Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijoita opinnoissa ja niiden suunnittelussa sekä auttaa opiskelijoita jatko-opintojen valinnassa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka etenemistä seurataan säännöllisesti ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa opintojen edetessä. Ohjauksessa perehdytään ylioppilastutkinnon vaatimuksiin ja laaditaan ylioppilastutkintosuunnitelma. Ohjauksessa tuetaan opiskelijan valmiuksia jatko-opintoihin, työelämään ja urasuunnitteluun liittyvässä tiedon etsinnässä ja päätöksenteossa. Jokainen opiskelija tekee myös henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman.

Opinto-ohjaus koostuu henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista, ohjauksen oppitunneista sekä pienryhmäohjauksesta. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta tarpeensa mukaan ja saada näin opintoihinsa liittyviin kysymyksiin vastauksia. Opinto-ohjaajalle voi varata tapaamisajan esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä paikan päällä.

Opinto-ohjaajat tavoitat

Lukion opinto-ohjaajina toimivat Kaisa Vedenpää ja Mika Lehtolainen.

Lukion opinto-ohjaajien huoneet sijaitsevat museorakennuksen alakerrassa.

OPINTO-OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT

kaisa.vedenpaa[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Kaisa Vedenpää
mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen