Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilastutkinto koostuu vähintään neljästä kokeesta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavien neljän kokeen joukosta:

 • toisen kotimaisen kielen koe,
 • yksi vieraan kielen koe,
 • matematiikan koe ja
 • yksi reaaliaineissa järjestettävä koe.

Vähintään yhdessä pakollisessa aineessa on suoritettava pitkän oppimääränmukainen koe (A-kieli, pitkä matematiikka). Pakollisten aineiden lisäksi kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilastutkinnon suorittamisesta laaditaan suunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Suunnittelu aloitetaan jo toisen lukiovuoden syksyllä.

Digitaalinen ylioppilastutkinto

Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet suoritetaan digitaalisesti YTL:n Abitti-koejärjestelmässä. Digitaalisten kokeiden järjestelyistä ja suorittamisesta annetaan oma ohjeistuksensa YTL:n määräysten perusteella.

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai hajautetusti enintään kolmen perättäisen kirjoituskerran aikana. Hajautuspäätös tulee tehdä harkiten ja siitä on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa.

Yhden tutkintokerran aikana voi osallistua vain yhteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen ja enintään kahteen lyhyen kielen kokeeseen. Tutkintoon ei voi sisältyä saman oppiaineen eritasoisia kokeita. Ylioppilastutkinto tulee valmiiksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet.

Lisätietoa ylioppilastutkinnosta saa Ylioppilastutkintolautakunnan Internet-sivuilta osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Ilmoittautuminen

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan 20.11.2020 mennessä ja syksyn tutkintoon 21.5.2021 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Jos opiskelija jää saapumatta ilmoittautumaansa koetilaisuuteen ilman erityisen painavaa syytä tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi on sitova koko tutkinnon osalta. Samoin kokeen vaativuustason valinta on sitova koko tutkinnon osalta eräin poikkeuksin. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.

Koetilaisuudet

Kaikki ylioppilaskokeet alkavat klo 9.00, mutta paikalla on oltava jo klo 8.15. Koeaika on kuusi tuntia. Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 12. Mahdollinen lisäaika kokeessa on kaksi tuntia, jolloin koeaika on kahdeksan tuntia.

Oikeus osallistua ylioppilaskirjoituksiin

Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että kokelas on ennen kokeeseen osallistumista opiskellut

 • vähintään kirjoitusaineidensa pakolliset kurssit
 • vähintään kaksi kurssia sellaista reaaliainetta, johon ei kuulu pakollisia kursseja
 • vähintään kolme kurssia, jos on kyse vieraan kielen lyhyestä oppimäärästä (B2 ja B3)

Rehtori voi erityisestä syystä myöntää osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin, vaikka em. ehdot eivät kokelaan kohdalla täyttyisikään. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, kun opiskelija on saanut kielitaitonsa ulkomailla tai hänellä on ollut pitkäaikainen sairaus, joka on estänyt opiskelemasta vaadittavia kursseja.

On kuitenkin suositeltavaa suorittaa myös kirjoitettavien aineiden valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit.

Ylioppilastutkintomaksut

Opetusministeriö päättää ylioppilastutkintomaksut. Lukiokoulutuksen järjestäjä perii kokelailta tutkintomaksut ja tilittää ne ylioppilastutkintolautakunnalle.

 • Perusmaksu 14,00 € (2020)
 • Lisäksi jokaisesta kirjoitettavasta aineesta maksu on 28,00 € (2020)

Hajauttaja suorittaa jokaisena suorituskertana sekä perusmaksun että ainekohtaiset maksut. Maksut on suoritettava määräajassa koulusta saatavalla pankkisiirtolomakkeella.

Yleisiä ohjeita

Takaat itsellesi rauhallisen kokeen aloituksen olemalla aina ajoissa paikalla. Koululle saapuessasi mene Ellin ruokasaliin odottamaan. Klo 7.45 alkaen valvojat hakevat kokelaat pienissä ryhmissä Ellistä pukutilojen kautta koesaliin. Jätä päällysvaatteet ja laukku pukutiloihin ennen koesaliin menoa. Arvoesineet, esimerkiksi kännykkä kannattaa jättää kotiin, omaan kaappiin tai koulun toimistoon.

Pukutiloista siirrytään kokeessa sallittujen välineiden kanssa koesaliin. Salin ovella valvojat tarkastavat, ettei mukana tuoda luvattomia tavaroita. Saliin ei saa mennä, jollei
valvojia ole vielä paikalla.

Kokelaiden paikat arvotaan jokaista kirjoituskertaa varten erikseen. Oman paikan löytäminen ja muut alkuseremoniat vievät hieman aikaa. Kun tulet ajoissa, Sinulle jää aikaa kuunnella ohjeita ja rauhoittua ennen kokeen alkamista.

Jos kuitenkin myöhästyt kokeen alusta, soita jo matkalta koulun toimistoon p. (03) 876 900 ja koululle saavuttuasi mene suoraan toimistoon.

Yo-kokeessa käytettävät välineet

Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet ovat digitaalisia.

Kokeeseen tuodaan henkilöllisyystodistus/passi/ajokortti, oma päätelaite, sen laturi ja kuulokkeet sekä tarpeelliset kirjoitusvälineet. Opiskelijalle osoitetulla paikalla on valmiina päätelaitteen koejärjestelmään käynnistävä muistitikku sekä muistiinpanopaperia, johon kirjoitetaan omat tunnistetiedot. Koepaikalla ovat myös valmiina fysiikan, kemian, maantieteen ja matematiikan kokeessa sallitut, tarkastetut apuvälineet.

Koesaliin ei saa tuoda:

 • mitään omia papereita. Koesalista ei saa myöskään viedä mukanaan papereita.
 • matkapuhelinta, älykelloa tai muita kiellettyjä elektronisia laitteita.
 • vieraskielistä tekstiä sisältäviä esineitä – koskee myös vaatteita.

Eväät tulee olla läpinäkyvässä kelmussa tai rasiassa tms. Hedelmät kuorittuina. Jos tarvitset omia lääkkeitä koetilaisuudessa, näytä lääkkeet valvojalle.

Rahapussit ja rannekellot jätetään juhlasalissa näyttämön reunalle tai muuhun niille osoitettuun paikkaan, jos koe on muussa tilassa.

Kokeen aikana

Omalta koepaikalta ei saa poistua kokeen aikana ilman valvojan lupaa. Jos sinulla on asiaa, viittaa tai nouse seisomaan paikkasi viereen. Valvoja tulee kysymään asiasi. Laiteongelmatilanteissa sinut saatetaan siirtää uudelle paikalle.

Jos sinulta putoaa jotain lattialle, voit nostaa sen itse, mikäli yletyt siihen istualtasi. Muutoin nouse seisomaan, niin valvoja tulee nostamaan pudonneen esineen.

WC‐käynnit tapahtuvat valvojan kanssa. Salista voi olla poissa vain yksi kokelas ja yksi valvoja kerrallaan. Wc‐käynnin ajaksi koepaperit tulee peittää ja koneen näyttö pimentää Abitin käyttöliittymässä näytönsäästäjänapin avulla.

Kokeesta poistuminen

Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12. Kun poistut, vie koetikku ja kaikki paperisi valvojalle, joka pitää pöytäkirjaa. Älä poistu salista ennen kuin saat luvan ja valvoja on kirjannut sinut pöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjan pitäjän eteen muodostuu jonoa, odota paikallasi, kunnes tilaa tulee. Keskustelu odottaessa on kielletty.

Kun tutkinnon järjestämisestä vastaava tai kokeen valvoja ilmoittaa koeajan päättyneen, koe on päätettävä välittömästi.

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista, joten sairaana tai ylähengitystieoireisena et voi osallistua tutkinnon kokeisiin. Kokeiden suorittaminen siirtyy poissaolon vuoksi kevään tutkintokertaan. Jos kokeisiin osallistuminen estyy keväälläkin, tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko‐opintoihin siirtyminen viivästyy. Koulutuspolku ei silti katkea; voit täsmentää jatko‐opintosuunnitelmiasi ja suorittaa myös ylioppilastutkinnon kokeita.

Jos sairastut ennen koetta, kesken kokeen tai saavut alle kaksi viikkoa ennen koetta maasta, joka kuuluu matkustusrajoitusten piiriin, ole välittömästi yhteydessä koululle ja rehtoriin. Rehtori selventää tilanteen kanssasi ja ohjaa hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä tai harkitsemaan muita mahdollisia vaihtoehtoja, jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista. Terveysviranomaisilla on päätösvalta eristyksestä ja karanteenista.

Jos olet karanteenissa, ilmoita koululle mahdollisimman nopeasti. Karanteenitilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Ensisijaisesti kokelas jää pois kokeesta. Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös.

Viranomaisten päivittäessä ohjeita ja suosituksia, koulu antaa lisäohjeita niiden soveltamisesta mm. Helmen kautta.

Preliminäärit

Preliminäärikoe on ylioppilaskokeen kaltainen varsinaiseen ylioppilaskokeeseen valmentava koe. Tarkoituksena on harjoitella ajankäyttöä ja vastaustekniikkaa kuusi tuntia kestävässä kokeessa. Preliminäärejä järjestetään sekä syksyisin että keväisin. Kysy tarkemmat tiedot preliminääreistä omalta aineenopettajaltasi.

Tentit

Tentit eli loppukuulustelut ovat ylioppilaskokeeseen valmistavia tilaisuuksia, joissa käydään vielä kerran läpi oppimäärän keskeisiä asioita. Tenttejä järjestetään keväisin ja ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin etukäteen Internetin kautta. Opiskelija on velvollinen osallistumaan ilmoittautumiinsa tentteihin tenttijärjestyksen mukaisesti. Tenttien aikataulut tulevat näkyville koulun verkkosivuille ja ILMOon hyvissä ajoin ennen tenttien alkamista. Opiskelijan on suositeltavaa osallistua niiden aineiden tentteihin, jotka aikoo kirjoittaa ylioppilaskokeissa. Tenttiin osallistuminen on tärkeä osa kirjalliseen kokeeseen valmistautumista.

Kirjoitusten jälkeiset korotuskuulustelut

Opiskelija voi halutessaan osallistua keväällä kirjoitusten jälkeisiin korotuskuulusteluihin, joissa voi yrittää korottaa aineen koko oppimäärän arvosanaa.

Ylioppilaskokeiden tulokset

Koesuoritusten alustavan arvostelun suorittaa opettajasi, jolta saat tiedot alustavista pistemääristä. Lopulliset pistemäärät ja arvosanan päättää ylioppilastutkintolautakunta. Syksyn tulokset tulevat viimeistään marraskuun viimeisellä viikolla ja kevään tulokset viimeistään toukokuun viimeisellä viikolla.

Ylioppilastutkintotodistus

Niille kokelaille, jotka on hyväksytty pakollisissa kokeissa ja jotka saavat lukion päättötodistuksen, lautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet, mutta joka ei ole vielä oikeutettu saamaan lukion päättötodistusta, ei anneta ylioppilastutkintotodistusta.

Todistukseen merkitään hyväksytysti suoritettujen kokeiden arvosanat. Jos kokelas on ennen todistuksen antamista uusinut jonkin kokeen, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Kompensoidusta kokeesta merkitään todistukseen hylätty arvosana. Todistus hyväksytyistä kokeista annetaan myös tutkintoa suorittavalle kokelaalle, joka sallitussa ajassa on hyväksytysti suorittanut vain osan kokeista ja ylioppilaalle, joka tutkintotodistuksen saamisen jälkeen on uusinut kokeita tai täydentää nyt tutkintoaan.

Todistuksen sisältämät tiedot

Todistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kunkin kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana. Arvosanat, niitä vastaavat pistemäärät ja niiden likimääräiset suhteelliset osuudet ovat seuraavat:

laudatur(ylistetään)L75 %
eximia cum laude approbatur(erinomaisella kiitoksella hyväksytään)E615 %
magna cum laude approbatur(suurella kiitoksella hyväksytään)M520 %
cum laude approbatur(kiitoksella hyväksytään)C424 %
lubenter approbatur(mielellään hyväksytään)B320 %
approbatur(hyväksytään)A211 %
improbatur(hylätään)I05 %

Kokelaan oikeusturva

Mikäli kokelas on tyytymätön ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen jolla koesuoritus on arvosteltu, hän voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun suorittamista. Tarkistusarvostelun hinta on 50 euroa. Mikäli uusi arvostelu johtaa arvosanan korottamiseen, maksun saa takaisin. Hakemus tulee tehdä rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa.

(Lahden yhteiskoulun abiopas 2020)

Abiturientit

YO-kokeiden aikataulut

Syksyn 2020 koepäivät
ma 14.9. alkuperäiset kokeet jaettukemia, terveystieto
ke 16.9. alkuperäiset kokeet jaettuvieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti
to 17.9. uusi koepäiväuskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede
pe 18.9.äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
ma 21.9.toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 22.9.matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 24.9. alkuperäiset kokeet jaettufilosofia, biologia
pe 25.9.äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 28.9.vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä
ti 29.9. uusi koepäiväpsykologia, historia, fysiikka
to 1.10. uusi koepäivävieras kieli, pitkä oppimäärä, ranska, espanja, saksa, venäjä
Kevään 2021 koepäivät
ti 16.3.äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
to 18.3.vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä
pe 19.3.äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 22.3.vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä
ke 24.3.matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 26.3.psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 29.3.toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 31.3uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto