Lukio
Näille sivuille on koottu tietoa Yhteiskoulun lukion opiskelijoille.

Lukuvuoden kulku

Lahden yhteiskoulun 118. lukuvuosi alkaa 12.8.2013 ja päättyy 31.5.2014.

Syyslukukausi 12.8. – 21.12.2013

Syysloma 21.10. – 27.10.2013 (viikko 43)
Yhteiskoulun päivä 30.10.2013
Lauantaikoepäivä 23.11.2013

Kevätlukukausi 7.1. – 31.5.2014

Talviloma 24.2. – 2.3.2014 (viikko 9)
Lauantaikoulupäivä 29.3.2014
Pääsiäisloma 18.4. – 21.4.2014
Vappuvapaa 1.–2.5.2014
Helatorstai 29.5 .2013

Lukuvuoden 2013-2014 työpäivät

Lukuvuoden tapahtumat

Juhlat

 • 30.10.2013 Yhteiskoulun päivä
 • 5.12.2013 itsenäisyysjuhla ja syksyn yo-juhla
 • 21.12.2013 joulukirkko ja joululaulut
 • 13.2.2014 penkkarit
 • 14.2.2014 vanhojen päivä
 • 17.4.2014 pääsiäiskirkko
 • 31.5.2014 yo-juhla ja todistusten jako

Muut tapahtumat

 • 28.5.2014 liikuntapäivä
 • 31.5.2014 todistusten jako

Vanhempainillat

 • 9.10.2013  1. vuosikurssin opiskelijoiden vanhempainilta klo 17.30
 • 13.11.2013 abien vanhempainilta klo 18, aiheena jatko-opinnot
 • 13.2.2014 2. vuosikurssin opiskelijoiden vanhempainilta (wanhat tanssit)
 • 9.4.2014 2. vuosikurssin opiskelijoiden vanhempainilta klo 18, aiheena ylioppilaskirjoitukset

Kouluesittelyt

 • Infotilaisuus peruskoulun 6. luokalle pyrkiville ja vanhemmille tiistaina 7.1. klo 18.
 • Infotilaisuus lukioon pyrkiville ja vanhemmille keskiviikkona 8.1. klo 18.
 • Lukion avoimet ovet oman koulunyhdeksäsluokkalaisille 16.-17.1.
 • Lukion avoimet ovet tapahtuma peruskoulujen yhdeksäsluokkalaisille tiistaina 18.2.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuminen

Seuraavien jaksojen kurssivalinnat tehdään Helmessä.

Uudet lukio-opiskelijat saavat tunnukset keskitetysti 1. jakson aikana valintaohjelman koulutuksen yhteydessä. Ykkösten ei tarvitse sitä ennen tehdä valintojaan verkossa.

Lukuvuoden kurssivalintoja voi selata ja päivittää jatkuvasti. Alkavan jakson valintojen teko päättyy noin viikkoa ennen uuden jakson alkua.

Lukion kurssit 2013-2014
Lukion kurssitarjotin 2013-2014
Lukion valintakortti 2013
Lukion oppikirjalista 2013-2014

Uusintakokeet

Lukuvuoden 2013 – 2014 uusintakoepäivät

12. – 14.8. 2013, 7. – 9.1.2014 ja 14. – 16.4.2014. Uusintakokeet järjestetään kyseisinä päivinä klo 17 – 20 Museon Z-luokassa.

Uusintakokeisiin osallistuminen

Kurssin, josta opiskelija on saanut enintään välttävän (5) arvosanan, voi suorittaa uusintakuulustelussa tai osallistumalla uudelleen ko. kurssin loppukokeeseen jaksolla, jolla kurssi esiintyy uudelleen. Uusintakuulusteluja järjestetään lukuvuoden aikana kolme kertaa: tammikuun alussa, huhtikuussa ja elokuussa.

Uusintakokeeseen ja kurssin loppukokeeseen osallistuminen edellyttää kirjallista ilmoittautumista määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Uusintakokeesta saa poistua aikaisintaan 15 minuuttia ennen kokeen päättymistä. Uusintakokeeseen ei oteta opiskelijaa, joka on ollut ko. päivänä poissa koulusta tai jolla on selvittämättömiä poissaoloja. Itsenäisesti opiskellusta kurssista saatua hylättyä arvosanaa (4) ei voi korottaa uusintakuulustelussa.

Uusintakokeet palautetaan uusintakokeita seuraavan viikon perjantaina. Muista ottaa opintokirja mukaan arvosanamerkintää varten.

Suoritusohjeet & kurssikuvaukset

Oppimäärä

Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, jotka tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Lukion oppimäärä koostuu enimmäkseen kaikille yhteisistä kursseista, joiden lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Oppiaineen oppimäärään kuuluu vähintään tuntijaon mukainen minimikurssimäärä.

Suoritusjärjestys

Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Tästä suoritusjärjestyksestä voi poiketa kurssiselosteissa ilmoitetulla tavalla.

Kursseille ilmoittautuminen

Opiskelijan tulee ilmoittautua seuraavan jakson kursseille viimeistään viikkoa ennen jakson alkua. Ilmoittautuminen tapahtuu verkossa henkilökohtaisen tunnuksen avulla. Opiskelijan tulee varmistaa tunnuksensa toimivuus ajoissa.

Kurssin suorittaminen

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistumalla. Aiheettomien poissaolojen vuoksi opiskelija voidaan jättää arvioimatta. Kurssiin kuuluu kurssikokeen tai sitä korvaavan tehtävän suorittaminen tehtävänannon mukaisesti.

Jos opiskelija keskeyttää aloittamansa kurssin, siitä on keskusteltava ensin kyseisen kurssin opettajan kanssa.

Joitakin lukiokursseja on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskellen. Opiskelijan on sovittava tällaisesta kurssisuorituksesta ao. aineen opettajan kanssa etukäteen, viimeistään viikkoa ennen uuden jakson alkua. Opettaja määrittelee hyväksyttävään kurssisuoritukseen kuuluvat tehtävät.

Muualla suoritettujen kurssien hyväksilukeminen

Opiskelija voi suorittaa perustellusta syystä yksittäisiä lukiokursseja myös muissa oppilaitoksissa tai verkkokursseina. Tällaisista kurssisuorituksista opiskelijan on esitettävä suunnitelma etukäteen opinto-ohjaajalle.

Opiskelija voi lukea hyväkseen myös muualla suoritettuja muita opintoja, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Näiden kurssien hyväksilukemisesta päättää rehtori.

Arviointi

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan päättötodistukseen suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia.

Kurssin uusiminen

Kurssin, josta opiskelija on saanut enintään välttävän (5) arvosanan, voi uusia käymällä sen uudelleen tai osallistumalla kerran uusintakuulusteluun. Itsenäisesti opiskellusta kurssista saadun hylätyn (4) arvosanan voi korottaa vain opetukseen osallistumalla, ei uusintakuulustelussa.

Tammikuun uusintakuulusteluissa voi uusia 1. ja 2. jakson ja kevään uusintakuulusteluissa 3. ja 4. jakson kursseja. Elokuun uusintakuulustelussa voi uusia koko lukuvuoden kursseja. Parempi arvosana jää voimaan.

Opiskelijan, joka jää saapumatta uusintakuulusteluun, katsotaan käyttäneen uusintakertansa.

Vähintään kohtalaisesti (6) suoritetun kurssin voi uusia vain käymällä sen uudelleen. Parempi arvosana jää voimaan.

Ainevalintojen muuttaminen

Opiskelija tekee itsenäisesti kurssivalintansa verkossa. Opinto-ohjelman muutokset, esimerkiksi jonkin suunnitellun kurssimäärän poisjättäminen tai matematiikan oppimäärän vaihtaminen tulee tehdä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja voi tällöin varmistua, että opintosuunnitelma on ajan tasalla ja lukion oppimäärä tulee varmasti suoritettua suunnitellussa ajassa.

Matematiikan oppimäärän muuttaminen

Pitkän matematiikan keskeneräisen oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi minkä kurssin jälkeen tahansa. Opiskelijan lyhyen matematiikan oppimäärään kuuluvat kurssit MAB1-MAB6. Hyväksiluettujen pitkän matematiikan kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut hyväksytyt pitkän matematiikan kurssit lasketaan matematiikan kokonaiskurssimäärään. Vastaavansisältöisiä lyhyen ja pitkän matematiikan kursseja ei voi hyväksilukea kahdesti.

Oppimäärän suorittaminen

Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät.

Oppimäärät on suoritettu, kun opiskelija on suorittanut vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti.

Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista sekä itsenäisesti opiskelluista kursseista lukion oppimäärään luetaan mukaan vain hyväksytysti suoritetut kurssit.
Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrä / hylättyjä enintään:

1 – 2 kurssia      /       0

3 – 5 kurssia      /       1

6 – 8 kurssia      /       2

yli 9 kurssia      /       3

Päättöarvosanan määräytyminen

Oppimäärän arvosana perustuu pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssiarvosanojen keskiarvoon (>0,50 pyöristetään ylöspäin). Mikäli näin määräytyvä arvosana ei vastaa päättövaiheen suoritustasoa, opettaja voi korottaa arvosanaa.

Koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien suoritukset voivat korottaa päättöarvosanaa.

Opiskelija voi korottaa oppimäärän arvosanaansa koulutyön päätyttyä toimeenpantavissa loppukuulusteluissa.

Opintojen-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoita lukio-opinnoissa monissa erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Opinto-ohjaaja tekee opiskelijoiden kanssa suunnitelmia sekä lukio-opintoja että lukion jälkeistä elämää varten. Lukio ei ole epämääräinen ”aikalisä”, vaan siihen kuuluu tavoitteellisuus. Se on yksi osuus elämänmittaisen oppimisen tiellä. Kuitenkin on hyvä muistaa, että elämä on tarkoitettu elettäväksi tässä ja nyt iloineen sekä suruineen.

Opinto-ohjaus on painottunut henkilökohtaisuuteen jokaisen kohdalla niin, että opiskelija voisi lukiosta suunnata juuri itselle sopivalle tielle ylioppilaaksi tultuaan. Vaikka suunnitelmat muuttuvat ja niitä tarkistetaan lukion kuluessa, niin suunnitelmallisuus tekee lukioajasta mielekkään eli syntyy tuntu siitä, että voi itse määritellä omaa elämäänsä. Mahdollisuuksia on monia ja jokainen kulkee omaa yksilöllistä tietään valintoja tehden. Se edellyttää käsitystä vaihtoehdoista, arviota omista mahdollisuuksista ja tietoa siitä, miten edetään opintopolun seuraavaan vaiheeseen. Näitä asioita käsitellään opotunneilla, pienryhmissä ja henkilökohtaisissa opokeskusteluissa.

Siirry lukion opon omalle sivulle

KV-toiminta

Lahden yhteiskoulun kansainvälinen toiminta koostuu opintomatkoista ulkomaille, Comenius-yhteistyöstä ja ystävyyskoulutoiminnasta. Lisäksi koulustamme lähtee vuosittain opiskelijoita vaihto-oppilaiksi ympäri maailmaa ja vastavuoroisesti LYK:ssa opiskelee joka vuosi ulkomaisia vaihto-opiskelijoita. Lisäksi syksyllä 2012 alkoi lukion kansainvälisyyskurssi, jonka aiheena on Kenia. Kurssin kummikouluna Keniassa on Lusoin koulu. Kurssin blogia voi lukea täällä.

Lukion opintomatkat toteutetaan useimmiten eri aineiden yhteisinä projektikursseina ja yhteistyökumppaneina ovat usein vieraan kielen  ja reaaliaineen kurssin opiskelijat. Esimerkiksi lukuvuonna 2010-2011 toteutettiin latinan ja maantieteen opiskelijoiden yhteinen Rooman opintomatka ja lukuvuonna 2011-2012 A1- ja B2-saksan lukijoiden opintomatkakohteena oli Berliini. Vuonna 2013 lukion rankanlukijat kävivät opintomatkalla Pariisissa. Comenius-yhteistyöhanke tuo koululle vieraita Euroopan maista.

Das Deutsche Sprachdiplom

Lahden yhteiskoulu sai kesällä 2010 kahdeksantena kouluna Suomessa virallisen Sprachdiplom-koulun statuksen. Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittovaltion ja osavaltioiden opetusviranomaiset. Sprachdiplomia voi tällä hetkellä suorittaa yli 60 maassa ja siihen osallistuu vuosittain noin 40 000 opiskelijaa. Kokeen voi suorittaa vain ulkomailla toimivissa virallisesti hyväksytyissä DSD-kouluissa.

Kielidiplomin voi suorittaa kahdella eri tasolla. DSD I- koe vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2 ja tutkinnon suorittaminen on eduksi esimerkiksi työnhaussa. Vaativampi DSD II- koe vastaa taitotasoa B2 tai C1. Tutkinto kelpaa todistukseksi Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä korkeakouluopiskeluun vaadittavasta saksan kielen taidosta. Molemmilla tasoilla koe koostuu neljästä osasta: luetun ymmärtämisestä, kuullun ymmärtämisestä, kirjallisesta viestinnästä sekä suullisesta viestinnästä. Kirjallisten kokeiden arviointi tapahtuu keskitetysti Saksassa ja suullisen osion arvioinnista vastaavat suomalaiset DSD-opettajat yhdessä saksankielisen ainevastaavan kanssa. Tutkinnon suorittaminen on opiskelijoille maksutonta.

Kysy lisää DSD-tutkinnon suorittamisesta saksankielen opettajilta.

Voit lukea lisätietoa myös DSD:n virallisilta kotisivuilta.

Lukiodiplomit

lahden yhteiskoulun lukiossa on mahdollista suorittaa musiikin, käsityön, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomit. Lukiodiplomi on osoitus opiskelijan kyvyistä, erityisosaamisesta ja harrastuneisuudesta taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio- opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen  osoittamaa osaamista. Lukiodiplomia ei suoriteta normaalin lukiokurssin tapaan, vaan pidemmän ajan kuluessa.

Opetushallitus vahvistaa oppiaineittain valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon. Yleistietoa lukiodiplomeista löytyy Opetushallituksen sivuilta.

Lukiodiplomien yleiset suoritusohjeet 2013-2014

Musiikin lukiodiplomi

Musiikin lukiodiplomi suoritetaan opettajan kanssa sovittavana aikana. Ennen lukiodiplomin aloittamista opiskelijan täytyy suorittaa vähintään neljä lukion musiikin kurssia. Musiikin lukiodiplomi suoritetaan Opetushallituksen laatimien valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Lukiodiplomin perustana on opiskelijan koko lukioaikainen musiikinopiskelu. Lukiodiplomin voi suorittaa joko näytesalkkuna lukioaikaisista töistä tai näytesalkkuna projektityöstä (esim. oma konsertti). Kysy lisää lukiodiplomin suorittamisesta musiikin opettajaltasi.

Musiikin lukiodiplomi lukuvuonna 2013-2014

Käsityön lukiodiplomi

Lukiodiplomi on vuosittain toistuva valtakunnallinen kurssi, jonka tehtävät tulevat opetushallitukselta. Diplomikurssin osallistumisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään kaksi lukion käsityökurssia. Erillistä käsityön lukiodiplomikurssia ei koulussamme järjestetä, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa diplomin edellä mainittujen kurssien puitteissa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Lukiodiplomissa tehdään prosessiportfolio, josta näkyvät työn edistyminen ja ideoiden kehittyminen. Opiskelija ei saa kurssilla apua opettajalta, vaan työskentelee itsenäisesti opettajan valvonnassa koulun tiloissa. Kurssi järjestetään ja arvioidaan opetushallituksen antamien lukiodiplomiohjeiden mukaisesti.

Käsityön lukiodiplomi lukuvuonna 2013-2014
Käsityön lukiodiplomin tehtävät lukuvuodelle 2013-2014

Kuvataiteen lukiodiplomi

Lukiossamme voit suorittaa Kuvataiteen lukiodiplomin Opetushallituksen laatimien valtakunnallisten tehtävien ja ohjeiden perusteella, joihin voi tutustua ennakkoon Opetushallituksen www-sivuilla jo edellisenä keväänä. Diplomi suoritetaan kuvatatiteen projektikurssin (KU6) kanssa samalla tuntipaikalla tai opettajan kanssa sovittavana aikana koulun tiloissa. Diplomikurssi kannattaa suorittaa opintojen loppuvaiheessa, koska ennen kurssille osallistumistasi sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 4 kuvataidekurssia. Kuvataidediplomi koostuu itse työstä, portfoliokansiosta ja omaan työhön liittyvästä kirjallisesta osiosta. Lukiodiplomitehtävät vaativat itsenäistä ajattelua sekä edeltävien kuvataidekurssien tietojen, taitojen ja tekniikoiden hallintaa. Diplomitehtävät suoritetaan ilman opettajan ohjausta.

Kuvataiteen lukiodiplomi 2013-2014
Kuvataiteen lukiodplomin tehtävät lukuvuodelle 2013-2014

Liikunnan lukiodiplomi

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta valitsemassaan liikuntalajissa sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arvioinnin kohteena ovat myös opiskelijan liikuntatiedot oman tutkielman muodossa. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia. Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan opettajan kanssa erikseen sovittuna aikana. Lisätietoa tulee kysyä liikunnan opettajalta.

Liikunnan lukiodiplomi 2013-2014

Abiturientit!

Tähän on koottu teille abeille tärkeitä tiedotteita.

Opetushallituksen tiedote korkeakouluihin hakemisesta 2014

Lisää ylioppilaskirjoituksiin liittyvää tietoa löytyy Ylioppilastutkinto-sivulta.

Ylioppilaskirjoitusten aikataulu syksy 2014

Ylioppilaskirjoitusten aikataulu syksy 2014

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 8.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja
ti 9.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso, suomi, A- ja B-taso
ke 10.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/italia

Kirjalliset kokeet

pe 12.9. äidinkielen tekstitaidon koe
ma 15.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ke 17.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
pe 19.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ma 22.9. äidinkielen esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
ke 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 29.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

 

Ylioppilaskirjoitusten aikataulu kevät 2015

Ylioppilaskirjoitusten aikataulu kevät 2015

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 9.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso, suomi, A- ja B-taso
ti 10.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja
ke 11.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/italia

Kirjalliset kokeet

to 5.2. äidinkielen tekstitaidon koe
ma 9.3. äidinkielen esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
ke 11.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 13.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 16.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 20.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ma 23.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

 

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon omat sivut löydät täältä.

Lisäksi voit tarkastella Ylioppilastutkintolautakunnan sivustoa, joka kertoo tutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ohjeista.