128. lukuvuosi alkaa –lukuvuoden avajaiset

128. lukuvuosi alkaa –lukuvuoden avajaiset

Päivämäärä: 9.8.2023
Koko päivän tapahtuma

Lukion aloittavat opiskelijat kokoontuvat kello 9 juhlasaliin.
Uudet peruskoulun oppilaat kokoontuvat koulun pihalla klo 9.45, jossa luokanvalvojat ovat vastassa.
Vanhat lykkiläiset tulevat kello 10 suoraan Ristinkirkkoon avajaisjumalanpalvelukseen tai vaihtoehtoiseen tilaisuuteen juhlasaliin.
Koulupäivä jatkuu kotiluokissa luokanvalvojien ja ryhmänohjaajien johdolla.
Koululounas on tarjolla kouluravintola Ellissä ja Kansakoulun toimipisteellä Pikku-Ellissä.
Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa torstaina 10.8.