Ajankohtaista

Musiikkiluokat Lahden yhteiskoulussa

Musiikkiluokkien opetus painottuu bändisoittoon ja käytännön musisoimiseen laajasti eri instrumenteilla ja omalla äänellä. Musiikkiluokkien oppilaat pääsevät esiintymään koulun juhlien lisäksi luokkatason omissa musailloissa, joissa esiinnytään sekä koko luokan voimin, että pienemmissä bändeissä. Musaluokkalaisten on mahdollista osallistua myös kuoro- ja orkesteritoimintaan.

Musiikkiluokilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin esityksiin ja taidelaitoksiin. Musiikkiluokilla voidaan valmistaa myös omia luokkakohtaisia projekteja. Aiemmin on valmistettu esimerkiksi oma levy, musikaali tai vierailtu esiintymässä ympäri Lahtea palvelulaitoksissa sekä yrityksissä.

Musiikkiluokilla on Lahden yhteiskoulussa pitkät perinteet, sillä ensimmäiset musiikkipainotteiset luokat aloittivat toimintansa jo vuonna 1969.

Opiskelu musiikkiluokalla

Musiikkiluokilla on oma tuntijako, jossa musiikin tuntimäärää on lisätty 2–4 viikkotunnilla. Suuremman tuntimäärän lisäksi musiikkitunneilla voidaan edetä muita luokkia nopeammassa tahdissa ja käsitellä asioita laajemmin. Musiikkiluokilla, kuten muillakin painotetuille luokilla, opiskellaan valinnaisaineita pienempi määrä. Musiikkiluokat voivat tehdä enemmän omia projekteja, retkiä tai vierailuja, joihin muilla luokilla ei ole samanlaista mahdollisuutta. Musiikkiluokkalaisilta odotetaan oppitunneilla oma-aloitteisempaa ja itsenäisempää toimintaa kuin tavallisten luokkien oppilailta.

Musiikkiluokalle pyrkiminen

Musiikkiluokalle pyritään kuudennelle luokalle ja hakea voivat kaikki lahtelaiset ja ympäristökuntien viidesluokkalaiset. Musiikkiluokkien oppilasvalinnat tehdään valintatestin perusteella. Hakuaika on vuosittain marras-tammikuussa ja se on yhteinen kuvataiteen ja matemaattis-luonnontieteellisten luokkien kanssa.

Musiikkiluokkalainen bändiharjoituksissa.
Musiikkiteknologiakerholaiset rakentavat lavatekniikkaa.
Musiikkiluokkien kuoro itsenäisyyspäivänä 2018