LYK työpaikkana

Lahden yhteiskoulu on Lahden yhteiskoulun säätiön ylläpitämä yksityinen oppilaitos, joka toimii ajanmukaisissa tiloissa Lahden keskustassa. Kouluyhteisömme muodostuu peruskoulun 6.–9. luokista, lukiosta ja aikuislukiosta. Peruskoulun noin 650 ja lukion noin 450 oppilaan hyväksi LYK:ssa työskentelee reilut 80 opettajaa.

Aikuislukiossa opiskelee tällä hetkellä noin 250 opiskelijaa. Aikuislukiossa opettajia on kymmenkunta.

Koulun hallinto- ja tukipalveluhenkilökuntaa on n. 20 hengen verran; toimisto-, kirjasto, tieto- ja viestintätekniikka-, kiinteistönhuolto-, siivous- ja keittiötyöntekijöitä sekä koulupsykologi  ja -kuraattori.

Yksityisen oppilaitoksen ylläpitäjänä Lahden yhteiskoulun säätiön työnantajaliitto on Sivistystyönantajat ry. Työsopimusehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n sekä muun henkilökunnan ammattiliittojen (esim. JHL) kesken tehtyjen työehtosopimusten mukaan. Palvelussuhteen ehdoissa ei ole merkittäviä eroja kuntasektoriin verrattuna.