Uusintakokeisiin osallistuminen

Osallistumisoikeus uusintakokeeseen LOPS 2021

Opiskelijalla on oikeus korottaa sekä hyväksyttyä että hylättyä arvosanaa kunkin oppiaineen arviointikriteereiden mukaan. Arvosanan korottaminen voi edellyttää summatiivisen loppukokeen suorittamista ja/tai muiden opintojaksoon liittyvien näyttöjen antamista. Lopulliseksi opintojakson arvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.

Hylätyn tai hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi korottaa summatiivisen uusintakokeen suorittamalla kerran. Opiskelija menettää tämän korotusmahdollisuuden, jos hän ilman perusteltua syytä jättää saapumatta uusintakokeeseen, johon on ilmoittautunut. Tällöin arvosanan korottaminen on mahdollista käymällä opintojakso uudelleen.

Yleiset ohjeet

Uusintakuulusteluja järjestetään lukuvuoden aikana kolme kertaa: tammikuussa, huhtikuussa ja elokuussa.

Uusintakokeiden tarkemmat ajankohdat löydät lukiolaisen kalenterista tai sähköisestä tapahtumakalenterista.

Uusintakokeeseen ja kurssin loppukokeeseen osallistuminen edellyttää kirjallista ilmoittautumista määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen tehdään Eepoksessa. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Uusintakokeesta saa poistua aikaisintaan 15 minuuttia ennen kokeen päättymistä. Uusintakokeeseen ei oteta opiskelijaa, joka on ollut kyseessä olevana päivänä poissa koulusta tai jolla on selvittämättömiä poissaoloja. Itsenäisesti opiskellusta kurssista/opintojaksosta saatua hylättyä arvosanaa (4) ei voi korottaa uusintakuulustelussa.

Uusintakokeet palautetaan uusintakokeita seuraavan viikon perjantaina.

Lisätietoja voit kysyä aineenopettajalta.