Poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy, esimerkiksi sairaus tai rehtorin tai ryhmänohjaajan antama lupa. Lupa on pyydettävä kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen aiottua poissaoloa.

Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, muutoin rehtori tai vararehtori. Poissaololuvan koeviikolta tai koulun juhlista tai tapahtumista myöntävät vain vararehtori tai rehtori. 

  • Lupaa enintään kolmen päivän poissaololle voi pyytää ryhmänohjaajalta Eepoksen kautta.  
  • Poissaoloanomuslomake yli kolmen päivän poissaololle, koeviikolle ja koulun juhliin /tapahtumapäiviin löytyy koulun verkkosivuilta www.lyk.fi/lomakkeet .

Huoltaja selvittää opettajien Eepokseen merkitsemät poissaolot viimeistään opiskelijan palattua jälleen koulutyöhön. Poissaolo kokeen valmistelusta, kokeesta tai palautustunnilta on selvitettävä heti. Poissaolo koulun yhteisestä tilaisuudesta, ryhmänohjaustuokiosta tai -tunnilta on selvitettävä heti. Kaikki poissaolot tulee olla selvitettyinä ennen kurssikoetta.

Opiskelijan tulee itse seurata poissaoloja Eepoksessa ja varmistaa, että huoltaja kuittaa ne ajallaan. Huomaa, että lukiokurssin/opintojakson suoriutuminen voi keskeytyä suuren poissaolomäärän vuoksi, vaikka poissaolot olisivat luvallisiakin.

LISÄTIETOJA POISSAOLOISTA ANTAVAT

mika.lehtolainen[at]lyk.fi
Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen
juha.hirvonen[at]lyk.fi
Vararehtori Juha Hirvonen
markku.moisala[at]lyk.fi
Rehtori Markku Moisala