Ajankohtaista

VARAUTUMINEN COVID-19 -KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN AIHEUTTAMIIN POIKKEUSTILANTEISIIN

Lahden yhteiskoulu seuraa koronavirustilannetta ja toimii viranomaissuositusten mukaisesti. Tällä hetkellä ei ole tarvetta koulutyötä rajoittaville erityisjärjestelyille, joten opetustyö jatkuu toistaiseksi normaalisti. Opiskelijan tulee siis osallistua opetukseen, jollei hän ole sairas tai altistunut tartunnalle.
Opiskelijoita ohjeistetaan hyvän käsihygienian noudattamiseen ja oikeaan yskimis- ja niistämistapaan. THL:n materiaaleja on esillä ilmoitustauluilla, Ilmo-näytöillä ja luokissa. Koulun siivousta on myös tehostettu. Koulun ruokalassa asioidessa tulee jokaisen huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Ulkovaatteet ja reput tulee jättää ruokalan ulkopuolelle. Puhelimen käyttöä ruokailussa tulee välttää. Koulukirjasto Tietovintti sekä koulun avoimet työskentelytilat ovat toistaiseksi normaalisti käytössä.
Opiskelijoita ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajia ohjataan seuraamaan terveysviranomaisten ohjeita. Ajankohtaista ja oikeaa tietoa saa parhaiten seuraamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuja.

JOS OPISKELIJA ON SAIRASTUNUT
Sairastunut opiskelija ei saa tulla kouluun! Jos opiskelija on ollut matkalla epidemia-alueella, matkalta palanneella on kahden viikon karanteeni, jona aikana ei saa tulla kouluun!
Tartuntavaaratilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Opiskelijoita voi olla yhteydessä Päijät-Hämeen hyvin-vointikuntayhtymän päivystysavun numeroon 116 117 tai puhelimitse omalle terveysasemalle lisäohjeiden saamiseksi. Tarkemmat ohjeet Phhykyn verkkosivuilla: https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/
Opiskelijan tulee ilmoittaa sairauspoissaolostaan mahdollisimman pian kurssin opettajalle. Kurssin suorittamista on mahdollisuus jatkaa sairauspoissaolon aikana, jos opiskelijan kunto sen sallii. Opettaja antaa opiskelijalle tehtäviä sairauspoissaolon ajaksi.
Lähetä viesti opettajalle joko
- Helmi oppilashallinto-ohjelman avulla (suositus) tai
- sähköpostitse: etunimi.sukunimi@lyk.fi
Koulu ja opettajat käyttävät Helmi-viestintää. Opiskelijan on seurattava Helmi-viestintää säännöllisesti.

POIKKEUSJÄRJESTELYT KOULUTYÖSSÄ
Jos normaali työskentely ja opiskelu päätetään koulussa keskeyttää, opetus joudutaan järjestämään toisin mahdollisesti pidemmänkin aikaa. Keskeytyksestä ilmoitetaan opiskelijoille ja opettajille Helmi-oppilashallinto-ohjelman kautta.
Koulu on suunnitellut etukäteen toimintatapoja esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:
- opiskelijoita ja opettajia on poissa suuri määrä
- opetuksen järjestäminen opiskelijoille, jotka ovat karanteenissa, eristyksissä tai sairastuneet
- viranomaiset antavat määräyksen koulun toiminnan keskeyttämisestä määräajaksi.

Aikuisten perusopetus, LUVA-koulutus ja aikuisten lukiokoulutus
Poikkeusjärjestelytilanteessa kaikki aikuislukion järjestämä lähiopetus järjestetään etäopetuksena verkon välityksellä. Opiskelijoiden itsenäinen työskentely lisääntyy.
Opettajilla on valmiina opetusmateriaalia, joka välitetään verkon välityksellä itsenäisen opiskelun tueksi. Opettajat tallentavat kurssiin liittyviä materiaaleja, tehtäviä ja ohjeita kurssin suoritta-miseksi koulun verkko-oppimisympäristö Kustiin. Kustin rinnalla hyödynnetään Helmi-oppilashallinto-ohjelmaa.
Opiskelija kirjautuu Kustiin ja Helmeen LYK-tunnuksilla. Helmi toimii myös viestintävälineenä. Koulu, rehtori ja opinto-ohjaaja lähettävät opiskelijoille tiedotteita Helmen avulla.

Muutoksia kevään 2020 ylioppilastutkinnon järjestämiseen
Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa kevään 2020 reaaliaineiden koepäiviä niin, että kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla eli tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3.
Uusi aikataulu kevään ylioppilastutkinnon jäljellä oleville koepäiville on:
- ma 16.3: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
- ti 17.3. (siirretty 24.3. päivästä): uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
- ke 18.3: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
- to 19.3. (siirretty 26.3.päivästä): psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
- pe 20.3: vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)
Ylioppilastutkintoon osallistuville on annettu erillinen ohje koronaviruksen leviämiseen varautumisesta. Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus on verkkosivuilla: www.ylioppilastutkinto.fi

TIEDOTTAMINEN
Helmi-järjestelmä on Lahden yhteiskoulun päätiedotuskanava opiskelijoille ja huoltajille. Opiskelijoiden tulee seurata Helmeä päivittäin. Mobiililaitteella Helmi toimii kätevimmin Helmi mukana sovelluksella.
Tiedotteita on hyvä seurata myös koulun verkkosivuilla: www.lyk.fi/aikuislukio
Aikuislukion tiedottamisesta vastaa Lahden yhteiskoulun aikuislukion rehtori
- Riitta Yrjänä, puh. 044 0885 501, riitta.yrjana[at]lyk.fi
Muut tiedustelut: aikuislukion toimisto: 03 876 9050.