Hei ysiluokkalainen!

Sinä, joka olet kiinnostunut

 • ajankohtaisista asioista
 • taloudesta
 • yrittäjyydestä
 • oikeustieteistä
 • kansainvälisyydestä
 • kestävästä kehityksestä

Nyt sinulla on mahdollisuus painottaa opinnoissasi edellä mainittuja asioita. Lukion oppimäärän lisäksi Lahden yhteiskoulu tarjoaa mahdollisuuden laajempiin yhteiskunnallisiin opintoihin yhteiskunta- ja talouslinjalla.

Linjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin. Lisäksi yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot luovat hyvän pohjan osallistua valtakunnallisiin talouskilpailuihin (Talousguru, Generation Euro) sekä kansainväliseen toimintaan (Euroopan nuorten parlamentti).

Lukio-opintojen aikana sinulla on mahdollisuus vierailla erilaisissa tilaisuuksissa niin Lahdessa kuin pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi Pörssisäätiössä. Lisäksi oppitunneilla vierailee eri alojen asiantuntijoita. Yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot huipentuvat opiskelijoiden itse järjestämään seminaariin.

Yhteiskunta- ja talouslinjan opintojaksotarjontaan kuuluvat yhteiskuntaopin pakollisten ja valtakunnallisesti valinnaisten opintojaksojen lisäksi esimerkiksi seuraavat koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

 • Syventävä talous- ja lakitieto
  Opintojaksolla lisätään opiskelijoiden tietämystä talousasioista ja juridiikasta sekä edistetään opiskelijoiden valmiuksia hakeutua kauppa- ja oikeustieteiden jatko-opintoihin.
 • Yrittäjyyden perusteet ja käytännön yrittäjyys
  Opintojakson aikana opiskelijat voivat tutustua yrittäjyyteen ja yrityksen perustoimintoihin joko oman projektin kautta tai yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.
 • Yhteiskunta- ja talouslinjan seminaari
  Yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat järjestävät seminaaritapahtuman haluamansa teeman ympärille.
 • Globaalit markkinat
  Opintojaksolla tarkastellaan globaaleja markkinoita eri näkökulmista. Kansainvälisen yritystoiminnan kautta käsitellään kulttuureja, megatrendejä, kiertotaloutta ja kaupankäyntiä.
 • Globalisaatio ja kestävä kehitys
  Opintojaksolla tutustutaan maantieteen näkökulmasta globalisaatioon eri alueella asuvien ihmisten välillä. Globalisaatiota tarkastellaan esimerkiksi talouden, politiikan, kulttuurin, matkailun ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi perehdytään kestävän elämäntavan edellytyksiin ja haasteisiin.
 • Talousmatematiikka 2 (MAB11/MAA14)
  Tarkastellaan talouden ilmiöitä palveluntarjoajan ja kuluttajan näkökulmasta. Hyödynnetään laskin- ja taulukkolaskentaohjelmistoja taloustieteen ilmiöiden tutkimisessa. Tarjotaan valmiuksia talousmatematiikan jatko-opintoihin.

Yhteiskunta- ja talouslinjan päivä ti 19.1.2021

Yhteiskunta- ja talouslinjan abiturientit järjestävät tiistaina 19. tammikuuta 2021 teemapäivän, jonka aiheena on Kehitysyhteistyö ja Suomi. Teemapäivän osallistujat ovat Suomen tunnetuimpia asiantuntijoita. Tiistaina teemapäivään osallistuvat presidentti Tarja Halonen, Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto ja Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Elli Aaltonen.

Teemapäivä jatkuu torstaina 21.1.2021, jolloin yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat etähaastattelevat komissaari Jutta Urpilaista.

Koronatilanteen mahdollistaessa teemapäivän yleisöön kutsutaan yhteiskunta- ja talouslinjasta kiinnostuneita yhdeksäsluokkalaisia ja Lahden yhteiskoulun lukiolaisia. Lisäksi tapahtumaa on mahdollista seurata etälähetyksenä koulun verkkosivujen kautta.

Tutustu YT-linjan esittelyvideoon

PÄÄSYKOEKYSYMYKSIÄ EDELLISILTÄ VUOSILTA

Pääsykoe

Pääsykoe sisältää kirjallisia tehtäviä, jotka perustuvat peruskoulun yhteiskuntaopin sisältöihin sekä politiikan ja talouden ajankohtaisiin teemoihin. Pääsykoe järjestetään maanantaina 26.4.2021 klo 8.30–10.00 Lahden yhteiskoululla. Kokeessa on monivalintakysymyksiä ja essee. Pääsykokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle. Hakijalla tulee olla kuvallinen henkilötodistus mukana pääsykokeessa.

LISÄTIETOJA YT-LINJASTA ANTAVAT

markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Apulaisrehtori Juha Hirvonen
mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen