Hei ysiluokkalainen!

  • Oletko kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista?
  • Haluatko oppia lisää taloudesta?
  • Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä?
  • Haluatko tietää enemmän yrittäjyydestä?
  • Oletko tuleva oikeustieteilijä?

Jos vastaat johonkin kysymykseen KYLLÄ, sinulla on nyt mahdollisuus painottaa opinnoissasi kiinnostuksen kohteitasi. Lukion yleisen oppimäärän lisäksi Lahden yhteiskoulu tarjoaa mahdollisuuden laajempiin yhteiskunnallisiin opintoihin yhteiskunta- ja talouslinjalla.

Linjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin. Lisäksi yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot luovat hyvän pohjan osallistua valtakunnallisiin talouskilpailuihin (Talousguru, Generation Euro) sekä kansainväliseen toimintaan (Euroopan nuorten parlamentti). Yhteiskunta- ja talouslinjalaiset vierailevat erilaisissa tilaisuuksissa sekä tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.

Yhteiskunta- ja talouslinjan kurssitarjontaan kuuluvat yhteiskuntaopin pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien lisäksi esimerkiksi seuraavat koulukohtaiset kurssit:

Kansantalouden perusteita - Kurssi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden syventää opiskelijoiden tietämystä kansantaloudesta.

Yrittäjyyden perusteet ja käytännön yrittäjyys - Kurssin aikana opiskelijat voivat tutustua yrittäjyyteen ja yrityksen perustoimintoihin joko oman projektin kautta tai yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Yhteiskunta- ja talouspolitiikan kurssi - Kurssi keskittyy ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. Samalla opiskellaan erilaisten tilastojen ja graafisten kuvioiden tulkitsemista.

Aktiivinen kansalainen - Kurssi mahdollistaa tutustumisen erilaisiin kansalaisjärjestöihin sekä vapaaehtoistyöhön. Lisäksi tutustutaan Suomen asemaan kansainvälisenä toimijana.

Globalisaatio ja kestävä kehitys - Kurssilla tutustutaan maantieteen näkökulmasta globalisaatioon eri alueella asuvien ihmisten välillä. Globalisaatiota tarkastellaan esimerkiksi talouden, politiikan, kulttuurin, matkailun ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi perehdytään kestävän elämäntavan edellytyksiin ja haasteisiin.

Talousmatematiikan kurssi - Kurssilla syvennetään opiskelijoiden osaamista talousmatematiikan osalta.

PÄÄSYKOEKYSYMYKSIÄ EDELLISILTÄ VUOSILTA

LISÄTIETOJA YT-LINJASTA ANTAVAT

markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Apulaisrehtori Juha Hirvonen
mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen