Poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy, esimerkiksi sairaus tai rehtorin tai ryhmänohjaajan antama lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, muutoin rehtori tai apulaisrehtori.

Poissaololuvan koeviikolta tai koulun juhlista myöntävät vain rehtori ja apulaisrehtori. Lupa on pyydettävä kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen aiottua poissaoloa.

Huoltajan tulee ilmoittaa opiskelijan sairauspoissaolosta Eepoksessa heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Huoltaja selvittää opettajien Eepokseen merkitsemät poissaolot viimeistään opiskelijan palattua jälleen koulutyöhön. Poissaolo kokeen valmistelusta, kokeesta tai palautustunnilta on selvitettävä heti. Poissaolo koulun yhteisestä tilaisuudesta, ryhmänohjaustuokiosta tai -tunnilta on selvitettävä heti. Kaikki poissaolot tulee olla selvitettyinä ennen kurssikoetta.

Opiskelijan tulee itse seurata poissaoloja Eepoksessa ja varmistaa, että huoltaja kuittaa ne ajallaan. Huomaa, että lukiokurssin suoriutuminen voi keskeytyä suuren poissaolomäärän vuoksi, vaikka poissaolot olisivat luvallisiakin.

LISÄTIETOJA POISSAOLOISTA ANTAVAT

mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Apulaisrehtori Juha Hirvonen
markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala