Ajankohtaista

Korona-epidemian huomioiminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa syyslukukauden alkaessa 11.8.2021

Korona-pandemia vaikuttaa uuden kouluvuoden alkaessa edelleen kouluarkeen. Tämän vuoksi viime vuonna tutuksi tulleet rajoitukset ja suositukset pysyvät edelleen voimassa. Näitä voidaan keventää vasta rokotekattavuuden laajetessa riittävästi koulun nuorimpiin ikäluokkiin. Rajoitusten ja suositusten tavoitteena on suojata kaikkia kouluyhteisön jäseniä virustartunnalta ja estää mahdollisten tartuntojen leviäminen koulussa.

Lahden yhteiskoulussa opetus järjestetään syyslukukauden alkaessa lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lahden yhteiskoulun säätiön hallitus tai koulun rehtori hallituksen valtuuttamana tekee tällöin asiasta päätöksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet opetuksen järjestäjiä turvallisen koulunkäynnin takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei henkilöstön, oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea huolta koulutyön turvallisuudesta.

Poissaolot

Lähtökohtaisesti peruskoulun oppilas ja lukion opiskelija osallistuu lähiopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Oppilaan ja opiskelijan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatauti- tai perusopetuslakiin. Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulun rehtori/apulaisrehtori harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

Ne perussairaudet, joiden vuoksi koronariskin vuoksi on jäätävä kotiin, ovat vakavia ja sen vuoksi kaikilla näillä oppilailla on hoitokontakti erikoissairaanhoitoon. Päätökset tehdään siis vain erikoissairaanhoidon kautta. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun.

Krooniset, hoitotasapainossa olevat sairaudet kuten astma, diabetes ja reuma eivät pääsääntöisesti ole este kouluun tulemiselle.

Henkilöstön osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon, jota työterveyshuolto tukee.

Loma-anomukset

Jokainen loma-anomus käsitellään erikseen normaaliin tapaan ja rehtori/apulaisrehtori teke-vät päätöksen Lahden yhteiskoulussa päätettyjen linjausten mukaisesti.

Täyden rokotesarjan saaneet ihmiset saavat matkustaa Suomeen kaikista maista. EU ja Schengen -maiden ulkopuolisista, korkean tartuntariskin maista tulevia koskevat kuitenkin tietyt terveysturvallisuustoimet. Huoltajan tulee ilmoittaa kouluun, jos oppilas/opiskelija on palaamassa Suomeen korkean tartuntariskin maasta.

Kouluun ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Oppilaan, opiskelijan tai Yhteiskoulun henkilöstöön kuuluvan ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos oppilas/opiskelija sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa, jolle ilmoitetaan sairastumisesta. Opettaja tai muu henkilöstöön kuuluva välttää lähikontaktia sairastuneeseen ja säilyttää riittävän etäisyyden.

Kaikki lapset, joilla on lieviäkin ylähengitystieinfektio-oireita, tutkitaan koronan varalta. Vanhempien tulee olla yhteydessä päivystysnumeroon 116 117, josta annetaan aika näytteenottopisteeseen. Testin tulosten valmistumiseen menee tällä hetkellä 1-2 päivää. Odotusaikana pysytään kotona odottamassa tuloksia. Kouluun ei tuloksia odottaessa saa tulla. Jos näyte osoittautuu positiiviseksi terveydenhoito antaa samalla jatko-ohjeet.

Jos koulussa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos jollakulla koulussa todetaan koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista. Altistuneet jäljitetään ja lääkäri asettaa heidät tartuntatautilain nojalla karanteeniin.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun.

Lasten ja nuorten koronarokotukset

Kaikki 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat voivat varata ajan koronavirusrokotusta varten. Päijät-Sote tarjoaa rokotteen Kauppakeskus Trion walk in -rokotuspisteellä myös ilman ajanvarausta yli 16-vuotiaille tai 12–15-vuotiaille riskiryhmäläisille, jotka eivät ole saaneet vielä ensimmäistä koronarokotetta. Lisätietoa hyvinvointiyhtymän sivuilta.

12–15-vuotiaiden koronarokotukset alkoivat maanantaina 9.8. Kouluterveydenhuollossa suunnitellaan 12–15-vuotiaiden rokottamista mahdollisimman pian koulun alkamisen jälkeen. Rokotteen voi hakea myös varaamalla ajan hyvinvointikuntayhtymän ajanvarauksen kautta tai walk-in-pisteestä Triossa ilman ajanvarausta.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

− Sekä oppilaat että henkilökunta pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolella.
− Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on kou-lussa saatavilla rakennusten keskeisillä paikoilla.
− Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynär-taipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Kasvomaskeja käytetään lähiopetuksessa

Kasvomaskia käytetään edelleen koulun sisätiloissa, pois lukien ruokailu. Maskia ei tarvitse käyttää, jos maskin käyttö vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai oppilaalla on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.
Maskia käytetään itsemme turvaamiseksi, mutta myös ympärillämme olevien ihmisten turvallisuuden vuoksi.

Kertakäyttömaskeja jaetaan oppivelvollisille aina koulupäivän ensimmäisellä oppitunnilla sekä koululounaan jälkeen alkavalla tunnilla. Koulun jakamat maskit ovat Type IIR ns. kirurgisia suu-nenäsuojia. Lisäksi koulu jakaa jokaiselle uudelle oppilaalle ja opiskelijalle 2 kpl kangasmaskeja, joiden huolellisesta käytöstä ja päivittäisestä pesemisestä käyttäjän tulee pitää itse huolta. Maskit ovat ulkopinnaltaan 100% polyesteriä ja sisäpinnalta 100% puuvillaa. Maskissa on tasku, johon voi halutessaan laittaa PM2,5 –luokituksen mukaisen suodattimen lisäämään suojaustehoa mm. hienojakoiselta pölyltä.

Maskien käyttöä suositellaan edelleen Lahden seudun julkisissa kulkuvälineissä, joten koululta saa kertakäyttömaskeja koulumatkaa varten tarpeen mukaan.

Opetusjärjestelyt

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, joten koulussa huolehditaan hygieniasta ja vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa suureen joukkoon muita ihmisiä.

Tärkeintä on, että oppilaat ja opiskelijat ovat koulupäivän ajan pääosin oman luokkansa kanssa – oppitunneilla, välitunneilla ja koululounaalla. Näin minimoimme kohtaamiset useiden ihmisten kanssa. Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei ole määräyksiä, eikä opetusryhmiä tarvitse jakaa, vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.

Opetusluokat

Ensimmäisen jakson aikana tavoiteltu väljyys toteutetaan hajauttamalla oppilaat koulun kolmeen rakennukseen:

− 6. luokat opiskelevat ja ruokailevat pääosin Kansakoululla
− 7.-9. luokat opiskelevat pääosin Siivessä, Kirkkokadulla ja ruokailevat Ellissä
− Lukio opiskelee Siivessä ja Museossa ja ruokailee Ellissä

Koulupäivän alkaessa oppilaat ja opiskelijat menevät suoraan alkavan tunnin luokkiin odottamaan oppitunnin alkua. Oppitunnin päättyessä siirrytään seuraavan tunnin luokkaan. Taukoja ei voi viettää käytävillä, vaan omassa luokassa tai ulkona opettajan ohjeiden mukaisesti. Peruskoulun oppilailla ei ole myöskään lupaa poistua koulun alueelta taukojen aikana ilman opettajaa.

Taukojen porrastuksilla vältetään edelleen suurten oppilasjoukkojen samanaikaisia liikkeitä. Sään salliessa pienet retket ja oppituntien pitäminen koulun lähialueilla ovat linjassa opetustilojen väljentämisen kanssa, kunhan pysytään oman luokan kanssa.

Aineenopettajat voivat tarvittaessa rytmittää oppitunteja ja taukoja esimerkiksi käymällä oppilaiden kanssa kävelyllä tai pitämällä tauon luokassa sopivassa kohdassa oppituntia.

Koululounas

Peruskoulun koululounas nautitaan oman luokan kanssa annetun aikataulun mukaan klo 10.45 – 12.15. Ruokailua on porrastettu enemmän, jotta saadaan lisää väljyyttä itse ruokailutilanteeseen. Ellin ruokasalissa ruokailevat luokat hajaantuvat pikku ruokasaliin sekä pääruokasaliin. Kansakoululla opiskelevien, lähinnä 6.luokan oppilaiden koululounas tarjoillaan Pikku-Ellissä Kansakoululla.

Lukion opiskelijoiden ruokailua porrastetaan seuraavasti:

Abiturientit klo 11.00 – 11.30
Ykköset klo 12.15 – 12.40
Kakkoset klo 12.35 – 13.00

Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana:
− Kädet tulee pestä huolellisesti juoksevan veden alla ennen ruokailuun saapumista.
− Ruokasalissa on desinfiointipisteet molempien sisääntuloväylien alussa.
− Matkapuhelimien käyttö ruokailun aikana on ehdottomasti kielletty.
− Kouluravintolan henkilökunta huolehtii linjastojen riittävästä puhtaudesta:

 • ottimet vaihdetaan aina eri ruokailuvuorojen välillä
  ruokalinjastot- sekä astioiden palautuspisteet puhdistetaan desinfioivalla D10-pe-suaineella aina eri ruokailuvuorojen välillä
  keittiön puolella ylikorostetaan jo entuudestaan korkeaa hygieniatasoa - näin omalta osaltamme edesautamme ruokaturvallisuutta

  Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää, joten

  − Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.
  − Vältetään muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella. Esimerkiksi vanhempien tapaamisia ja koulun tutustumistilaisuuksia ei lähtökohtaisesti järjestetä koulun tiloissa. Vanhempainillat järjestetään toistaiseksi etätilaisuuksina verkossa.
  − Henkilöstön suurten väkimäärien kokoontumisia vältetään, kunnes täysi rokotesuoja on saavutettu. Opettajien työtilojen lisäksi opettajien käytössä ovat mm. Tietovintti, Pannuhuone sekä tyhjät opetusluokat.
  Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei siten sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.

  Opiskeluhuollon palvelut

  Opiskeluhuollon palvelut toimivat normaalisti. Oppilas voi terveenä tulla varaamilleen käynneille koulun psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan luokse. Palveluja tarjotaan myös etänä.

  − Lari Laakkonen, koulupsykologi puh. 044 4885540
  − Nina Vaittinen, koulukuraattori puh. 044 4885543
  − Melina Lahtinen-Köppä, peruskoulun terveydenhoitaja puh. 044 4162794
  − Nina Bejarano, lukioterveydenhoitaja puh. 044 4163119