Ajankohtaista

Tiedote 16.3.2020: COVID – 19 -KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUS OPETUSTYÖHÖN JA AIKUISLUKION TOIMISTOON

TIEDOTE AIKUISLUKION LÄHIOPETUKSEN KESKEYTYKSESTÄ
Aikuislukion lähiopetus päätetään keskeyttää Valtioneuvoston määräyksestä keskiviikosta 18.3.2020 alkaen.
Hallituksen linjaus on voimassa 13.4.2020 asti.

- Aikuislukio käyttää etäopiskelun välineenä Kustia ja Helmeä.
o Opettaja voi tarvittaessa käyttää myös jotain muuta opetusvälinettä.

- Opettaja on opiskelijoiden tavoitettavissa oppituntien aikoina.
o Opettaja ohjaa opiskelijoiden etäopiskelua.

- Aikuislukion toimisto on avoinna vain päiväaikaan ma-pe klo 8.00-15.30.
o Opiskelijat voivat asioida toimistossa tarpeen mukaan.

- Kuluvan 5. opetusjakson päättöviikolla ei järjestetä kokeita koulussa.
o Jos kurssin opettaja järjestää kokeen, opettaja tiedottaa siitä.
o Jos koetta ei järjestetä, arviointi muodostetaan kurssiin tehtävien perusteella.

- Opiskelijat ilmoittautuvat 6. opetusjaksoon Helmessä.
o 6. jakson kurssit alkavat opettajien lähettämän Helmi-viestin mukaan.

- Opinto-ohjaus järjestetään etupäässä puhelimitse.
o Henkilökohtainen ohjaus järjestetään vain tilannekohtaisesti.

TIEDOTTAMINEN
Helmi -oppilashallinto-ohjelma on Lahden yhteiskoulun päätiedotuskanava opiskelijoille ja huoltajille. Opiskelijoiden tulee seurata Helmeä päivittäin. Mobiililaitteella Helmi toimii kätevimmin Helmi mukana -sovelluksella.
Tiedotteita on hyvä seurata myös koulun verkkosivuilla: www.lyk.fi/aikuislukio
Aikuislukion tiedottamisesta vastaa Lahden yhteiskoulun aikuislukion rehtori
- Riitta Yrjänä, puh. 044 0885 501, riitta.yrjana[at]lyk.fi
- Muut tiedustelut: aikuislukion toimisto: 03 876 9050.