Peruskoulun uusien luokkien vanhempainilta 26.8.2020

Peruskoulun uusien luokkien vanhempainilta 26.8.2020

Peruskoulun uusien luokkien vanhempainilta järjestetään keskiviikkona 26.8.2020 klo 17.30 alkaen.  Etä-vanhempainillan yhteinen osuus alkaa kello 17.30. Linkki vanhempainillan YouTube-striimiin lähetetään huoltajille Helmi-viestillä, mutta lähetystä voi katsella koulun verkkosivujenkin kautta osoitteessa www.lyk.fi . Ohjelma: Uuden edessä  6musa ja 9musat Uusi koulu, uudet käytänteet  Rehtori, vara‐ ja apulaisrehtori, opot, opiskeluhuolto Luokanvalvojan tapaaminen Teamsissa klo 18.30 Luokanvalvoja välittää Teams‐linkin huoltajille Helmi‐viestillä viimeistään tiistaina 25.8.    
Lue lisää
Kevään ylioppilaiden juhla 29.8.2020

Kevään ylioppilaiden juhla 29.8.2020

Kevään 2020 ylioppilaiden juhla järjestetään lauantaina 29.8. kello 10–12.  Juhlaan voivat osallistua vain ennakkoon ilmoittautuneet ylioppilaat, ja heidän läheisensä.  Muistutamme juhlaan saapuvia seuraavista käytännön asioista: Ylioppilaiden paikat ovat salin etuosassa. Ylioppilaiden tulee olla paikalla viimeistään klo 9.45, ylioppilaslakki pidetään päässä koko tilaisuuden ajan. Juhlaan voi osallistua ainoastaan etukäteisilmoittautumisten mukaan. Tilaisuuden yläraja, 500 henkeä ei ylity. Juhlaan ei saa tulla ylähengitystieoireisena. Esiintyjiä lukuunottamatta kaikkien tulee käyttää juhlasalissa hengityssuojainta koko juhlan ajan. Aikataulu ja ohjelma Juhla alkaa kello 10 noin tunnin mittaisella…
Lue lisää
Lv-tiedote 24.8.2020

Lv-tiedote 24.8.2020

Lukuvuosi-ilmoituksia on vielä täyttämättä Oppilaan huoltajan tulee huolehtia, että lukuvuosi-ilmoitus on täytetty Helmessä. 9.lk. vanhempainilta Luokanvalvoja jakaa ysiluokkalaisille vanhempainiltakutsun. Uudet oppilaat: Medialupa Luokanvalvoja kerää takaisin viime viikolla jaetut medialuvat ja toimittaa ne toimistoon Suville tai Kansakoululla Emilialle. Puuttuvat medialuvat on toimitettava viipymättä luokanvalvojalle. Koulukuvaus keskiviikkona 26.8. ja torstaina 27.8. Ryhmäkohtainen kuvausaikataulu on esillä Siiven ja Museon ilmoitustauluilla ja koulun verkkosivuilla. Kuvauspaikkana on Siiven juhlasali. Luokanvalvoja jakaa oppilaille rehtorin valokuvaustiedotteen. Lisäksi jaetaan valokuvaamon lomakkeet, jotka on oltava kaikilla oppilailla mukana valokuvauksessa.…
Lue lisää
Ro-tiedote 24.8.2020

Ro-tiedote 24.8.2020

Syksyn yo-info ensi maanantaina 31.8. Syksyn yo-info pidetään ensi maanantaina 31.8. klo 12.45–13.15 juhlasalissa. Jokainen syksyn yo-tutkintokertaan ilmoittautunut on velvollinen osallistumaan infoon. Ykköset: Medialupa ja luki-tiedote Ryhmänohjaaja kerää takaisin medialuvat, ja toimittaa medialuvat Suville tai Emilialle. Puuttuvat lomakkeet on toimitettava viipymättä ryhmänohjaajalle. Ykkösille jaetaan luki-tiedote kotiin vietäväksi. Lomakkeet palautetaan ensi maanantaina. Läsnäoloilmoituksia on vielä palauttamatta Opiskelijoiden tulee huolehtia, että huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse tarkastaa ja täydentää läsnäoloilmoituksen Helmessä. Opiskelija katsotaan läsnäolevaksi lukuvuonna 2020–21 vasta, kun ilmoitus on täydennetty. Mikäli…
Lue lisää
Ro-tiedote 17.8.2020

Ro-tiedote 17.8.2020

Ykköset: medialupa ja opiskelijakaapit Koteihin jaetaan medialupakysely huoltajan täytettäväksi. Lomake palautetaan maanantain 24.8. lv-tuokiossa. Ryhmänohjaajat käyvät läpi oppilaskaappien jakoon liittyvät ohjeet ja jakavat ryhmänsä voucherit. Koulukuvaus 26.–27.8. Ryhmänohjaaja muistuttaa, että koulukuvaus järjestetään ensi viikolla. Tarkempi kuvausaikataulu tulee esille myöhemmin. Ykkösten huoltajien Helmi-tunnukset Ro jakaa paperisen läsnäoloilmoituksen jättäneille ykkösille huoltajien Helmi-tunnukset kotiin vietäväksi, jos ei ole jakanut tunnuksia jo aiemmin. Uusintakokeiden aikataulu Uusintakokeiden aikataulu on esillä koulun verkkosivuilla www.lyk.fi/lukio Uusintakokeet järjestetään ke 19.8.– to 20.8 klo 17–20 Z-luokassa ja perjantaina 21.8.…
Lue lisää
Lv-tiedote 17.8.2020

Lv-tiedote 17.8.2020

Pysäköinti  Viime viikon pysäköintiohje on tarpeen uusia: Skoottereita ja mopoja voi pysäköidä Pihakulman kivetyn alueen lisäksi myös Museon Kirkkokadun puoleiselle pysäköintitasanteelle. Huoltotie on jätettävä vapaaksi, jotta kuljetukset pääsevät esteettä huoltopihalle. 6. lk. ja uudet 7. lk:t Luokanvalvoja kerää vanhempainiltaa koskevat vanhempien kysymykset, ja toimittaa ne toimistoon Suville. Uusien oppilaiden vanhempien etä-vanhempainilta järjestetään keskiviikkona 26.8. klo 17.30 alkaen. Muistutus kouluravintola Ellin käyttösäännöistä  Luokanvalvoja kertaa oppilaiden kanssa Ellin käyttösäännöt, jotka koskevat myös välipalaa: Ruokailuun tullaan oman luokan kanssa ruokailuaikataulun mukaan. Ulkovaatteet, reput…
Lue lisää
Peruskoulun monialaiset oppimiskokonaisuudet 2020–2021

Peruskoulun monialaiset oppimiskokonaisuudet 2020–2021

Peruskoulun opetussuunnitelmassa määritellään, että jokaisella vuosiluokalla toteutetaan lukuvuoden aikana jonkinlainen monialainen oppimiskokonaisuus. Niiden tavoitteena on auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta oppilaat voivat hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämänsä kannalta. Monille oppilaille erilaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet ovatkin jo tuttuja aiemmilta kouluvuosilta. Kuluvan lukuvuoden ensimmäinen monialainen oppimiskokonaisuus on jo pidetty. Uudet yhteiskoululaiset tutustuivat kouluun suorittamalla LYK-passin ensimmäisten koulupäivien aikana. Monialaiset oppimiskokonaisuudet vuosiluokittain 6. luokka: ”Minä osaan ja opin”…
Lue lisää
Syksyn uusintakokeiden aikataulu

Syksyn uusintakokeiden aikataulu

Syksyn uusintakokeet järjestetään keskiviikkona ja torstaina 19.–20.8. klo 17–20 Z luokassa ja perjantaina 21.8. klo 8–11 Studiossa. Katso kokeiden tarkempi aikataulu oheisesta linkistä.  
Lue lisää
Korona-epidemian huomioiminen syyslukukauden alkaessa

Korona-epidemian huomioiminen syyslukukauden alkaessa

Lahden yhteiskoulussa opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lahden yhteiskoulun säätiön hallitus tekee tällöin asiasta päätöksen. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet opetuksen järjestäjiä turvallisen koulunkäynnin takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei henkilöstön, oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea huolta koulutyön turvallisuudesta. Poissaolot Lähtökohtaisesti peruskoulun oppilas ja lukion opiskelija osallistuu lähiopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan ja…
Lue lisää