Ajankohtaista

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 muuttaminen

Opetushallitus julkaisi 10.5.2022 määräyksen (OPH-1103-2022), jolla muutetaan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Kyseinen määräys tuo muutoksia opetussuunnitelman seuraaviin lukuihin:

  • 1. Lukiokoulutuksen tehtävä
  • 3. Opiskeluhuolto (alaluku 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet)
  • 4. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä

Opetussuunnitelman muutoksella tarjotaan kouluille lisää keinoja puuttua kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan. Esimerkiksi jatkossa opiskelijan koulupäivä voidaan keskeyttää ja evätä opiskelijan kouluun paluu enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos laissa kirjatut säädökset niin vaativat. Opiskelijalle myös järjestetään mahdollisuus keskusteluun opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa sekä laaditaan suunnitelma, jolla tuetaan opiskelijan turvallista kouluun paluuta.

Määräyksen mukaisesti lukion opiskelijakuntaa, lukion henkilöstöä ja opiskelijoita tulee kuulla ennen kurinpitotoimiin liittyvän suunnitelman hyväksymistä tai päivittämistä. Koska kyseinen määräys annettiin niin lähellä edellisen lukuvuoden loppua, kuulemista ei pystytty toteuttamaan ennen kesälomaa. Tästä johtuen kuuleminen toteutetaan vasta elokuussa uuden lukuvuoden alkaessa. Lukion opiskelijoilla, opiskelijakunnalla, huoltajilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus antaa lausunto opetussuunnitelman päivityksestä. Pyydämme lausuntonne 22.8.2022 mennessä joko kirjallisesti koulun toimistoon (Kirkkokatu 2, 15110 Lahti) tai sähköisesti osoitteeseen: koulu[at]lyk.fi. Viestin aiheeksi voi kirjata tunnuksen ”Lukion opetussuunnitelman päivitys”.

Lahden yhteiskoulun lukion opetussuunnitelman muutos etenee kuulemisen jälkeen Lahden yhteiskoulun johtokunnan vahvistettavaksi. Johtokunnan hyväksymisen jälkeen muutos astuu voimaan välittömästi.

Ystävällisin terveisin,

apulaisrehtori

Juha Hirvonen

Liitteet