Lv-tiedote 24.8.2020

Lv-tiedote 24.8.2020

Lukuvuosi-ilmoituksia on vielä täyttämättä Oppilaan huoltajan tulee huolehtia, että lukuvuosi-ilmoitus on täytetty Helmessä. 9.lk. vanhempainilta Luokanvalvoja jakaa ysiluokkalaisille vanhempainiltakutsun. Uudet oppilaat: Medialupa Luokanvalvoja kerää takaisin viime viikolla jaetut medialuvat ja toimittaa ne toimistoon Suville tai Kansakoululla Emilialle. Puuttuvat medialuvat on toimitettava viipymättä luokanvalvojalle. Koulukuvaus keskiviikkona 26.8. ja torstaina 27.8. Ryhmäkohtainen kuvausaikataulu on esillä Siiven ja Museon ilmoitustauluilla ja koulun verkkosivuilla. Kuvauspaikkana on Siiven juhlasali. Luokanvalvoja jakaa oppilaille rehtorin valokuvaustiedotteen. Lisäksi jaetaan valokuvaamon lomakkeet, jotka on oltava kaikilla oppilailla mukana valokuvauksessa.…
Lue lisää
Ro-tiedote 24.8.2020

Ro-tiedote 24.8.2020

Syksyn yo-info ensi maanantaina 31.8. Syksyn yo-info pidetään ensi maanantaina 31.8. klo 12.45–13.15 juhlasalissa. Jokainen syksyn yo-tutkintokertaan ilmoittautunut on velvollinen osallistumaan infoon. Ykköset: Medialupa ja luki-tiedote Ryhmänohjaaja kerää takaisin medialuvat, ja toimittaa medialuvat Suville tai Emilialle. Puuttuvat lomakkeet on toimitettava viipymättä ryhmänohjaajalle. Ykkösille jaetaan luki-tiedote kotiin vietäväksi. Lomakkeet palautetaan ensi maanantaina. Läsnäoloilmoituksia on vielä palauttamatta Opiskelijoiden tulee huolehtia, että huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse tarkastaa ja täydentää läsnäoloilmoituksen Helmessä. Opiskelija katsotaan läsnäolevaksi lukuvuonna 2020–21 vasta, kun ilmoitus on täydennetty. Mikäli…
Lue lisää
Ro-tiedote 17.8.2020

Ro-tiedote 17.8.2020

Ykköset: medialupa ja opiskelijakaapit Koteihin jaetaan medialupakysely huoltajan täytettäväksi. Lomake palautetaan maanantain 24.8. lv-tuokiossa. Ryhmänohjaajat käyvät läpi oppilaskaappien jakoon liittyvät ohjeet ja jakavat ryhmänsä voucherit. Koulukuvaus 26.–27.8. Ryhmänohjaaja muistuttaa, että koulukuvaus järjestetään ensi viikolla. Tarkempi kuvausaikataulu tulee esille myöhemmin. Ykkösten huoltajien Helmi-tunnukset Ro jakaa paperisen läsnäoloilmoituksen jättäneille ykkösille huoltajien Helmi-tunnukset kotiin vietäväksi, jos ei ole jakanut tunnuksia jo aiemmin. Uusintakokeiden aikataulu Uusintakokeiden aikataulu on esillä koulun verkkosivuilla www.lyk.fi/lukio Uusintakokeet järjestetään ke 19.8.– to 20.8 klo 17–20 Z-luokassa ja perjantaina 21.8.…
Lue lisää
Lv-tiedote 17.8.2020

Lv-tiedote 17.8.2020

Pysäköinti  Viime viikon pysäköintiohje on tarpeen uusia: Skoottereita ja mopoja voi pysäköidä Pihakulman kivetyn alueen lisäksi myös Museon Kirkkokadun puoleiselle pysäköintitasanteelle. Huoltotie on jätettävä vapaaksi, jotta kuljetukset pääsevät esteettä huoltopihalle. 6. lk. ja uudet 7. lk:t Luokanvalvoja kerää vanhempainiltaa koskevat vanhempien kysymykset, ja toimittaa ne toimistoon Suville. Uusien oppilaiden vanhempien etä-vanhempainilta järjestetään keskiviikkona 26.8. klo 17.30 alkaen. Muistutus kouluravintola Ellin käyttösäännöistä  Luokanvalvoja kertaa oppilaiden kanssa Ellin käyttösäännöt, jotka koskevat myös välipalaa: Ruokailuun tullaan oman luokan kanssa ruokailuaikataulun mukaan. Ulkovaatteet, reput…
Lue lisää
Korona-epidemian huomioiminen syyslukukauden alkaessa

Korona-epidemian huomioiminen syyslukukauden alkaessa

Lahden yhteiskoulussa opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lahden yhteiskoulun säätiön hallitus tekee tällöin asiasta päätöksen. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet opetuksen järjestäjiä turvallisen koulunkäynnin takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei henkilöstön, oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea huolta koulutyön turvallisuudesta. Poissaolot Lähtökohtaisesti peruskoulun oppilas ja lukion opiskelija osallistuu lähiopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan ja…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 18.–30.5.2020

Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 18.–30.5.2020

Viikkotiedote 21–22/2020,  julkaistu 15.5.2020 Rehtorin terveisiä Koulussa on jälleen elämää Eilen 14.5. jatkui peruskoulun oppilaiden koulutyö Kirkkokadulla ja Kansakoululla. Koulutyöhön palasi noin 640 oppilasta, joten lähiopetuksesta jäi pois vain muutamia oppilaita perustelluista syistä. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen kouluarki näyttää hieman erilaiselta aiemmin totuttuun; nämä uudet käytänteet käytiin oppilaiden kanssa läpi ennen opetustyön jatkumista. Hankalin sovitettava lienee koululounas, jota porrastetaan laajemmalle aikavälille normaalitilanteeseen verrattuna. Ruokailuun varattu aika jää tästä syystä lyhyemmäksi, mutta aloituspäivän kokemus osoitti, että tuossa varatussa ajassa ehtii kuitenkin hyvin…
Lue lisää
Ohjeita peruskoulun lähiopetuksen jatkuessa 14.–30.5.2020

Ohjeita peruskoulun lähiopetuksen jatkuessa 14.–30.5.2020

Kouluun palataan torstaina 14.5.2020 klo 9.30 Valtioneuvoston 29.4. tekemän päätöksen mukaisesti oppivelvolliset palaavat luokkamuotoiseen koulutyöhönsä torstaista 14.5. lukien. Päätös perustuu terveysviranomaisten arvioon. Poikkeustilan päätyttyä koulu ei voi antaa enää opetusta etäopetuksena. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet opetuksen järjestäjiä turvallisen loppulukuvuoden takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei henkilöstön, oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea huolta koulutyön turvallisuudesta. Koulumme ja opettajamme ovat saaneet paljon kiitosta sujuvasta etäopetukseen siirtymisestä, laadukkaasti toteutuneesta etäopetuksesta ja esimerkiksi…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun lukion viikkotiedote ajalle 4.–15.5.2020

Lahden yhteiskoulun lukion viikkotiedote ajalle 4.–15.5.2020

Viikkotiedote 19–20 /2020, julkaistu 30.4.2020 Rehtorin mietteitä Valtioneuvoston päätöksellä perusopetus palaa lähiopetukseen torstaina 14.5. Toisen asteen koulutuksen, kuten lukioiden paluusta lähiopetukseen ei ole annettu toistaiseksi uusia määräyksiä. Jatkamme siis etäopetuksessa lukuvuoden loppuun, kuten aiemmin on ilmoitettu. Ylioppilasjuhlien ajankohtaa syksyllä on kovasti kyselty ja toiveena on ollut järjestää juhla samaan aikaan Lahden kaupungin lukioiden kanssa. Näin voidaan hyvin tehdä. Tarkoituksemme on joka tapauksessa järjestää mahdollisimman juhlava ylioppilaaksi julistaminen ja todistusten jakotilaisuus jo nyt keväällä epidemiatilanteen määräämien rajoitusten mukaisesti. Tästä koulu lähettää…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 4.–15.5.2020

Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 4.–15.5.2020

Viikkotiedote 19–20/2020,  julkaistu 30.4.2020 Rehtorin terveisiä Kouluun palataan torstaina 14.5. Valtioneuvoston 29.4. tekemän päätöksen mukaisesti peruskoulujen lähiopetuksen keskeytys päättyy aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti 13.5.2020. Oppivelvolliset palaavat siis luokkamuotoiseen koulutyöhönsä torstaista 14.5. lukien. Poikkeustilan päätyttyä koulu ei tämän jälkeen voi antaa enää opetusta etäopetuksena. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistavat opetuksen järjestäjiä turvallisen loppulukuvuoden takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea turhaa huolta koulutyön turvallisuudesta. Suurin muutos lienee se,…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 20.4.–30.4.2020

Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 20.4.–30.4.2020

Viikkotiedote 16/2020,  julkaistu 17.4.2020 Rehtorin viestejä Ellin ateriapakkaukset Tänään perjantaina jaetaan jo kolmannen kerran ateriapakkauksia. Jaossa on tänään 187 ateriapussia. Ellin väki on saanut hyvää palautetta jaossa olleista ruoka‐annoksista ruokaa noutaneilta. On hyvä kuulla, että kouluruoka maistuu tässäkin muodossa. Ellistä muistutetaan, että noudettu ruoka tulisi toimittaa suoraan jääkaappiin kotiin päästyä, ettei kylmäketju katkeaisi. Reilut 10% ateriapakkauksista on jäänyt edellisillä kerroilla noutamatta ja Ellistä toivotaankin ruokahävikin pienentämiseksi ilmoitusta huoltajalta, jollei annoksia tulla noutamaan. Maailman suurin vanhempainilta 28.4. klo 18‐19 verkossa Kaikki…
Lue lisää