Ajankohtaista

Ilmoittautuminen syksyn 2022 ylioppilaskirjoituksiin

Ilmoittautuminen syksyn 2022 ylioppilastutkintoon

Lukiolaiset ilmoittautuvat opon kautta 19.–25.5. ja ylioppilastutkinnon suorittaneet 25.5. mennessä ottamalla yhteyttä koulun toimistoon.

Lue tarkemmat ilmoittautumisohjeet alta tai oheisesta ilmoittautumisohjeesta (pdf).

Yo-tutkinnon kokeisiin ilmoittautumisen edellytykset

Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on ennen kokeeseen osallistumista opiskellut:

  • vähintään kirjoitusaineen pakolliset lukiokurssit
  • vähintään kolme kurssia, jos on kyse vieraan kielen lyhyestä oppimäärästä (B2 ja B3).

On kuitenkin suositeltavaa suorittaa mahdollisimman kattavasti kirjoitusaineiden kursseja ennen yo-tutkinnon kokeisiin osallistumista.
Rehtori voi erityisestä syystä myöntää osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin, vaikka em. ehdot eivät kokelaan kohdalla täyttyisikään. Osallistumisoikeutta anotaan rehtorilta kirjallisesti.

Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon on sitova. Koe, johon olet ilmoittautunut, mutta johon jätät ilman erityistä painavaa syytä saapumatta, katsotaan hylätyksi. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suoritta-maan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.

YTL:n tiedote syksyn 2022 yo-kokelaille on luettavissa lautakunnan sivuilla: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

Lukion kakkosten ilmoittautuminen 19. – 25.5. päivittäin klo 9–14

Kakkoset ilmoittautuvat ”non‐stoppina” Kaisa-opon työhuoneella Manalassa 19. – 25.5.2022 klo 9-14.

Ilmoittautumistietojen varmennus

Kun ilmoittautumistiedot näkyvät Eepoksessa, tarkista omat tietosi. Ota yhteyttä koulun toimistoon, jos huomaat virheitä tai tiedoissa on muuten epäselvää.

Ylioppilastutkinnon suorittaneet opiskelijat: ilmoittautuminen 25.5. mennessä

Ota yhteys Lahden yhteiskoulun lukion toimistoon (03) 876900, josta lähetetään linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostiisi.

Erityisjärjestelyhakemukset

Mahdolliset erityisjärjestelyhakemukset liitteineen toimitetaan koulun kautta YTL:aan viimeistään 30.4.2022 mennessä. Myönnetyt erityisjärjestelyt otetaan huomioon tutkinnon kokeissa.

Valkoinen ylioppilaslakki kultaisella lyyralla.