Yleislinja

Lahden yhteiskoulun yleislinja tarjoaa laajat mahdollisuudet opiskella ja painottaa eri oppiainekokonaisuuksia.

Pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen lisäksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa, matemaattisissa sekä reaaliaineissa on mahdollista valita varsinkin jatko-opintoja silmälläpitäen syventäviä koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja sekä erillisiä abi-opintojaksoja, jotka valmistavat yo-kirjoituksiin. Kaikissa ylioppilaskirjoitusaineissa on mahdollista osallistua yo-tentteihin, joissa kerrataan kirjoitusaineen keskeistä sisältöä ja valmistaudutaan yo-kokeeseen.

Muun toiminnan ohella koulullamme on oma kuoro ja orkesteri, aktiivisesti toimiva opiskelijakunnan hallitus ja opiskelijatutortoimintaa. Koulun kuoro ja orkesteri esiintyvät lukuvuoden ajan erilaisissa koulun juhlissa ja tilaisuuksissa ja tuovat omalta osaltaan vaihtelua teoriapainotteiseen opiskeluun. Lukion opiskelijakunnan hallitus järjestää mm. erilaisia tapahtumia kouluarjen piristykseksi ja toimii linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijatutorit puolestaan auttavat uudet lukio-opiskelijat talon tavoille, tutustuttavat heidät toisiinsa ja myös muihin vanhempien vuosikurssien opiskelijoihin.

Lahden yhteiskoulun lukioon haetaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

LISÄTIETOJA YLEISLINJASTA ANTAVAT

kaisa.vedenpaa[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Kaisa Vedenpää
mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen