Peruskoulu
Näille sivuille on koottu tietoa peruskoulun oppilaille ja huoltajille.

Lukuvuoden kulku

Lahden yhteiskoulun 121. lukuvuosi alkaa 10.8.2016 ja päättyy 4.6.2017.

Syyslukukausi 10.8. – 22.12.2016
Syysloma 22.10.–30.10.2016 (viikko 43)
Koulun juhlaviikko 7. –12.11.2016
Oppilaiden ja opiskelijoiden 120-vuotisjuhlapäivä 10.11.

Kevätlukukausi 9.1. – 4.6.2017
Talviloma 25.2.–5.3.2017 (viikko 9)
Pääsiäisvapaa 14.4.–17.4. 2017
Helatorstaivapaa 25.–28.5.2017


Lukuvuoden 2016-2017 työpäivät

Lukuvuoden tapahtumat

Vanhempainillat

 • 6. luokat keskiviikkona 31.8.2016 klo 17.30
 • 7. luokat keskiviikkona 18.1.2016 klo 17.30
 • 8. luokat keskiviikkona 5.10.2016 klo 18.00
 • 9. luokat maanantaina 5.9.2016 klo 18.00 ja maanantaina 30.1.2017 klo 18.00

Luokanvalvojat pitävät  lisäksi luokkakohtaisia vanhempainiltoja erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Kouluesittelyt

 • Infotilaisuus peruskoulun 6. luokalle pyrkiville ja vanhemmille keskiviikkona 11.1.2017 klo 18 juhlasalissa
 • Infotilaisuus lukioon pyrkiville ja vanhemmille maanantaina 16.1.2017 klo 18 juhlasalissa
 • Lukion avoimet ovet oman koulun yhdeksäsluokkalaisille 17.–18.1.2017

Juhlat

 • 7..11.11.2016 Yhteiskoulun viikko
 • 2.12.2016 itsenäisyysjuhla
 • 22.12.2016 joulukirkko
 • 16.2.2017 penkkarit
 • 17.2.2017 vanhojen päivä
 • 3.6.2017 kevätjuhla

Muut tapahtumat

 • 10.8.2016 lukuvuoden avajaiset ja avajaiskirkko
 • 31.8.2016 koulukuvaus
 • 22.12.2016 joulukirkko ja todistusten jako
 • 9.3.2017 talviliikuntapäivä
 • 13.4.2017 pääsiäiskirkko
 • 19.5.2017 työelämäpäivä kahdeksasluokkalaisille
 • 30.5.2017 koulun yhteinen retkipäivä
 • 2.6.2017 liikuntapäivä
 • 3.6.2017 todistusten jako

KiVa-koulu

KiVa-Koulu

KiVa-Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella. Otimme LYK:ssa KiVa-ohjelman käyttöön elokuussa 2010.

KiVa-Koulu ohjelman tavoitteina on

 • Uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen
 • Kiusaamisen vähentäminen
 • Kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimoiminen

KiVa-Koulu -ohjelmaa toteutetaan kaikilla perusopetuksen luokilla seuraavasti

 • 6. luokilla tunteja em. teemoista soveltuvin osin.
 • 7. luokalla Kiva-teemat mm. vuorovaikutus ryhmässä, kiusaamisen muodot ja mekanismit sekä seuraukset ja vastavoimat.
 • 8. ja 9. luokilla em. teemoja soveltuvin osin.

KiVa-tiimi puuttuu esille tuleviin kiusaamistapauksiin. KiVa-tiimiin kuuluvat koulupsykologi Lari Laakkonen, peruskoulun oppilaanohjaajat Marianne Leikas ja Mikko Myllylä, klinikkaopettaja Marko Majaniemi, lehtorit Maarit Koskinen ja Mira Veteläinen, kuraattori Nina Lahtinen ja terveydenhoitaja Melina Lahtinen-Köppä.

Vanhemmat voivat tutustua KiVa-koulu materiaaliin ohjelman kotisivuilla www.kivakoulu.fi.