksiin ja haasteisiin.

Talousmatematiikan kurssi - Kurssilla syvennetään opiskelijoiden osaamista talousmatematiikan osalta.

PÄÄSYKOEKYSYMYKSIÄ EDELLISILTÄ VUOSILTA

Pääsykoe

Pääsykoe sisältää kirjallisia tehtäviä, jotka perustuvat peruskoulun yhteiskuntaopin sisältöihin sekä politiikan ja talouden ajankohtaisiin teemoihin. Pääsykoe järjestetään maanantaina 26.4.2021 klo 8.30–10.00 Lahden yhteiskoululla. Kokeessa on monivalintakysymyksiä ja essee. Pääsykokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle. Hakijalla tulee olla kuvallinen henkilötodistus mukana pääsykokeessa.

LISÄTIETOJA YT-LINJASTA ANTAVAT

markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Apulaisrehtori Juha Hirvonen
mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen