Ajankohtaista

[Aikuislukio] KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ

Lahden yhteiskoulun aikuislukio 10.8.2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ

Seuraavat määräykset opetuksen järjestämisestä sekä oheiset turvallisuus- ja järjestyssäännöt ovat voimassa aikuislukiossa 24.8.2020 alkaen. Aikuislukion opiskelijoiden, opettajien ja henkilökunnan on noudatettava annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä järjestyssääntöjä.

Covid-19 koronavirus vaikuttaa elokuussa 2020 alkavan opetuksen järjestämiseen. Opetusta järjestetään tarvittaessa erityisjärjestelyin, joista tiedotetaan opiskelijoille Helmi-viestein. Erityisjärjestelyt koskevat kaikkia aikuislukion koulutuksia: aikuisten perusopetusta, LUVA-koulutusta ja aikuisten lukiokoulutusta.

Turvallisuus- ja järjestyssäännöt koskevat koko koulun aluetta, jolla tarkoitetaan koulun piha- ja parkkialuetta. Koulun alue on rajattu porteilla.

! Kouluun ei saa tulla sairaana! Älä tule työpaikalle tai opiskelemaan, jos sinulla on jokin seuraavista sairastumiseen viittaavista oireista: yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

! Sinun on pysyttävä 14 päivää karanteenissa kotona, jos olet käynyt tai ulkomailla tai tartuntavaaran mukaan luokitellussa riskimaassa.

OPETUKSEN JA OPISKELUN JÄRJESTÄMINEN

• Koulutuksen järjestäjä päättää ja aikuislukion rehtori tiedottaa opetuksen järjestämisestä tarvittaessa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Rehtori tiedottaa myös yleisestä turvallisuudesta.
• Opinto-ohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijoita opiskelussa ja oppimisessa.
• Opettajan tehtävänä on antaa opetusta ja ohjausta opettamassaan oppiaineessa.
• Opettaja antaa tarvittaessa myös tukiopetusta.

Lähtökohtana on, että aikuislukion lähiopetus järjestetään lähiopetuksena ja verkkokurssit verkko-opetuksena.

• Opiskelijan velvollisuus on opiskella, tehdä tehtäviä ja saada aikaan suoritteita.
• Jos opiskelija ei voi osallistua lähiopetukseen heikentyneen terveydentilansa, virustartuntavaaran tms. syyn vuoksi, opiskelija voi jatkaa opiskelua etänä.
o etäopiskeluun ei tarvita erillistä rehtorin myöntämää lupaa
o opiskelija huolehtii, että hän on ilmoittautunut kurssille ja aineenopettaja on tietoinen etäopiskelusta
o opiskelijan on oltava aktiivisesti yhteydessä kurssin opettajaan tarvittavien etäopiskeluohjeiden saamiseksi
o opiskelija huolehtii kurssiin liittyvien tehtävien suorittamisesta

Koulutuksen järjestäjä päättää ja rehtori tiedottaa seuraavista erityisjärjestelyistä, jos virustartunta laajenee ja järjestelyt otetaan käyttöön:
Erityisjärjestely 1: Lähiopetus järjestetään osittaisena ja porrastettuna lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä, jos virusepidemia laajenee. Opiskelijoiden kouluun tulemista porrastetaan.
Erityisjärjestely 2: Jos lähiopetusta ei voida järjestää lainkaan koulussa, siirrytään kokonaan etäopetukseen. Etäopetuksessa ja verkko-opetuksessa käytetään koulun omaa verkko-oppimisympäristöä Kustia ja / tai Teams-sovellusta.

OPISKELIJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

Opiskelu vaatii aina työtä, riippumatta siitä tehdäänkö sitä koulussa vai kotona:

 • itsenäistä opiskelu on joka tapauksessa
 • opiskelulle on annettava aikaa
 • opiskelusta on otettava ja kannettava oma vastuu
 • oppimisvaikeuksiin tai teknisiin ongelmiin on turha jäädä "makaamaan"
  - opiskelutaidot kehittyvät ja niihin saa aina tukea.

Opiskelussa, tapahtuipa se sitten lähellä tai etänä, tulee osoittaa kiinnostusta ja
ryhtyä työskentelemään.

  • Ota selville ja kysy tarvittaessa opettajalta.
  • Tutustu aiheeseen lukemalla asiaa oppikirjasta tai muusta materiaalista.
  • Tee etätehtäviä.
  • Tee muistiinpanoja.
  • Harjoittele laskutehtäviä.
  • Yritä ymmärtää ja harjoittele soveltamaan opittua tietoa.
  • Laadi vastauksia ja palauta ne.

TURVALLISUUSSÄÄNTÖJÄ

Jokaisen velvollisuus on huolehtia omasta hygieniastaan sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi.

• Desinfioi kädet kouluun tullessa ja koulusta lähtiessä.
• Pese kädet ennen ruokailua.
• Kännykän käyttö ruokailun yhteydessä on kielletty.
• Pese kädet aina wc-käynnin jälkeen.
• Pese kädet niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen.
• Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiä.
• Kasvomaskin käyttö on koulun sisätiloissa suositeltavaa, jos turvaväliä 1-2 metriä henkilöiden välillä ei pystytä pitämään.
• Yski tai aivasta hihaasi, älä käsiin! Jos mahdollista, käytä kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka voit heittää heti käytön jälkeen roskiin. Pese kädet saippualla.
• Jos sinulla on tapa tai tarve yskiä, suosittelemme, että käytät koulussa kasvomaskia tai jatkat opiskelua etäopiskeluna.
• Käytä koulussa vain omia opiskeluvälineitä.
• Pyyhi desinfiointipyyhkeellä työvälineet, kuten tietokoneen näppäimistö, käytön jälkeen.
• Jos sairastut päivän aikana, poistu koulusta välittömästi. Jos sinulla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita, soita ensin päivystysapuun, joka palvelee 24/7. Soita numeroon 116 117.
• Henkeä uhkaavissa oireissa soita 112.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ

Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet:
• oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
• oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
• oikeus yksityiselämän suojaan
• oikeus saada opetusta
• oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
• oikeus häiriöttömään työskentelyyn.

Koulussa ei hyväksytä henkistä eikä fyysistä väkivaltaa.

Opiskelijan velvollisuudet:

• käyttäydy asiallisesti
• toimi täsmällisesti ja noudata yhteisesti sovittuja aikatauluja
• kunnioita toisen henkilön yksityisyyttä ja omaisuutta
• kunnioita tekijänoikeuksia – suora plagiointi tehtävissä ja kokeissa on kiellettyä.

Oleskelu ja liikkuminen:

• välitunnit tulee viettää joko luokassa tai ulkona
• alle 18-vuotias opiskelija liikkuu huoltajan vastuulla, täysi-ikäinen opiskelija liikkuu omalla vastuullaan
• koulurakennuksessa liikutaan rauhallisesti.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen:

• koulun sisätiloissa ei saa pitää päässä hattua, lippistä tai pipoa
• lattioilla ei saa istua eikä käytävillä turhaan oleskella
• pidä omalta osaltasi huoli, että koulu ja sen ympäristö pysyvät siisteinä, roskaaminen on kielletty.

Koulualueen turvallisuus:

• ilmoita turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle
• parkkeeraa polkupyörä tai muut kaksipyöräiset niille osoitetuille paikoille
• opiskelijat eivät saa pysäköidä autoa koulun pihalle – pysäköintilupa on vain koulun henkilökunnalla.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö:

• käytä tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita oppitunneilla vain opiskeluun
• opiskelutilanteissa voi käyttää myös omia laitteita
• opettajalla ja koulun henkilökunnalla on oikeus kieltää mobiililaitteen käyttö opetustilanteessa, jos siitä ei ole sovittu tai siitä aiheutuu häiriötä
• matkapuhelimen tai muun mobiililaitteen käyttö on kielletty koetilanteessa kokeen mitätöinnin uhalla, ellei opettaja toisin määrää
• käsittele koulun tietokoneita huolellisesti, opiskelija on korvausvelvollinen
• oppitunteja ja opiskelutilanteita ei saa kuvata, äänittää tai julkaista ilman kaikkien läsnäolijoiden lupaa.

Päihteet ja vaaralliset esineet:

• lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty
• tupakkatuotteiden, kuten tupakka, sähkötupakka ja nuuska, käyttö koulun alueella on kielletty
• koulun alueella ei saa tupakoida
• kouluun ei saa tuoda päihteitä
• päihtyneeltä opiskelijalta evätään osallistumisoikeus lähiopetukseen.

Kurinpito:

• rehtori ja opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa
• opettajalla on oikeus poistaa häiritsevä opiskelija tunniltaan ja poistumaan koulun tiloista
• rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta poliisiviranomaiselle.

Covid-19 vaikuttaa meidän kaikkien toimintaan merkittävästi. Pienillä teoilla on kouluyhteisössämme suuri vaikutus! Toivotan kaikille mukavaa lukuvuoden 2020-2021 alkua ja intoa työhön ja opiskeluun!

Riitta Yrjänä, aikuislukion rehtori

Yhteystietoja:
Riitta Yrjänä, aikuislukion rehtori, riitta.yrjana@lyk.fi, puh. 044 0885 501
Enni Rantahalme, aikuislukion opinto-ohjaaja, enni.rantahalme@lyk.fi, puh. 044 4885 562
Lahden yhteiskoulun toimisto: koulusihteeri Teija Ruotsalainen, aikuislukio@lyk.fi, puh. 03 876 9050.

Lähde: OKM, THL, Tartuntatautilaki (1227/2016) 8 §, Kansanterveyslaki (66/1972), Lahden yhteiskoulun järjestyssäännöt, Koulun vuosimuistio 2020-2021