Ajankohtaista

Ilmoittautuminen syksyn 2024 ylioppilastutkintoon

Ilmoittautuminen syksyn 2024 ylioppilastutkintoon

Lukiolaiset ilmoittautuvat opojen kautta:

  •  20.–22.5. klo 9–14 non-stopppina opojen huoneessa.

Ylioppilastutkinnon suorittaneet ilmoittautuvat 24.5. mennessä. Ota yhteys Lahden yhteiskoulun lukion toimistoon (03) 876900, josta lähetetään linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostiisi.

Huomaa, että ylioppilastutkintoon liittyvät maksut ovat muuttuneet. Syksyllä 2024 koekohtainen maksu on 38 €, oikaisuvaatimus maksaa 56 € / aine.

Lue tarkemmat ilmoittautumisohjeet alta.

Yo-tutkinnon kokeisiin ilmoittautumisen edellytykset

Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on ennen kokeeseen osallistumista opiskellut:

  • vähintään kirjoitusaineen pakolliset opinnot
  • vähintään 4 op:n opinnot reaaliaineessa, jossa ei ole pakollisia opintoja
  • vähintään 6 op:n opinnot vieraan kielen oppimäärästä, jossa ei ole pakollisia opintoja (B2/B3).

On tietenkin suositeltavaa suorittaa mahdollisimman kattavasti kirjoitusaineiden kursseja ennen yo-tutkinnon kokeisiin osallistumista.

Rehtori voi erityisestä syystä myöntää osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin, vaikka em. ehdot eivät kokelaan kohdalla täyttyisikään. Osallistumisoikeutta anotaan rehtorilta kirjallisesti.

Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon on sitova. Koe, johon olet ilmoittautunut, mutta johon jätät ilman erityistä painavaa syytä saapumatta, katsotaan hylätyksi. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon mahdollisesti liittyvät maksut. Hyväksytyn kokeen uusimisesta peritään aina maksu.

YTL:n tiedote syksyn 2024 yo-kokelaille on esillä Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

Lukiolaisten ilmoittautuminen 20.– 22.5. päivittäin klo 9–14

Ilmoittautuminen tehdään opojen huoneessa.

Ylioppilastutkinnon suorittaneet opiskelijat: ilmoittautuminen 24.5. mennessä

Ota yhteys Lahden yhteiskoulun lukion toimistoon (03) 876900, josta lähetetään linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostiisi.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Mahdolliset hakemukset koesuoritusta heikentävän syyn ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa toimitetaan liitteineen koulun kautta YTL:aan viimeistään 30.4.2024 mennessä. Myönnetyt koetilanteen erityisjärjestelyt otetaan huomioon tutkinnon kokeissa.

Valkoinen yo-lakki