Oppilaan työelämään tutustuminen

Lahden yhteiskoulussa järjestetään peruskoulun oppilaille työelämään tutustumista sekä 8. että 9. luokkalaisille.

TET-jaksolla pyritään lähentämään koulun ja työelämän yhteyksiä, antamaan oppilaille virikkeitä tulevaa uranvalintaa varten sekä parantamaan työn arvostusta nuorten keskuudessa.

 • Oppilaan päivittäinen työaika on keskimäärin 6 tuntia.
 • Työelämään tutustuminen tapahtuu koulua koskevien säädösten ja määräysten puitteissa. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, joten oppilaalle ei makseta palkkaa tutustumisjakson ajalta.
 • Oppilas on työharjoittelussa vakuutettu kuten koulupäivinä. Vakuutus koskee myös oppilaan matkoja työpaikalle ja takaisin.
 • Oppilaan toivotaan voivan ruokailla työpaikalla.
 • Koulussa oppilaalle annetaan käyttäytymisohjeet. Työpaikalla tulee nimetä vastuuhenkilö, joka selvittää työpaikkaa koskevat turvallisuusohjeet sekä ohjaa ja valvoo työhön tutustumista.
 • Oppilaan toivotaan saavan mahdollisimman laajan kuvan työpaikasta (toimiala, tuotteet, ammatit ja tehtävät, työn asettamat vaatimukset jne.) sekä saavan suorittaa monipuolisia työtehtäviä.

Työelämään tutustuja:

 • Mikäli työelämään tutustumisessa syntyy ongelmia, ota yhteys koulun oppilaanohjaajiimme:
  - Julia Uuttu, puh. 044 4885 563
  - Mikko Myllylä, puh. 044 4885 568
 • Ilmoita TET-paikkasi oppilaanohjaajalle täyttämällä oheinen sähköinen lomake ja palauta se mahdollisimman pian.