LYK työpaikkana

Lahden yhteiskoulu on Lahden yhteiskoulun säätiön ylläpitämä yksityinen oppilaitos, joka toimii ajanmukaisissa tiloissa Lahden keskustassa. Kouluyhteisömme muodostuu peruskoulun 6.-9. luokista, lukiosta ja aikuislukiosta. Peruskoulun noin 600 ja lukion noin 400 oppilaan hyväksi LYK:ssa työskentelee 75 opettajaa. 

Aikuislukiossa opiskelee tällä hetkellä noin 500 opiskelijaa, joista noin puolet koko opiskelee lukion oppimäärää ja toinen puoli aineopiskelijoina. Aikuislukiossa opettajia on noin 20. 

Koulun hallinto- ja tukipalveluhenkilökuntaa on n. 20 hengen verran; toimisto-, kirjasto, tieto- ja viestintätekniikka-, kiinteistönhuolto-, siivous- ja keittiötyöntekijöitä sekä koulupsykologi.

Yksityisen oppilaitoksen ylläpitäjänä Lahden yhteiskoulun säätiön työnantajaliitto on Sivistystyönantajat ry. Työsopimusehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n sekä muun henkilökunnan ammattiliittojen (esim. JHL) kesken tehtyjen työehtosopimusten mukaan. Palvelussuhteen ehdoissa ei ole merkittäviä eroja kuntasektoriin verrattuna.