Ajankohtaista

Lukion kokeita koskevat määräykset uudistuvat

Digitaaliset kokeet vaativat valmisteluja ennen varsinaisen kokeen alkua, joten kokeen häiriöttömän kulun takaamiseksi otetaan 4. jakson koeviikon alusta lähtien käyttöön lisäyksiä
koemääräyksiin:

LUKION KOKEITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 25.3.2019 LUKIEN

Koeaika

Koesalit suljetaan 15 minuuttia ennen kokeen alkua. Kokeen valvojalla ei ole enää velvollisuutta ottaa myöhästynyttä pyrkijää kokeeseen.

Kurssikokeiden koeaika on 60, 120 tai 180 minuuttia.

Opiskelija saa poistua kokeesta aikaisintaan 60 minuuttia kokeen alkamisesta. Koesalista poistumisen jälkeen on taattava työrauha koetta vielä jatkaville, joten koesalin ulkopuolelle ei voi jäädä keskustelemaan.

Koetarvikkeet

Kokeeseen osallistuvalla on oltava mukanaan välttämättömät koevälineet:

  • Paperikokeissa kynä, pyyhekumi, viivoitin, oma tyhjä koekonsepti
  • Digikokeessa lisäksi oma tietokone, laturi, hiiri ja kuulokkeet
  • Opettajan ilmoittamat, sallitut apuvälineet esimerkiksi laskin, taulukkokirja, sanakirja, tms.

Kokeessa saa olla mukana

  • Eväitä läpinäkyvässä astiassa tai pussissa
  • Juoma läpinäkyvässä pullossa

Muut varusteet ja kokeessa kielletyt välineet

  • Laukut ja takit jätetään luokan eteen/naulakkoon tai mielellään esim. omaan kaappiin ennen ‐kokeen alkua.
  • Opiskelijalla ei saa olla kokeessa mukana matkapuhelinta, älykelloa tai vastaavaa digitaalista, langattomasti viestivää laitetta, jollei kokeessa niitä vaadita.  Ne on luovutettava kokeen valvojalle kokeen alussa tai laitettava luokan eteen jätettävään omaan laukkuun. Matkapuhelimen tulee olla äänettömällä

Koetilaisuuden häirintä, vilppi ja vilpin yritys

Jos opiskelija syyllistyy koetilaisuuden häirintään, vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä tai muutoin törkeästi rikkoo määräyksiä, hänen koesuorituksensa ja siihen liittyvän kurssin/opintojakson suoritus hylätään. Muista seuraamuksista päätetään tapauksen mukaan.

 

Kokeita koskevat muut määräykset ovat luettavissa lukiolaisen kalenterista.