Oppilaan työelämään tutustuminen

Lahden yhteiskoulussa järjestetään peruskoulun oppilaille työelämään tutustumista.

9. lk.: 14.–18.10.2019, viiden päivän tet-jakso
8. lk.: 18.–28.5.2020, seitsemän päivän tet-jakso

TET-jaksolla pyritään lähentämään koulun ja työelämän yhteyksiä, antamaan oppilaille virikkeitä tulevaa uranvalintaa varten sekä parantamaan työn arvostusta nuorten keskuudessa.

 • Oppilaan päivittäinen työaika on keskimäärin 6 tuntia.
 • Työelämään tutustuminen tapahtuu koulua koskevien säädösten ja määräysten puitteissa. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, joten oppilaalle ei makseta palkkaa tutustumisjakson ajalta.
 • Oppilas on työharjoittelussa vakuutettu kuten koulupäivinä. Vakuutus koskee myös oppilaan matkoja työpaikalle ja takaisin.
 • Oppilaan toivotaan voivan ruokailla työpaikalla.
 • Koulussa oppilaalle annetaan käyttäytymisohjeet. Työpaikalla tulee nimetä vastuuhenkilö, joka selvittää työpaikkaa koskevat turvallisuusohjeet sekä ohjaa ja valvoo työhön tutustumista.
 • Oppilaan toivotaan saavan mahdollisimman laajan kuvan työpaikasta (toimiala, tuotteet, ammatit ja tehtävät, työn asettamat vaatimukset jne.) sekä saavan suorittaa monipuolisia työtehtäviä.

Työelämään tutustuja:

 • Mikäli työelämään tutustumisessa syntyy ongelmia, ota yhteys koulun oppilaanohjaaja Marianne Leikkaaseen, puh. 044 4885 563 (luokat: 8kuva1, 8kuva2, 8musa1, 8musa2, 8luma1, 8luma2, 9A, 9B, 9C, 9D) tai
  Mikko Myllylään, puh. 044 4885 568 (luokat: 8A, 8B, 8C, 8D ja 8E, 9kuva2, 9luma1, 9luma2, 9musa1, 9musa2).
 • Ilmoita TET-paikkasi oppilaanohjaajalle täyttämällä oheinen sähköinen lomake.
 • Ysit: lähetä lomake viimeistään 4.10.2019 mennessä.
 • Kasit: lähetä lomake 8.5.2020 mennessä.